Har du djupa kunskaper i ett konstnärligt ämne och vill inspirera barn och unga? Som pedagog i kulturskolan arbetar du både med grupper och individer. Läs mer om hur du kan dela med dig av din konstform som pedagog i kulturskolan.

Kulturskolans verksamhet är en frivillig utbildningsform som vänder sig till barn och ungdomar. De flesta av landets kommuner erbjuder kurser inom kulturområdet och varje år deltar cirka 300 000 barn och unga i verksamheten.  

Musik är det vanligaste ämnet, följt av dans, teater, bild och media. Animation och musikproduktion, liksom slöjd och berättande kan också ingå i utbudet. På flera kulturskolor finns möjligheter att kombinera olika konstnärliga uttryck och arbeta tematiskt för att skapa en gemensam föreställning, filmproduktion eller utställning. 

Som pedagog i kulturskolan undervisar du grupper och enskilt, beroende på konstform och upplägg. För det krävs att du behärskar olika undervisningsmetoder och att du har en förmåga att intressera och inspirera elever i olika åldrar till eget och gemensamt skapande. 

På högskolenivå finns dels längre utbildningar som förbereder för arbete för kulturskolan, dels fristående kurser i både konstnärliga ämnen och i pedagogik. Även folkhögskolor utbildar kulturskolepedagoger.  

Läs mer om de olika utbildningarna och vad som skiljer dem åt:

Utbildningsprogram 

För dig som inte har läst på högskola tidigare finns flera kandidatprogram som förbereder för arbete i kulturskolan inom musik, teater, dans, bild och media. De flesta program är på 180 högskolepoäng vilket motsvarar 3 års heltidsstudier.

Utöver kandidatprogrammen finns ett fåtal program på 120 högskolepoäng inom bland annat dans-, sång- och musikpedagogik. I programmen ingår ämnesstudier och pedagogik för konstnärlig verksamhet. 

Tips

I sökverktyget Hitta och jämför utbildning kan du skriva in 'danspedagog', 'musikpedagog', 'dramapedagog' och så vidare för att läsa mer om utbildningarna. 

Hitta och jämför utbildning

Flexibla kurspaket 

Flera av landets högskolor ger kurser i pedagogik för dig med konstnärlig kompetens och som vill bygga på din kompetens för att arbeta i kulturskolan. Kurserna erbjuds som kurspaket på upp till 90 högskolepoäng, men du kan också söka en delkurs. 

Utbildningen ger dig verktyg att inspirera barn och unga till eget skapande och öppnar för nya arbetsformer, genremöten och samverkan. Även praktik kan ingå. 

Några kurser ges på distans och du kan läsa på hel-, halv- eller kvartsfart. 

Frågor och svar om kurspaketen

Kurser VT23 

Anmälan till VT23 stängde 17 oktober, men du kan fortfarande göra en sen anmälan till vissa utbildningar. 

Kurser och kurspaket i pedagogik, på Antagning.se

Hitta och jämför utbildningar 

Här finns några exempel på utbildningsvägar för dig till vill bli pedagog i kulturskolan eller som funderar på att komplettera med fler ämnen. 

Utbildningar till kulturskolepedagog

Utbildningar i pedagogik och konstnärliga ämnen

Till högskolornas webbplatser 

De här högskolorna erbjuder utbildningar i pedagogik och konstnärliga ämnen, med skiftande inriktningar och upplägg:

Göteborgs universitet

Karlstads universitet

Högskolan Dalarna

Konstfack

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Linköpings universitet

Linnéuniversitetet 

Luleå tekniska universitet

Lunds universitet, Malmö musikhögskola 

Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms musikpedagogiska institut 

Stockholms universitet

Umeå universitet

Örebro universitet

Sidan uppdaterades 2022-10-18

Bra att veta

För att undervisa i kulturskolan krävs ingen formell lärarutbildning och inte heller lärarlegitimation. En kombination av djupa ämneskunskaper och pedagogik för estetiska ämnen en bra ingång.