KPU

Den kompletterande pedagogiska utbildningen gör det möjligt för dig som redan har akademiska meriter att bli lärare i de ämnen du kan bäst och gillar mest.

Omfattning

90 hp, 1,5 år (3 år på halvfart)

Studiemedel

Högre bidragsdel för KPU. Särskilt utbildningsbidrag på 25 000kr/mån för forskarutbildade

Förkunskaper

Grundläggande och särskild behörighet

Medellön 

Varierar mellan 24 700 och 38 200 baserat på ålder

Ansökningsperiod

15/3-15/4 för anmälan till höstterminen 2019. 

 

Ansök

Om utbildningen

Antagning sker två gånger om året

Antagning till KPU sker vanligtvis två gånger om året, i april och oktober. De flesta utbildningar startar till hösten men några startar även till våren och sommaren. Anmälan gör du på Antagning.se. 

Anmälningsperioden till höstterminen 2019 är öppen mellan 15 mars och den 15 april. Anmälningsperioden till vårterminen 2020 är öppen mellan den 16 september och den 15 oktober.

Ibland kan några högskolor har öppet för "sen anmälan".

Plugga i din egen takt – där du vill

Beroende på vilket universitet eller högskola du anmäler dig till kan du studera KPU på hel- eller deltid. Eller på distans. Viktigt att komma ihåg är att VFU-perioden (praktikdelen) alltid sker ute på en grundskola- eller gymnasieskola.

Helfart motsvarar en heltidstjänst. Det vill säga du studerar 40 timmar per vecka. Halvfart motsvarar då 20 timmar per vecka. Läser du på distans finns det helt webbaserade kurser där du inte behöver ta dig till högskolan. Andra kurser har obligatoriska träffar eller virtuella möten över nätet.

Läs mer om utbildningarna i Hitta och jämför utbildningar

Högre studiebidrag för dig som studerar KPU

Du som studerar KPU har rätt till det högre bidraget. Vilket innebär att din studieskuld blir mindre. Det enda du behöver göra är att skicka in ett intyg från högskolan som visar att du är antagen till en KPU. 

Utbildningsbidrag för dig med forskarexamen

Du som har forskarexamen och blir antagen till KPU har möjlighet att söka utbildningsbidrag på 25 000 kr per månad.

Studiemedel och jobba samtidigt?

När du studerar med studiemedel kan du samtidigt ha inkomster upp till ett visst belopp utan att studiestödet påverkas, s.k. fribelopp.  Hur mycket pengar du har rätt till beror på din studietakt, hur många veckor du studerar och om du har inkomst över fribeloppet.

Läs mer på CSN

Det här läser du

60 hp

Lär dig hantverket

Den utbildningsvetenskapliga kärnan ger alla lärare en gemensam kunskapsbas inom sju centrala områden:

 • Läroplansteori och didaktik
 • Skolans historia, organisation och villkor, samt demokratins grunder och mänskliga rättigheter
 • Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
 • Utveckling, lärande och specialpedagogik
 • Uppföljning och analys av lärande och utveckling
 • Bedömning och betygssättning
 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik
30 hp

Prova dina vingar i verkligheten

Din VFU-handledare och universitetets lärarutbildare samverkar för att du ska få stöd i att utvecklas i din roll som professionell lärare.

Examen och lärarlegitimation

Din ämneslärarexamen från KPU ger dig behörighet att undervisa i de ämnen och de årskurser som finns i din examen.

När du tagit ut din lärarexamen ska du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Läs mer om lärarlegitimation

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten betyder att du ska ha ett slutbetyg från gymnasieskolan eller motsvarande. Om du saknar grundläggande behörighet kan du komplettera inom vuxenutbildning eller folkhögskola. Du kan också ansöka om att få din reella kompetens bedömd.

Läs mer om grundläggande behörighet och reell kompetens

Särskild behörighet

Utöver grundläggande behörighet  ska du ha avklarade akademiska ämnesstudier. Till inriktningen årskurs 7–9 kan du söka med ett ämne och du måste ha minst 90 hp i det ämnet (60 poäng i tidigare poängsystem). Till inriktningen gymnasieskolan kan du söka ett ämne och då krävs 120 hp (80 poäng i tidigare poängsystem) i detta undervisningsämne.

För sökande som har utländsk högskoleutbildning, ska utbildningen motsvara vad som krävs av sökande med svensk utbildning.

Läs mer om ämneskraven hos respektive högskola

Framtid och karriär

Lärare går en ljus framtid till mötes

Arbetsmarknaden för lärare är god. Behoven varierar inom de olika lärarkategorierna. Här kan du läsa mer om dina framtidsutsikter, lön och hur det är att jobba som lärare.

Läs mer om lön hos SCB Läs mer om framtidsutsikterna Läs mer om läraryrket och karriärvägar

Så här anmäler du dig

Anmäl dig på Antagning.se

Du anmäler dig till högskolan på Antagning.se. Där hittar du också utförlig information om bland annat behörighet och urvalsgrupper.

Anmälningsperioden till höstterminen 2019 är öppen mellan den 15 mars till den 15 april. Några utbildningar startar till sommaren och då är sista anmälningsdag 15 mars. För vårterminen (2020) är anmälningsperioden öppen mellan den 17 september till 15 oktober.  

Ansök

För dig med forskarexamen

Här kan du med forskarexamen läsa KPU:

 • KTH
 • Karlstad universitet
 • Umeå universitet
 • Stockholms universitet

Du som har forskarexamen och blir antagen till KPU kan att söka ett utbildningsbidrag på 25 000 kr per månad.

Läs mer på den nationella webbplatsen om KPU för forskarutbildning