Har du djupa kunskaper i ett konstnärligt ämne och vill inspirera barn och unga? Som kulturskolepedagog undervisar du grupper och enskilt, beroende på ämne och upplägg.

Kulturskolans verksamhet

Kulturskoleverksamhet är en frivillig utbildningsform som vänder sig till barn och ungdomar. De flesta av landets kommuner erbjuder kurser inom kulturområdet och varje år deltar cirka 300 000 barn och unga i verksamheten.  

Musik är det vanligaste ämnet, följt av dans, teater, bild och media. Mode, spoken word och digitalt skapande kan också ingå i utbudet. 

I större kulturskolor finns möjligheter att kombinera olika konstnärliga uttryck och arbeta tematiskt för att skapa en gemensam föreställning, filmproduktion eller utställning. 

Som pedagog i kulturskolan undervisar du grupper och enskilt, beroende på ämne och upplägg. För det krävs att du behärskar olika undervisningsmetoder och att du har en förmåga att intressera och inspirera elever i olika åldrar till eget och gemensamt skapande. 

Flera vägar leder till arbete i kulturskolan

På högskolenivå finns flera längre utbildningar som förbereder för arbete för kulturskolan, men också ett stort utbud av fristående kurser, både i konstnärliga ämnen och i pedagogik. 

Utbildningsprogram 
Flera högskolor ger kandidatprogram som förbereder för arbete i kulturskolan inom musik, teater, dans, bild och media. Iprogrammen ingår ämnesstudier och pedagogik för konstnärlig verksamhet. 

Utbildningarna är på 180 högskolepoäng vilket motsvarar 3 års heltidsstudier. Utöver kandidatprogrammen finns ett fåtal utbildningsprogram på 120 högskolepoäng inom bland annat sång- och musikpedagogik. 

Ny flexibel utbildning 
Med start höstterminen 2019 erbjuder sex olika högskolor ett kurspaket för dig som har konstnärlig kompetens och som saknar pedagogisk utbildning. Nästa anmälningsperiod startar 15 september. 

Läs mer om utbildningen här 

Hitta och jämför utbildningar 

Här finns några exempel på utbildningsvägar för dig till vill bli pedagog i kulturskolan eller som funderar på att komplettera med fler ämnen. 

Se några utbildningar till kulturskolepedagog

Högskolor med konstnärliga utbildningar och pedagogik

De här högskolorna erbjuder pedagogutbildningar, lärarutbildningar och konstnärliga utbildningar i olika inriktningar och med olika upplägg. 

Göteborgs universitet

Karlstads universitet 

Högskolan Dalarna 

Konstfack 

Kungliga musikhögskolan

Linköpings universitet

Linnéuniversitetet 

Luleå tekniska universitet

Lunds universitet 

Stockholms konstnärliga högskola 

Stockholms musikpedagogiska institut 

Stockholms universitet 

Umeå universitet 

Örebro universitet 

Sidan uppdaterades 2019-04-17

Bra att veta

För att undervisa i kulturskolan krävs ingen formell lärarutbildning och inte heller lärarlegitimation. Däremot är en kombination av djupa ämneskunskaper och pedagogik för estetiska ämnen en bra ingång.