Grundlärare 4-6

Som lärare för 9-12 åringar är du expert på deras kunskapsinhämtning och sociala utveckling. 

Information

Omfattning

240 hp, 4 år heltid

Studiemedel

Studiemedelsberättigad

Förkunskaper

Grundläggande och särskild behörighet

Lön

Statistiska centralbyråns lönestatistik

Anmälan

Det kan fortfarande finnas utbildningar som har öppet för sen anmälan på Antagning.se.

Om utbildningen

Du kan söka två gånger om året

Anmälan till höstterminen är vanligtvis öppen 15 mars till 15 april. Anmälan till vårterminen är vanligtvis öppen 15 september till 15 oktober. Du gör din anmälan på Antagning.se.

 

 

Studera i din egen takt

Studietakten är oftast heltid och vissa utbildningar går på distans. Läser du på distans finns det helt webbaserade kurser där du inte behöver ta dig till högskolan och distanskurser som har obligatoriska träffar eller virtuella möten över nätet.

Viktigt att komma ihåg är att praktikdelen, som kallas VFU-perioden, alltid sker ute på en skola.

Bidrag och lån – hur hänger det ihop?

Du kan söka studiemedel under tiden du utbildar dig. Studiemedel består av två delar där en del är bidrag och den andra är lån. Du kan välja att ansöka om enbart bidraget om du inte vill ta lån.

Hur mycket pengar du har rätt till beror på din studietakt, hur många veckor du studerar och om du har inkomst över det så kallade fribeloppet.

CSN

Studera med lön – arbetsintegrerad utbildning

Vissa universitet och högskolor i Sverige samarbetar med näraliggande kommuner och erbjuder möjligheten till så kallad ”verksamhets- eller arbetsintegrerad utbildning”. Denna utbildningsform innebär att du kan jobba halvtid som lärare kombinerat med studier på deltid.

Läs mer om vilka möjligheter just den utbildning du vill läsa har i vår tjänst "Hitta och jämför utbildningar", eller på respektive högskolas webbplats.

Hitta och jämför utbildningar

Det här läser du

Lär dig hantverket

Den utbildningsvetenskapliga kärnan ger alla lärare en gemensam kunskapsbas inom sju centrala områden:

  • Läroplansteori och didaktik
  • Skolans historia, organisation och villkor, samt demokratins grunder och mänskliga rättigheter
  • Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
  • Utveckling, lärande och specialpedagogik
  • Uppföljning och analys av lärande och utveckling
  • Bedömning och betygssättning
  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Prova dina vingar i verkligheten

Din VFU-handledare och universitetets lärarutbildare samverkar för att du ska få stöd och utvecklas i din roll som professionell lärare.

Examen och lärarlegitimation

När du är klar med dina studier ska du vända dig till examensenheten vid din högskola för att ansöka om examen.

När du tagit ut din lärarexamen ska du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Lärarlegitimation

Studieorter

Välj universitet eller högskola för att se detaljer om utbildningarna

Tillbaka till listan

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten betyder att du ska ha ett slutbetyg från gymnasieskolan eller motsvarande. Om du saknar grundläggande behörighet kan du komplettera inom vuxenutbildning eller folkhögskola. Du kan också ansöka om att få din reella kompetens bedömd.

Grundläggande behörighet Bedömning av reell kompetens

Särskild behörighet

För att antas till grundlärarprogrammet 4-6 behöver du, förutom grundläggande behörighet, ha särskilda förkunskaper, så kallad särskild behörighet. I söktjänsten Hitta och jämför utbildningar kan du läsa om vilken särskild behörighet som gäller för den utbildning du vill söka.

Hitta och jämför utbildningar

Framtid och karriär

Som grundlärare går du en ljus arbetsmarknad till mötes

Arbetsmarknaden för lärare är god. Behoven variera dock inom de olika lärarkategorierna. Här kan du läsa mer om dina framtidsutsikter, lön och hur det är att jobba som lärare.

Lön Framtidsutsikter Läraryrket och karriärvägarna

Så anmäler du dig

Anmälan

Anmälningsperioden är vanligtvis 15 mars till 15 april för höstterminen och 15 september till 15 oktober för vårterminen.

Till anmälan