Grundlärare på Fritidshem

Som grundlärare i fritidshem stödjer och stimulerar du barn och ungas lärande före, under och efter skoldagen. Du jobbar med barn och ungdomar från 6 till 13 år. 

Information

Omfattning

180 hp (3 år på heltid)

Studiemedel

Studiemedelsberättigad

Förkunskaper

Grundläggande och särskild behörighet

Lön

Statistiska centralbyråns lönestatistik

Anmälan

Det kan fortfarande finnas utbildningar som har öppet för sen anmälan på Antagning.se.

Om utbildningen

Du kan anmäla dig två gånger om året

Anmälan till grundlärarutbildningarna är vanligtvis öppen 15 mars till 15 april och 15 september till 15 oktober. Du gör anmälan på Antagning.se. 

 

Studera i din egen takt

Studietakten är oftast heltid och vissa utbildningar går på distans. Viktigt att komma ihåg är att praktikdelen, som kallas VFU-perioden,  alltid sker ute på en skola. 

På några högskolor finns särskilda program för dig som arbetar inom fritidshem och vill ta ut en examen. Dessa utbildningar sker på deltid eller på distans för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete.

Bidrag och lån – hur hänger det ihop?

Du kan söka studiemedel under tiden du utbildar dig. Studiemedel består av två delar där en del är bidrag och den andra är lån. Du kan välja att ansöka om enbart bidraget om du inte vill ta lån.

Hur mycket pengar du har rätt till beror på din studietakt, hur många veckor du studerar och om du har inkomst över det så kallade fribeloppet.

Läs mer om studieekonomi på CSN.se

Det här läser du

Lär dig hantverket

Den utbildningsvetenskapliga kärnan ger alla lärare en gemensam kunskapsbas inom sju centrala områden:

  • Läroplansteori och didaktik
  • Skolans historia, organisation och villkor, samt demokratins grunder och mänskliga rättigheter
  • Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
  • Utveckling, lärande och specialpedagogik
  • Uppföljning och analys av lärande och utveckling
  • Bedömning och betygssättning
  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Prova dina vingar i verkligheten

Din VFU-handledare och universitetets lärarutbildare samverkar för att du ska få stöd och utvecklas i din roll som professionell lärare. 

Examen och lärarlegitimation

När du är klar med dina studier ska du vända dig till examensenheten vid din högskola för att ansöka om examen.

När du tagit ut din lärarexamen ska du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Läs mer om lärarlegitimation

Studieorter

Välj universitet eller högskola för att se detaljer om utbildningarna

Tillbaka till listan

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten betyder att du ska ha ett så kallar slutbetyg från gymnasieskolan eller motsvarande. Om du saknar grundläggande behörighet kan du komplettera inom vuxenutbildning eller folkhögskola. Du kan också ansöka om att få din reella kompetens bedömd.

Om grundläggande behörighet Bedömning av reell kompetens

Särskild behörighet

För att antas till grundlärare fritidshem behöver du, förutom grundläggande behörighet, ha särskilda förkunskaper, så kallad särskild behörighet. Följ länken nedan för att se vilken särskild behörighet som gäller för den utbildning du vill söka.

Om särskild behörighet

Framtid och karriär

Lärare går en ljus framtid till mötes

Arbetsmarknaden för lärare är god. Behoven varierar dock inom de olika lärarkategorierna. Här kan du läsa mer om dina framtidsutsikter, lön och hur det är att jobba som lärare

Läs mer om lön hos Statistiska centralbyrån Läs mer om dina framtidsutsikter Läs mer om läraryrket och karriärvägarna

Så går anmälan till

Anmälan

Anmälningsperioden är vanligtvis 15 mars till 15 april för höstterminen och 15 september till 15 oktober för vårterminen.

Till anmälan