LÄRARKOMPASSEN

Testet tar runt 5 minuter att genomföra.

Lärarkompassen är till för dig som är intresserad av att bli lärare men kanske inte är helt säker på vilken utbildning som passar dig. Kompassen är designad för att ge generell vägledning om de utbildningar som är mest troliga utifrån dina erfarenheter och utbildningsnivå. Testet förutsätter att du har behörighet för högskolestudier eller motsvarande reell kompetens.

Är jag behörig för högskolestudier?

Vad menar vi med reell kompetens?