Har du djupa kunskaper i ett estetiskt ämne och vill inspirera barn och unga? Som lärare i kulturskolan undervisar du grupper och enskilt, beroende på ämne och upplägg.

Om kulturskolan 

Kulturskolan är en frivillig utbildningsform som vänder sig till barn och ungdomar. De flesta av landets kommuner erbjuder kurser inom kulturområdet och varje år deltar cirka 250 000 barn och unga i kulturskolans verksamhet. 

Musik är det vanligaste ämnet, men många av landets kulturskolor håller kurser i dans, drama/teater, bild och media. Mode, spoken word och digitalt skapande kan också ingå i kulturskolans utbud. 

I de större kulturskolorna finns möjligheter att kombinera olika konstnärliga uttryck och arbeta tematiskt för att skapa en gemensam föreställning, filmproduktion eller utställning. 

Som lärare i kulturskolan undervisar du grupper och enskilt, beroende på ämne och upplägg. För det krävs att du behärskar olika undervisningsmetoder och att du har en förmåga att intressera och inspirera elever i olika åldrar. 

Hur blir man lärare i kulturskolan?

På högskolenivå finns flera längre utbildningar som utbildar för kulturskolan, men också ett stort utbud fristående kurser. Hösten 2019 startar en kompletterande utbildning till kulturskolepedagog. 

Utbildningsprogram

Många som idag arbetar i kulturskolan har gått en lärarutbildning med minst ett estetiskt ämne. Det är också ganska vanligt att lärare i kulturskolan delar sin tid mellan undervisning i kulturskolan och den ordinarie skolundervisningen. 

Grundlärarutbildningar med estetisk inriktning
Musik, bild, dans och drama är estetiska ämnen som kan ingå i  grundlärarprogrammets olika varianter: det finns bland annat grundlärarutbildningar med inriktning mot förskoleklass och lågstadiet, för fritidshem i kombination med undervisning upp till åk 6, och för undervisning på högstadiet.

Följ länken för att se några exempel

Läs mer om grundlärarutbildningarna 

Ämneslärarutbildningar med estetisk inriktning
Ämneslärarutbildningar finns idag för undervisning på högstadiet och på gymnasiet. Som ämneslärare på högstadiet undervisar du i 2-3 ämnen varav minst ett estetiskt ämne. Kombinationer som dans/koreografi, musik/musikfördjupning förekommer också. 

Följ länken för att se några exempel

Läs mer om ämneslärarutbildningar för åk 7-9

Läs mer om ämneslärarutbildningar för gymnasiet

Fler pedagogutbildningar
Utöver lärarutbildningarna finns ett antal kandidatprogram som förbereder för arbete i kulturskolan inom musik/sång, drama/teater, dans/koreografi med flera uttryck. I programmen ingår ämnesstudier och pedagogik för konstnärlig verksamhet. 

Utbildningarna är på 180 högskolepoäng vilket motsvarar 3 års heltidsstudier. 

Kompletterande utbildningar

Ny utbildning  2019
Med start hösten 2019 erbjuder flera högskolor ett kurspaket för dig som har konstnärlig kompetens men som saknar pedagogisk utbildning.

Kurspaketet är på 90 högskolepoäng och är skräddarsytt för undervisning i kulturskolan. Du kan välja att gå utbildningen med inriktning på bild, dans, drama, film, media, musik, sång och slöjd, med flera. 

Eftersom utbildningen kommer att ges på distans, med möjlighet till deltidsstudier, har du möjlighet att välja den inriktning som du är intresserad av, oberoende av var du bor.

Mer information om förkunskapskrav och inriktning hittar du på de här högskolornas webbplatser i början av 2019:

Göteborgs universitet, Lunds universitet, Stockholms konstnärliga högskola (SKH), Stockholms musikpedagogiska institut (SMI), Stockholms universitet och Umeå universitet. 

Sidan uppdaterades 2018-10-08

Bra att veta

För att undervisa i kulturskolan krävs ingen formell lärarutbildning och inte heller lärarlegitimation. Däremot är en kombination av djupa ämneskunskaper och pedagogik en bra ingång.