Sedan hösten 2019 erbjuds flexibla kurspaket för blivande kulturskolepedagoger vid ett antal högskolor.

Vad krävs för att söka?

Utbildningarna på 90 högskolepoäng vänder sig till dig som har en högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper i ett konstnärligt ämne. Förutom dina ämneskunskaper behöver du visa att du har grundläggande behörighet, något som bland annat en avslutad gymnasieutbildning ger.

Var uppmärksam på att kraven för den konstnärliga kompetensen skiljer sig åt mellan de olika högskolorna och hur du ska dokumentera den: några erbjuder möjlighet att göra arbets- eller behörighetsprov, andra efterfrågar högskolestudier eller motsvarande kunskaper.

Läs mer under rubriken Förkunskapskrav i träfflistan på Antagning.se eller på varje högskolas webbplats.  

Du som har en utländsk konstnärlig högskoleutbildning behöver styrka kunskaper i Svenska 3 och Engelska 6 för att bli grundläggande behörig till utbildningarna. 

Behörig på annat sätt

Du kan bli behörig till en utbildning trots att du saknar de formella meriterna. Du som exempelvis inte tagit ut din examen, men som arbetat konstnärligt och/eller undervisat kan ansöka om att prövas för reell kompetens vid den högskola eller det universitet du vill studera vid. 

För att högskolan ska kunna bedöma dina meriter, måste du skicka in en beskrivning av dina kunskaper och erfarenheter – som du måste kunna styrka med dokumentation. För det finns en blankett på Antagning.se.

Du måste själv begära att få din kompetens prövad i samband med att du anmäler dig. Högskolan bedömer och värderar sedan din kompetens i förhållande till de förkunskaper som krävs. 

Ansök om prövning av reell kompetens via Antagning.se

Finns fortbildning för mig som redan är verksam?

Du som arbetar i kulturskolan kan fylla på med didaktisk kompetens eller fördjupa dig inom ett specialområde. Plocka delar ur kurspaketen eller läs någon av de fristående kurser som tagits fram för redan verksamma: Samverkan mellan olika konstformer, normkritik och specialpedagogik är några av de nya utbildningar som ingår i satsningen Kulturskoleklivet och som kan ge både inspiration och relevanta verktyg för att möta nya elevgrupper. 

Läs på distans eller deltid. Oavsett upplägg har du goda möjligheter att dela erfarenheter med andra kursdeltagare, och inte minst, att omsätta kunskaperna direkt i din undervisning. 

Hur lång är utbildningen, hur lång tid tar det?

90 högskolepoäng motsvarar tre terminers studier på heltid. Väljer du att anmäla dig till en kurs på 30 högskolepoäng som ges på halvfart, betyder det två terminers halvtidsstudier. Du läser alltså 15 högskolepoäng per termin. För några inriktningar finns möjlighet till studier på kvartsfart. Då läser du 7,5 högskolepoäng på en termin. 

Kan jag få studiestöd?

Studier på högskolenivå ger rätt till studiemedel – bidrag och lån. Bidragsbeloppet och den andel du kan låna är kopplat till studiernas omfattning och aktuell studietakt. Du kan ha rätt till bidrag till och med det år du fyller 56.

Du som redan läst en längre utbildning på högskolenivå, behöver stämma av med CSN för att se om du har rätt till ytterligare bidrag och lån, då det finns en maxgräns på 240 veckors studier. Det gäller både studier på högskola och andra eftergymnasiala studier. 

Studier på folkhögskola som motsvarar gymnasieutbildning påverkar inte gränsen på 240 veckor för högskolestudier. 

Du som vill fortbilda dig i tjänsten – stäm av med din arbetsgivare vilka möjligheter som finns till studiefinansiering.   

CSN:s webbplats

Sidan uppdaterades 2024-01-11