Ämneslärare gymnasiet

Som gymnasielärare får du kombinera dina intressen med att jobba med ungdomar. Det går även att kombinera en civilingenjörsutbildning med ämneslärarexamen.

Omfattning

300-330 högskolepoäng, 5-5,5 år

Studiemedel

Studiemedelsberättigad

Förkunskaper

Grundläggande och särskild behörighet

Medellön

Från 24 700 till 38 400 kronor per månad beroende på ålder

Ansökningsperiod

Många utbildningar är öppna för sen anmälan. Klicka på "Ansök" och se vilka du kan anmäla dig till just nu. Efter 15 juli kan fler utbildningar öppna för sen anmälan.

Ansök

Om utbildningen

Om utbildningen

Du kan söka två gånger om året

Antagning till ämneslärare i gymnasiet sker två gånger per år, i april och i oktober. Anmälan gör du på Antagning.se. 

Du kan fortfarande anmäla dig till hösten 2020

Många utbildningar är öppna för sen anmälan. Efter 15 juli kan fler utbildningar öppna för sen anmälan.

Plugga i din egen takt

Läs mer om vilka möjligheter just den utbildning du vill läsa har i Hitta och jämför utbildningar eller på respektive universitets webbplats.

Till Hitta och jämför utbildningar

Bidrag och lån – hur hänger det ihop?

Du kan söka studiemedel under tiden du utbildar dig. Studiemedel består av två delar. En del är bidrag och den andra är lån. Du kan välja att ansöka om enbart bidraget om du inte vill ta lån.

Hur mycket pengar du har rätt till beror på din studietakt, hur många veckor du studerar och om du har inkomst över det så kallade fribeloppet.

Läs mer på CSN.se

Det här läser du

Lär dig hantverket

Välj och kombinera ämnen

Om du vill studera till ämneslärare måste du först veta hur ämnena är indelade i ämnesgrupper och sedan välja hur du vill kombinera ämnena.

Ämnesgrupper:

 1. Engelska, matematik, modersmål och svenska
 2. Engelska, grekiska, latin, moderna språk, modersmål, svenska som andraspråk och teckenspråk
 3. Filosofi, företagsekonomi, geografi, historia, juridik, psykologi, religionskunskap och samhällskunskap
 4. Biologi, fysik, kemi, naturkunskap och teknik
 5. Idrott och hälsa
 6. Bild, dans, musik och teater.

Så kan ämnena kombineras

 • Ett ämne ur ämnesgrupp 1 och ett annat ämne ur ämnesgrupp 2, 3 eller 4
 • Två ämnen ur ämnesgrupp 2, 3 eller 4, alternativt ur ämnesgrupp 2 två olika språk inom ämnet moderna språk
 • Idrott och hälsa och ett ämne ur ämnesgrupp 1, 2, 3 eller 4
 • Ett ämne ur ämnesgrupp 6 och ett ämne ur ämnesgrupp 1, 2, 3 eller 4
 • Ett ämne ur ämnesgrupp 6 och ytterligare 90 högskolepoäng inom det i ämnesgrupp 6 valda ämnesområdet

För alla blivande lärare, oavsett inriktning, ingår studier i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Den är uppdelad i tre delar: Skolan i samhället, Eleven i skolan och Undervisning och utveckling på totalt 60 hp vilket är 40 veckor.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan ger alla lärare en gemensam kunskapsbas inom sju centrala områden:

 • Läroplansteori och didaktik
 • Skolans historia, organisation och villkor, samt demokratins grunder och mänskliga rättigheter
 • Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
 • Utveckling, lärande och specialpedagogik
 • Uppföljning och analys av lärande och utveckling
 • Bedömning och betygssättning
 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Prova dina vingar i verkligheten

Din VFU-handledare och universitetets lärarutbildare samverkar för att du ska få stöd och utvecklas i din roll som professionell lärare. 

Examen och lärarlegitimation

När du är klar med dina studier ska du vända dig till examensenheten vid din högskola  för att ansöka om examen.

När du tagit ut din lärarexamen ska du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Läs mer om lärarlegitimation

Studieorter

Välj universitet eller högskola för att se detaljer om utbildningarna

Tillbaka till listan

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten betyder att du ska ha ett slutbetyg från gymnasieskolan eller motsvarande. Om du saknar grundläggande behörighet kan du komplettera inom vuxenutbildning eller folkhögskola.  Du kan också ansöka om att få din reella kompetens bedömd.

Läs mer om grundläggande behörighet och reell kompetens

Särskild behörighet

För att antas till ämneslärarprogrammet gymnasiet behöver du, förutom grundläggande behörighet, ha särskilda förkunskaper, så kallad särskild behörighet. I hitta och jämför utbildningar nedan kan du läsa om vilken särskild behörighet som gäller för den utbildning du vill söka. 

Till Hitta och jämför utbildningar

Framtid och karriär

Som gymnasielärare går du en ljus arbetsmarknad till mötes

Arbetsmarknaden för lärare är god. Behoven varierar dock inom de olika lärarkategorierna. Här kan du läsa mer om dina framtidsutsikter, lön och hur det är att jobba som lärare.

Läs mer om lön hos Statistiska centralbyrån Läs mer om dina framtidsutsikter Läs mer om läraryrket och karriärvägarna

Så gör du anmälan

Anmälan på Antagning.se

Du anmäler dig på Antagning.se. Där hittar du också utförlig information om behörighet och urvalsgrupper.

Du kan fortfarande anmäla dig till hösten 2020 

Många utbildningar är öppna för sen anmälan. Klicka på "Ansök" och se vilka du kan anmäla dig till just nu. Efter 15 juli kan fler utbildningar öppna för sen anmälan.

Ansök