Som ingenjör kan du jobba inom många olika branscher beroende på inriktning och utbildning. De flesta jobbar på något sätt med teknisk utveckling.​

Det råder just nu brist på en del ingenjörsinriktningar i Sverige så om du utbildar dig till ingenjör har du goda chanser att snabbt få arbete efter avslutad utbildning. 

Vad gör en ingenjör?

Som ingenjör kan du arbeta med att ta fram nya produkter eller vidare­utveckla befintliga, göra produktionen mer effektiv, leda bygg­projekt eller skapa nya sätt att kommunicera. Du kan jobba med lösningar som förbättrar arbets­miljön för de som arbetar i produk­tionen, gör produk­tionen mer miljövänlig samt kvalitets­säkrar produktionen och produkterna. En ingenjör kan också jobba med in­köp, försäljning, marknads­föring och logistik.

Som ingenjör arbetar du ofta i projekt­form och det är inte helt ovanligt att du också är projekt­ledare. Att vara ingenjör är inte att ha ett specifikt yrke utan snarare att ha teoretiska tekniska och natur­vetenskapliga kunskaper inom ett område. På ingenjörs­utbildningen får du framförallt kunskaper inom matematik, problemlösning och logiskt tänkande. Samarbetsförmåga är en viktig egenskap då du sam­arbetar med kollegor, kunder, entreprenörer samt andra företag och myndig­heter.

Ingenjören jobbar på små och stora företag, vid myndigheter och som egen företagare. Många ingenjörer arbetar som konsult på konsult­företag och erbjuder då sina tjänster till andra företag som saknar kompetensen.

Bakgrund för studier till ingenjör

Det finns många alternativa vägar till att bli ingenjör och det finns olika ingenjörsutbildningar, både på universitet och högskola, yrkes­högskola och på gymnasiet. Här fokuserar vi på ingenjörs­utbildningar på universitet och högskola.

Det finns två olika typer av ingenjörs­utbildningar på högskola och universitet att välja mellan; hög­skole­ingenjörsutbildning och civil­ingenjörs­utbildning.

Högskoleingenjör

Högskoleingenjörsprogrammet är ett treårigt program på 180 hög­skole­­poäng som leder fram till en hög­skole­ingenjörs­examen. Förenklat kan man säga att utbildningen till högskoleingenjör är mer praktisk och en snabbare väg ut i arbetslivet, än vad civil­­ingenjörs­utbildningen är. Högskoleingenjörer ges också förutsättningarna att jobba med att utveckla och förbättra tekniker vi redan har.   

Civilingenjör

Civilingenjörsprogrammet är en femårig utbildning på 300 högskole­poäng som leder fram till en civil­ingenjörs­examen. Civil­ingenjörs­utbildningen är mer teoretisk och går på djupet i fler ämnen än vad en högskole­ingenjörs­utbildning gör. Civil­ingenjörs­examen ger dig kunskaper att jobba med att planera och bestämma hur framtidens teknik ska se ut. En civilingenjör jobbar ofta i ledande funktioner som projektledare med ett hel­hets­perspektiv. Samtidigt kan civil­ingenjör­er bli mycket specialiserade inom ett mindre kunskaps­område.

Vilka utbildningar finns inom området?

Hitta utbildningar som kan leda till ett arbete som ingenjör i vår tjänst Hitta och jämför utbildningar.

Utbildningar till civilingenjör och högskoleingenjör

Mer om yrket och framtidsutsikterna

Läs mer om de olika ingenjör­syrkena och arbetsmarknaden genom att söka på ingenjör bland yrkesområden och prognoser på Arbetsförmedlingens webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-07-18