Vill du jobba med tand­vård? Vill du arbeta som team­ledare i nära sam­arbete med andra människor? Då kanske tand­läkare är yrket för dig.

Det är just nu stor efterfrågan på tandläkare. Om du väljer att utbilda dig till yrket har du goda chanser till jobb när du är klar med utbildning­en. 

Som tandläkare undersöker du patienter, ställer diagnos och bestämmer lämplig behandling. Du ansvarar också för att behandling­en utförs på patienten. I ditt arbete använder du dina medicinska kunskaper och har ett nära samarbete med övrig tandvårds­personal.

Bak­grund för studier till tand­läkare

Arbetet kräver att du har en utbildning på högskolenivå. Tand­läkar­utbildning­en är på 300 högskole­poäng och sträcker sig över fem år. Utbildningen varvar teoretiska moment med praktiska övningar. Som tandläkar­student har du tillgång till skolans tandläkar­klinik och besöker även tandläkarpraktiker. En bit in i utbildningen får du träffa egna patienter.

Den teoretiska grunden i utbildning­en ger kunskap i ämnen som kemi, cell- och molekylär­biologi, mikrobiologi och anatomi.

Den allmänmedicinska grunden ger kunskap i patologi (sjukdoms­lära), medicin och farmakologi (läran om mediciner och deras verknings­sätt). Eftersom arbetet som tandläkare innebär mycket patientkontakt ingår även etik, kommunikation och teamarbete i utbildningen.

Tandläkarutbildningen leder till yrkesexamen och på vissa universitet och högskolor också till master­examen.

Vidare­utbilda dig och bli specialist

För att du ska kunna arbeta som tandläkare krävs att du efter din utbildning ansöker om legitimation hos Socialstyrelsen. Efter att du fått din legitimation och utfört två års kliniskt arbete, har du möjlighet att vidareutbilda dig till specialist.

Har du en utländsk tand­läkar­examen?

Du som har en utländsk tandläkar­examen kan komplettera med utbildning på Göteborgs universitet, Malmö universitet eller Karolinska institutet. Den kompletterande utbildningen är på två terminer (60 högskolepoäng) och undervisnings­språket är svenska.

Kompletteringsutbildning tandläkare i Hitta och jämför utbildningar

Vilka utbildningar finns inom området?

Hitta utbildningar som kan leda till ett arbete som tandläkare i vår tjänst Hitta och jämför utbildningar.

Utbildningar till tandläkare i Hitta och jämför utbildningar

Mer om yrket och framtids­utsikterna

Reportagefilm om en tandläkare och mer att läsa om tandläkaryrket, framtids­utsikterna och lönenivån på Arbetsförmedlingens webbplats

Sidan uppdaterades 2023-09-26