Grundlärare F-3

Som lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 ska du göra barn nyfikna och lägga grunden för skolans viktigaste ämnen.

Information

Omfattning

240 hp, 4 år heltid

Studiemedel

Studiemedelsberättigad

Förkunskaper

Grundläggande och särskild behörighet

Medellön

Varierar mellan 23 000 och 35 500 beroende på ålder

Anmälningsperiod

För vårterminen 2022 är anmälan öppen mellan 15 september och 15 oktober.  

Ansök

Om utbildningen

Du kan söka två gånger om året

Antagning till grundlärarutbildningarna sker två gånger om året, i april och oktober. Anmälan gör du på Antagning.se.

 

Studera i din egen takt

Studietakten är oftast heltid och vissa utbildningar går på distans.  Läser du på distans finns det helt webbaserade kurser där du inte behöver ta dig till högskolan och distanskurser som har obligatoriska träffar eller virtuella möten över nätet. 

Viktigt att komma ihåg är att praktikdelen, som kallas VFU-perioden, alltid sker ute på en skola.

Bidrag och lån – hur hänger det ihop?

Du kan söka studiemedel under tiden du utbildar dig. Studiemedel består av två delar där en del är bidrag och den andra är lån. Du kan välja att ansöka om enbart bidraget om du inte vill ta lån.

Hur mycket pengar du har rätt till beror på studietakten, hur många veckor du studerar och om du har inkomst över det så kallade fribeloppet.

Tillfälligt slopat fribelopp

Regeringen har tillfälligt tagit bort fribeloppet under 2021. Detta innebär att alla som studerar med studiemedel kan ha inkomster utan att det påverkar studiemedlen under 2021.

Läs mer om studiemedel på CSN.se

Studera med lön – arbetsintegrerad utbildning

Vissa universitet och högskolor i Sverige samarbetar med näraliggande kommuner och erbjuder möjligheten till s.k. ”verksamhets- eller arbetsintegrerad utbildning”. Denna utbildningsform innebär att du kan jobba halvtid som lärare kombinerat med studier på deltid.

Läs mer om vilka möjligheter just den utbildning du vill läsa har i vår tjänst "Hitta och jämför utbildningar", eller på respektive högskolas webbplats.

Till Hitta och jämför utbildningar

Det här läser du

Lär dig hantverket

Den utbildningsvetenskapliga kärnan ger alla lärare en gemensam kunskapsbas inom sju centrala områden:

  • Läroplansteori och didaktik
  • Skolans historia, organisation och villkor, samt demokratins grunder och mänskliga rättigheter
  • Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
  • Utveckling, lärande och specialpedagogik
  • Uppföljning och analys av lärande och utveckling
  • Bedömning och betygssättning
  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Prova dina vingar i verkligheten

Din VFU-handledare och universitetets lärarutbildare samverkar för att du ska få stöd och utvecklas i din roll som professionell lärare.

Examen och lärarlegitimation

När du är klar med dina studier ska du vända dig till examensenheten vid din högskola för att ansöka om examen.

När du tagit ut din lärarexamen ska du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Läs mer om lärarlegitimation

Studieorter

Välj universitet eller högskola för att se detaljer om utbildningarna

Tillbaka till listan

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten betyder att du ska ha ett slutbetyg från gymnasieskolan eller motsvarande. Om du saknar grundläggande behörighet kan du komplettera inom vuxenutbildning eller folkhögskola. Du kan också ansöka om att få din reella kompetens bedömd.

Läs mer om grundläggande behörighet och reell kompetens

Särskild behörighet

För att antas till grundlärare inriktning förskoleklass och årskurs 1 till 3 behöver du, förutom grundläggande behörighet, ha särskilda förkunskaper, s.k. särskild behörighet. I e-tjänsten Hitta och jämför utbildningar kan du läsa om vilken särskild behörighet som gäller för den utbildning du vill söka.

Till e-tjänsten Hitta och jämför utbildningar

Framtid och karriär

Som grundlärare går du en ljus arbetsmarknad till mötes

Arbetsmarknaden för lärare är god. Behoven varierar dock inom de olika lärarkategorierna. Här kan du läsa mer om dina framtidsutsikter, löner och hur det är att jobba som lärare.

Läs mer om lön hos Statistiska centralbyrån Läs mer om dina framtidsutsikter Läs mer om läraryrket och karriärvägarna

Så går ansökan till

Anmälan till våren 2022

Anmälan är öppen mellan 15 september och 15 oktober. Du anmäler dig till högskolan på Antagning.se. Där hittar du också utförlig information om behörighet och urvalsgrupper.

Ansök