Bluffuniversitet tjänar pengar på att sälja falska examensbevis. Ofta försöker de härma utbildningsdokument från äkta universitet. Se till att inte bli lurad.

En äkta examen kräver flera år av godkända studier. Ett bluffuniversitet kan sälja och dela ut en liknande examen på så kort tid som 24 timmar.

Låga krav för att få en examen

Man behöver inte heller delta i någon undervisning för att få ett examensbevis. De flesta har inte heller några krav alls för att man ska bli antagen. Ibland behöver man göra en enkel inlämningsuppgift eller skicka in en kort, ovetenskaplig "avhandling". Det förekommer också att bluffuniversitet erbjuder poäng för kunskaper som man fått i arbetet eller på fritiden. Men ofta räcker det med att man betalar för att man ska få sitt falska examensbevis.

En del bluffuniversitet har namn som påminner om namnen på erkända universitet. Andra försöker härma äkta akademiska examina och webbplatser från erkända universitet.

Falska äkthetsbevis

Ofta länkar bluffuniversiteten till en eller flera organisationer som "ackrediterar" deras utbildningar. Det ska bevisa att universitetet och examensbeviset är äkta. Men de organisationerna är också en bluff. Syftet är bara att lura den som vill kontrollera att ett universitet eller en examen är äkta.

Så känner du igen ett bluffuniversitet

Titta noga på universitetets webbplats. Här är några tecken på att det är ett bluffuniversitet:

 • Namnet på bluffuniversitetet liknar namnet på ett riktigt universitet (till exempel Standford University istället för Stanford University).
 • Namnen innehåller ofta orden ”American”, ”International” eller ”Global”.
 • På webbplatsen skriver man särskilt att universitetet inte är ett bluffuniversitet.
 • Man skriver att universitetet har godkännande, "ackreditering" eller på engelska "accreditation", från en blufforganisation. Det kan också vara så att man tonar ner betydelsen av ackreditering.
 • Webbadressen är påhittad eller saknas och man kan bara kontakta universitetet genom e-post eller sociala medier.
 • Ofta finns en chatt-funktion på webbplatsen som sköts av ett callcenter.
 • Antagnings- och examenskraven är mycket låga och det går att få en examen på kort tid.
 • Priset som står på webbplatsen gäller hur mycket det kostar att få ett examensbevis – inte hur hög terminsavgiften är.
 • Det finns bilder av examensbevis eller andra utbildningsdokument på universitetets webbplats.
 • Det går att få ett examensbevis som är antedaterat, det vill säga med ett utfärdandedatum längre tillbaks i tiden.
 • Det finns bilder med logotyper från kända kreditkortsföretag på webbplatsen.
Sidan uppdaterades 2023-04-18