Ämneslärare 7-9

Som ämneslärare 7-9 får du undervisa i dina favoritämnen och samtidigt motivera och utveckla ungdomar i 13 till 15 års åldern. Du kan även kombinera en högskole­ingenjörs­utbildning med ämnes­lärar­examen.

Information

Omfattning

240-270 hp, 4- 4,5 år

Studiemedel

Studiemedelsberättigad

Förkunskaper

Grundläggande och särskild behörighet

Lön

Statistiska centralbyråns lönestatistik

Anmälan VT23

Anmälan på Antagning.se öppnar 15 september och stänger 17 oktober.

Till anmälan

Om utbildningen

Du kan söka två gånger om året

Antagning till ämneslärare 7 – 9 sker två gånger om året, i april och oktober. Anmälan gör du på Antagning.se.

 

Välj studietakt

Läs mer om vilka möjligheter just den utbildning du vill läsa har i vår e-tjänst Hitta och jämför utbildningar eller på respektive högskolas webbplats.

Till Hitta och jämför utbildningar

Bidrag och lån – hur hänger det ihop?

Du kan söka studiemedel under tiden du utbildar dig. Studiemedel består av två delar. En del är bidrag, den andra är lån. Du kan välja att ansöka om enbart bidraget, om du inte vill ta lån. Hur mycket pengar du har rätt till beror på din studietakt, hur många veckor du studerar och om du har inkomst över det så kallade fribeloppet.

Läs mer om studiemedel på CSN.se

 

Det här läser du

Lär dig hantverket

Välj och kombinera ämnen

Om du vill studera till ämneslärare måste du först veta hur ämnena är indelade i ämnesgrupper och sedan välja hur du vill kombinera ämnena.

Ämnesgrupper

Du väljer två eller tre ämnen som du vill undervisa i. Ämnena är indelade i ämnesgrupper och kan kombineras så här:
1. Engelska, matematik, modersmål och svenska
2. Bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd,
3. Engelska, moderna språk, modersmål och svenska som andraspråk
4. Geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap
5. Biologi, fysik, kemi och teknik
6. Engelska, moderna språk, modersmål, svenska, svenska som andraspråk och teckenspråk
7. Biologi, fysik, kemi, matematik och teknik.

Så här kan ämnena kombineras

• Ett ämne ur ämnesgrupp 1 och två andra ämnen ur ämnesgrupp 3, 4 eller 5, alternativt ur ämnesgrupp 3 två olika språk inom ämnet moderna språk
• Ett ämne ur ämnesgrupp 2 och två ämnen ur ämnesgrupp 4, 6 eller 7
• Ämnena bild och slöjd ur ämnesgrupp 2 och ett ämne ur ämnesgrupp 4, 6 eller 7
• Tre ämnen ur ämnesgrupp 4 eller ämnesgrupp 5
• Två av ämnena svenska, samhällskunskap och musik.

För alla blivande lärare, oavsett inriktning, ingår studier i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Den är uppdelad i tre delar: Skolan i samhället, Eleven i skolan och Undervisning och utveckling på totalt 60 hp vilket är 40 veckor.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan ger alla lärare en gemensam kunskapsbas inom sju centrala områden:

  • Läroplansteori och didaktik
  • Skolans historia, organisation och villkor, samt demokratins grunder och mänskliga rättigheter
  • Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
  • Utveckling, lärande och specialpedagogik
  • Uppföljning och analys av lärande och utveckling
  • Bedömning och betygssättning
  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Prova dina vingar i verkligheten

Din VFU-handledare och universitetets lärarutbildare samverkar för att du ska få stöd och utvecklas i din roll som professionell lärare.

Examen och lärarlegitimation

När du är klar med dina studier ska du vända dig till examensenheten vid din högskola för att ansöka om examen. 

När du tagit ut din lärarexamen ska du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Läs mer om lärarlegitimation

Studieorter

Välj universitet eller högskola för att se detaljer om utbildningarna

Tillbaka till listan

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten betyder att du ska ha ett s.k. slutbetyg från gymnasieskolan eller motsvarande. Om du saknar grundläggande behörighet kan du komplettera inom vuxenutbildning eller folkhögskola. Du kan också ansöka om att få din reella kompetens bedömd.

Läs mer om grundläggande behörighet och reell kompetens

Särskild behörighet

För att antas till ämneslärare åk 7-9 behöver du, förutom grundläggande behörighet, ha särskilda förkunskaper, s.k. särskild behörighet. I vår e-tjänst Hitta och jämför utbildningar kan du läsa om vilken särskild behörighet som gäller för den utbildning du vill söka. 

Till Hitta och jämför utbildningar

Framtid och karriär

Som ämneslärare på högstadiet går du en ljus arbetsmarknad till mötes

Arbetsmarknaden för lärare är god. Behoven varierar inom de olika lärarkategorierna. Här kan du läsa mer om dina framtidsutsikter, lön och hur det är att jobba som lärare.

Läs mer om lön hos Statistiska centralbyrån Läs mer om dina framtidsprognoser Läs mer om läraryrket och karriärvägarna

Så går anmälan till

Anmälan till VT23

Anmälan på Antagning.se öppnar 15 september och stänger 17 oktober. Där hittar du också information om behörighet och urvalsgrupper. 

Till anmälan