Förskollärare

Förskollärarutbildningen är för dig som vill göra små barns vardag meningsfull och lärorik.

Information

Omfattning

210 hp, 3,5 år heltid

Studiemedel

Studiemedelsberättigad

Förkunskaper

Grundläggande och särskild behörighet

Medellön

Från 22 000-31 500 beroende på ålder

Ansökningsperiod

För vårterminen är anmälan öppen mellan 15 september och 15 oktober.  

Ansök

Om utbildningen

Du kan söka två gånger om året

Antagning till förskollärarutbildningen sker två gånger om året, i april och oktober. Anmälan gör du på Antagning.se.

Plugga i din egen takt

Studietakten är oftast heltid och vissa utbildningar går på distans. Viktigt att komma ihåg är att praktikdelen, som kallas VFU-perioden, alltid sker ute på en skola.

På några högskolor finns särskilda program för dig som arbetar som barnskötare och vill ta ut en examen. Dessa utbildningar sker på deltid eller på distans för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete.

Bidrag och lån – hur hänger det ihop?

Du kan söka studiemedel under tiden du utbildar dig. Studiemedel består av två delar. En del är bidrag, den andra är lån. Du kan välja att ansöka om enbart bidraget om du inte vill ta lån.

Hur mycket pengar du har rätt till beror på din studietakt, hur många veckor du studerar och om du har inkomst över det så kallade fribeloppet.

Tillfälligt slopat fribelopp

Regeringen har tillfälligt tagit bort fribeloppet under 2021. Detta innebär att alla som studerar med studiemedel kan ha inkomster utan att det påverkar studiemedlen under 2021.

Läs mer om studiemedel på CSN.se

Det här läser du

Lär dig hantverket

Den utbildningsvetenskapliga kärnan ger alla lärare en gemensam kunskapsbas inom sju centrala områden:

  • Läroplansteori och didaktik
  • Skolans historia, organisation och villkor, samt demokratins grunder och mänskliga rättigheter
  • Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
  • Utveckling, lärande och specialpedagogik
  • Uppföljning och analys av lärande och utveckling
  • Bedömning och betygssättning
  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Förskolepedagogik

Som förskollärare får du följa och stödja de minsta barnens utveckling. Du står för fantasi och lekfullt lärande, oavsett om det handlar om matematik eller att prova på att läsa och skriva.

Förskolans verksamhet bygger på barns nyfikenhet och lust att lära. Förskollärarens roll är att se till att alla barn får den omsorg de behöver, men också att anpassa undervisningen till olika åldrar och förutsättningar.

Prova dina vingar i verkligheten

Din VFU-handledare och universitetets lärarutbildare samverkar för att du ska få stöd och utvecklas i din roll som professionell förskollärare. 

Examen och lärarlegitimation

När du är klar med dina studier ska du vända dig till examensenheten vid din högskola för att ansöka om förskollärarexamen.

När du tagit ut din examen ska du ansöka om förskollärarlegitimation hos Skolverket.

Läs mer om lärarlegitimation

Studieorter

Välj universitet eller högskola för att se detaljer om utbildningarna

Tillbaka till listan

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten betyder att du ska ha ett s.k. slutbetyg från gymnasieskolan eller motsvarande. Om du saknar grundläggande behörighet kan du komplettera inom vuxenutbildning eller folkhögskola. Du kan också ansöka om att få din reella kompetens bedömd.

Läs mer om grundläggande behörighet och reell kompetens

Särskild behörighet

För att antas till förskollärarprogrammet behöver du, förutom grundläggande behörighet, ha särskilda förkunskaper, s.k. särskild behörighet. I e-tjänsten Hitta och jämför utbildningar kan du läsa om vilken särskild behörighet som gäller för den utbildning du vill söka.

Till Hitta och jämför utbildningar

Framtid och karriär

Som förskollärare går du en ljus arbetsmarknad till mötes

Det gäller särskilt i storstadsregionerna. Efterfrågan på legitimerade förskollärare har ökat de senaste åren.

Läs mer om lön hos Statistiska centralbyrån Läs mer om framtidsprognoser Läs mer om läraryrket och karriärvägarna

Så går ansökan till

Anmälan till våren 2022

För vårterminen 2022 är anmälan öppen mellan 15 september och 15 oktober. Du anmäler dig på Antagning.se. Där hittar du också utförlig information om behörighet och urvalsgrupper. 

Ansök