Vill du hjälpa människor med nedsatt aktivitetsförmåga att klara sina dagliga aktiviteter? Bli arbets­terapeut!

Det finns just nu hög efterfrågan på arbetsterapeuter. Om du väljer att utbilda dig till det yrket har du goda chanser till jobb när du är klar med utbildningen. 

Arbetsterapeutens arbetsuppgifter och arbetsplatser är många. De tränar och ger stöd för att människor med nedsatt aktivitets­förmåga ska behålla eller öka sin aktivitet och delaktighet, exempelvis genom träning, strategier eller hjälpmedel i vardagslivet.

Studera till att bli arbetsterapeut

Arbetet kräver en högskole­utbildning. Arbetsterapeututbildningen omfattar 180 högskolepoäng (motsvarande tre års heltids­studier) och leder fram till en arbetsterapeutexamen som berättigar till legitima­tion. Legitimation­en söks hos Social­styrelsen.

Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Huvudämnet är arbets­terapi, men du läser också medicin (anatomi och sjukdoms­lära), samhälls- och beteendevetenskap (psykologi och pedagogik). Studierna handlar om att förstå människors aktivitets­förmåga i olika miljöer och hur de hänger samman med hälsa och ohälsa.

Verksamhetsförlagd undervisning (praktik) ingår som en viktig del av utbildningen. Under dessa studier får du tillämpa dina teoretiska kunskaper och lär känna de arbets­fält där arbetsterapeuter är verksamma.

Utbildningen ges på flera orter i landet. För legitimerade arbets­terapeuter med magister- eller master­examen och minst fem års yrkeserfarenhet finns möjlighet att gå specialistutbildning och få specialist­kompetens. Det finns också möjlighet att söka till forskar­utbildning.

Vilka utbildningar finns inom området?

I vår tjänst Hitta och jämför utbildning­ar ser du vilka utbildningar som kan leda till ett arbete som arbets­terapeut.

Utbildningar till arbetsterapeut

Mer om yrket och framtidsutsikterna

Reportagefilm om en arbetsterapeut och mer att läsa om att arbeta som arbets­terapeut, framtidsutsikterna och lönenivån, Arbets­förmedlingen

Sidan uppdaterades 2024-07-18