KPU

Den kompletterande pedagogiska utbildningen gör det möjligt för dig som redan har akademiska meriter att bli lärare i de ämnen du kan bäst och gillar mest.

Information

Omfattning

90 hp, 1,5 år (3 år på halvfart)
KPU 75 hp, 1 år
KPU 60 hp, 1 år

Studiemedel

Högre bidragsdel för KPU.
Särskilt utbildningsbidrag på 25 000kr/mån för forskar­utbildade inom KPUFU kan sökas från högskolan.

Förkunskaper

Grundläggande och särskild behörighet

Lön

Statistiska centralbyråns lönestatistik

Anmälan

Det kan fortfarande finnas utbildningar som har öppet för sen anmälan på Antagning.se.

Om utbildningen

Då startar utbildningarna

De flesta KPU-utbildningar startar till hösten men några startar även till våren och sommaren. 

Öppettider för anmälan

För sommarterminen brukar anmälan vara öppen mellan 19 februari och 15 mars. För höstterminen brukar anmälan vara öppen mellan 15 mars och 15 april och för vårterminen mellan 15 september och 15 oktober. Därefter kan det finnas utbildningar som fortfarande är öppna för sen anmälan.

Plugga i din egen takt – där du vill

Beroende på vilket universitet eller högskola du anmäler dig till kan du studera KPU på hel- eller deltid. Eller på distans.  Viktigt att komma ihåg är att VFU-perioden (praktikdelen) alltid sker ute på en grundskola- eller gymnasieskola.

Hel-,deltid och distansstudier

Helfart motsvarar en heltidstjänst. Det vill säga du studerar 40 timmar per vecka. Halvfart motsvarar då 20 timmar per vecka. Läser du på distans finns det helt webbaserade kurser där du inte behöver ta dig till högskolan. Andra kurser har obligatoriska träffar eller virtuella möten över nätet.

Information om utbildningarna

Förhöjd studietakt (1 år)

Vissa högskolor erbjuder även "förhöjd studietakt" (125 %), det vill säga du kan läsa in KPU under ett år med ett uppehåll på 1 månad.

Möjlighet till läraranställning under studierna

Just nu pågår en försöksverksamhet som innebär att personer kan anställas under två till tre år för att undervisa i ämnen där det råder brist på behöriga lärare. Kravet är att man har ämneskunskaperna samt genomför kompletterande pedagogisk utbildning för att nå lärarexamen. Försöksverksamheten gäller anställningar som påbörjas senast höstterminen 2025.

Högre studiebidrag för dig som studerar KPU

Du som studerar KPU har rätt till det högre bidraget. Det innebär att din studieskuld blir mindre. Det enda du behöver göra är att skicka in ett intyg från högskolan som visar att du är antagen till en KPU. 

Utbildningsbidrag för dig med forskarexamen

Du som har forskarexamen och blir antagen till KPUFU har möjlighet att söka utbildningsbidrag på 25 000 kr per månad från din högskola.

Studiemedel och jobba samtidigt?

När du studerar med studiemedel kan du samtidigt ha inkomster upp till ett visst belopp utan att studiestödet påverkas, s.k. fribelopp.  Hur mycket pengar du har rätt till beror på din studietakt, hur många veckor du studerar och om du har inkomst över fribeloppet.

Läs mer om studiemedel på CSN

Det här läser du

60 hp

Lär dig hantverket

Den utbildningsvetenskapliga kärnan ger alla lärare en gemensam kunskapsbas inom sju centrala områden:

  • Läroplansteori och didaktik
  • Skolans historia, organisation och villkor, samt demokratins grunder och mänskliga rättigheter
  • Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
  • Utveckling, lärande och specialpedagogik
  • Uppföljning och analys av lärande och utveckling
  • Bedömning och betygssättning
  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik
30 hp

Prova dina vingar i verkligheten

Din VFU-handledare och universitetets lärarutbildare samverkar för att du ska få stöd i att utvecklas i din roll som professionell lärare.

Examen och lärarlegitimation

Din ämneslärarexamen från KPU ger dig behörighet att undervisa i de ämnen och de årskurser som finns i din examen.

När du tagit ut din lärarexamen ska du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Läs mer om lärarlegitimation

Studieorter

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten betyder att du ska ha ett slutbetyg från gymnasieskolan eller motsvarande. Om du saknar grundläggande behörighet kan du komplettera inom vuxenutbildning eller folkhögskola. Du kan också ansöka om att få din reella kompetens bedömd.

Om grundläggande behörighet Bedömning av reell kompetens

Särskild behörighet

Utöver grundläggande behörighet  ska du ha avklarade akademiska ämnesstudier. Till inriktningen grundlärare 7–9 kan du söka med ett ämne och du måste ha minst 90 hp i det ämnet (60 poäng i tidigare poängsystem). Till inriktningen gymnasieskolan kan du söka ett ämne och då krävs 120 hp (80 poäng i tidigare poängsystem) i detta undervisningsämne. 

För sökande som har utländsk högskoleutbildning, ska utbildningen motsvara vad som krävs av sökande med svensk utbildning.

Du som har en akademisk examen och vill bygga på med 60 respektive 75 hp för en grundlärar- eller ämneslärarexamen behöver kolla upp vilka universitet och högskolor som ger en viss inriktning. 

Nationell informationssida för KPU 60 och 75 hp Läs mer om ämneskraven för KPU 90 hp hos respektive högskola

Framtid och karriär

Lärare går en ljus framtid till mötes

Arbetsmarknaden för lärare är god. Behoven varierar inom de olika lärarkategorierna. Här kan du läsa mer om dina framtidsutsikter, lön och hur det är att jobba som lärare.

Läs mer om framtidsutsikterna Läs mer om lön hos SCB Läs mer om läraryrket och karriärvägar

Så här anmäler du dig

Anmälan

Anmälningsperioden är vanligtvis 15 mars till 15 april för höstterminen och 15 september till 15 oktober för vårterminen.

Till anmälan

Studenter berättar

Från ingenjör till lärare

Dana Varga, ämneslärare i matematik och fysik, berättar om sin väg till läraryrket via KPU på högskolan i Halmstad.
Filmen publicerades 8 mars 2019.