ULV

Har du en utländsk lärarexamen eller utländsk examen i ett svenskt skolämne och vill arbeta som lärare eller förskollärare i Sverige? Då kan du komplettera till en svensk lärarexamen genom utlandsutbildade lärares vidareutbildning.

Information

Omfattning

Högst 120 högskolepoäng

Studiemedel

Du kan ansöka om studiemedel hos CSN

Förkunskaper

Utländsk lärarexamen eller utländsk examen i ett svenskt skolämne samt godkänt betyg i svenska 

Lön

Statistiska centralbyråns lönestatistik

Anmälan

Anmälan till höstterminen 2024 är stängd.

Om utbildningen

Du kan söka två gånger om året

Antagning till ULV sker två gånger om året. Webbanmälan öppnas inför ny ansökningsperiod, vanligtvis 15 mars – 15 april för höstterminen samt 15 september – 15 oktober för vårterminen.

Du studerar enligt din individuella studieplan

Utifrån vad du behöver komplettera så får du en individuell studieplan. Studietakt, studieform och kursutbud ser olika ut beroende på var du studerar.

När du får din individuella studieplan kommer du se hur dina studier är upplagda och din väg mot en examen eller lärar- eller förskollärarlegitimation.

Så klarar du ekonomin under studietiden

När du studerar med studiemedel kan du samtidigt ha inkomster upp till ett visst belopp utan att studiestödet påverkas. Detta belopp kallas för fribelopp. Fribeloppet beräknas per kalenderhalvår, januari–juni eller juli–december.

Om du har högre inkomst än fribeloppet så har du inte rätt till lika mycket bidrag och lån.

Läs mer om studiemedel på CSN.se

Det här läser du

Du läser det du behöver komplettera

Praktiken, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU), är en central del av din utbildning där du får använda dina yrkeskunskaper i en svensk skola eller förskola. Utbildningen omfattar som mest 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års studier på heltid.

Beroende på vad du behöver komplettera så får du en individuell studieplan.

Examen och lärar- eller förskollärarlegitimation

För att få fast anställning som lärare eller förskollärare i Sverige krävs en lärar- eller förskollärarlegitimation. 

När du är klar med dina studier inom ULV ansöker du först om en svensk lärar- eller förskollärarexamen. Efter det ansöker du om legitimation hos Skolverket.

Läs mer om lärar- och förskollärarlegitimation

Förkunskaper

Utländsk lärarexamen eller utländsk eftergymnasial examen

Du ska ha minst en 2-årig utländsk avslutad lärarexamen på eftergymnasial nivå 

eller

en minst 3-årig utländsk avslutad examen på eftergymnasial nivå som kan motsvara ett svenskt skolämne.

Du ska ha godkänt i:

  • Svenska 3 (svenska B)
  • Svenska som andraspråk 3 (svenska som andra språk B)
  • TISUS eller motsvarande.

Den kompletterande utbildningen får som mest omfatta 120 hp.

För behörighet behöver man även uppfylla de lokala regler för behörighet och antagning som gäller på respektive universitet. Läs noga igenom vad som gäller för behörighet på universitetens webbsidor.

Viktigt att tänka på är att om du endast har uppehållstillstånd för studier kan du bli skyldig att betala studieavgifter för utbildningen.

Läs mer om behörighetskraven

Framtid och karriär

Som lärare eller förskollärare går du en ljus arbetsmarknad till mötes

Arbetsmarknaden för lärare är god. Behoven varierar inom de olika lärarkategorierna. Här kan du läsa mer om dina framtidsutsikter, lön och hur det är att jobba som lärare.

Läs mer om lön hos Statistiska centralbyrån Läs mer om dina framtidsutsikter Läs mer om läraryrket och karriärvägar Vägen till jobben för dig som är nyanländ

Så anmäler du dig

Anmäl dig via ULV:s nationella hemsida

Du anmäler dig via den nationella webbsidan för ULV. När du gjort din webbanmälan länkas du över till Antagning.se och fortsätter din anmälan där. 

Anmälningsperioden är vanligtvis 15 mars – 15 april för höstterminen och 15 september – 15 oktober för vårterminen. 

Läs mer om hur du anmäler dig till ULV

Studenter berättar

Två ULV-studenter berättar

Möt Mihaela och Roudy som studerar utlandsutbildade lärares vidareutbildning via Göteborgs universitet.
Filmen publicerades 8 september 2020.