Har du djupa kunskaper i ett konstnärligt ämne och vill inspirera barn och unga? Som kulturskolepedagog undervisar du grupper och enskilt, beroende på ämne och upplägg.

Om kulturskolans verksamhet

Kulturskoleverksamhet är en frivillig utbildningsform som vänder sig till barn och ungdomar. De flesta av landets kommuner erbjuder kurser inom kulturområdet och varje år deltar cirka 400 000 barn och unga i verksamheten.  

Musik är det vanligaste ämnet, följt av dans och drama/teater, bild och media. Mode, spoken word och digitalt skapande kan också ingå i utbudet. 

I större kulturskolor finns möjligheter att kombinera olika konstnärliga uttryck och arbeta tematiskt för att skapa en gemensam föreställning, filmproduktion eller utställning. 

Som pedagog i kulturskolan undervisar du grupper och enskilt, beroende på ämne och upplägg. För det krävs att du behärskar olika undervisningsmetoder och att du har en förmåga att intressera och inspirera elever i olika åldrar till eget och gemensamt skapande. 

Utbildningar för dig som vill arbeta i kulturskolan

På högskolenivå finns flera längre utbildningar som förbereder för arbete för kulturskolan, men också ett stort utbud av fristående kurser, både i konstnärliga ämnen och i pedagogik. 

Utbildningsprogram
Flera högskolor ger kandidatprogram som förbereder för arbete i kulturskolan inom musik/sång, drama/teater, dans/koreografi med flera uttryck. I programmen ingår ämnesstudier och pedagogik för konstnärlig verksamhet. 

Utbildningarna är på 180 högskolepoäng vilket motsvarar 3 års heltidsstudier. Utöver kandidatprogrammen finns ett fåtal utbildningsprogram på 120 högskolepoäng inom bland annat sång-/musikpedagogik. 

Ny utbildning 2019
Med start hösten 2019 erbjuder flera högskolor ett kurspaket för dig som har konstnärlig kompetens men som saknar pedagogisk utbildning. 

Utbildningen är på 90 högskolepoäng och är skräddarsydd för undervisning i kulturskolan. Du kan gå hela utbildningen eller välja att läsa delar av med inriktning på bild, dans, drama, film, media, musik, sång och slöjd, med fler.  

Eftersom utbildningen kommer att ges på distans, med möjlighet till deltidsstudier, har du möjlighet att läsa den inriktning som du är intresserad av, oberoende av var du bor. 

Mer information om förkunskapskrav och inriktning hittar du på de här högskolornas webbplatser i början av 2019. 

Göteborgs universitetLunds universitetStockholms konstnärliga högskola (SKH), Stockholms musikpedagogiska institut (SMI), Stockholms universitet  och Umeå universitet

Hitta och jämför utbildningar 

Följ länken för att se några utbildningar till kulturskolepedagog

Ämneslärarutbildningar med estetisk inriktning
Ämneslärarutbildningar finns idag för undervisning på högstadiet och på gymnasiet. Som ämneslärare på högstadiet undervisar du i 2-3 ämnen varav minst ett estetiskt ämne. Kombinationer som dans/koreografi, musik/musikfördjupning förekommer också. 

Följ länken för att se några exempel på ämneslärarutbildningar

Sidan uppdaterades 2019-02-08

Bra att veta

För att undervisa i kulturskolan krävs ingen formell lärarutbildning och inte heller lärarlegitimation. Däremot är en kombination av djupa ämneskunskaper och pedagogik för estetiska ämnen en bra ingång.