VAL

Om du redan jobbar som förskollärare eller lärare idag men saknar examen kan du komplettera dina studier i programmet vidareutbildning av lärare. 

Information

Omfattning

7,5 hp - högst 120 hp  

Studiemedel

Studiemedelsberättigad

Förkunskaper

Varierar beroende på din erfarenhet

Lön

Statistiska centralbyråns lönestatistik

Ansökningsperiod

Ansökan till höstterminen 2024 är stängd. 

Om utbildningen

Du kan söka två gånger om året

Antagning till VAL sker två gånger om året. Webb­anmälan öppnas inför varje ny ansökningsperiod.

Anmälningsperioden är vanligtvis 15 mars till 15 april för höstterminen och 15 september till 15 oktober för vårterminen. 

Du studerar enligt din individuella studieplan 

Kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ges i de flesta fall med 50 % studietakt och på distans med fysiska träffar. Om du även behöver ämneskomplettera försöker VAL om möjligt hitta distanskurser.

När du får din individuella studieplan kommer du se hur dina studier är upplagda och din väg mot en examen.

Studiemedel och jobba samtidigt?

När du studerar med studiemedel kan du samtidigt ha inkomster upp till ett visst belopp utan att studiestödet påverkas. Detta belopp kallas för fribelopp.  

Normalt sett är din inkomst för hög för att vara studiemedelsberättigad eftersom studier inom VAL förutsätter att du är verksam som lärare eller förskollärare.

Läs mer om studieekonomi på CSN

 

Det här läser du

Du läser det du behöver komplettera

Om du antas till VAL kommer ditt antagningsbesked innehålla en individuell studieplan.

Examen och lärarlegitimation

När du är klar med dina studier ska du vända dig till examensenheten vid din högskola för att ansöka om examen.

När du tagit ut din examen ska du ansöka hos Skolverket om legitimation.

Läs mer om lärarlegitimation

Förkunskaper

Så vet du om du kan gå VAL

På den nationella sidan för VAL kan du läsa mer om du har möjlighet att studera VAL och om du är behörig.

Läs mer om behörighet för VAL

Framtid och karriär

Som lärare går du en ljus arbetsmarknad till mötes

Arbetsmarknaden för förskollärare och lärare är god. Behoven varierar inom de olika lärarkategorierna. Här kan du läsa mer om dina framtidsutsikter, lön och hur det är att jobba som förskollärare eller lärare.

Läs mer om lön hos Statistiska centralbyrån Läs mer om dina framtidsutsikter Läs mer om läraryrket och karriärvägarna

Så går ansökan till

Ansök via den nationella webbsidan för VAL

Ansökningsperioden är vanligtvis 15 mars till 15 april för höstterminen och 15 september till 15 oktober för vårterminen.

Du ansöker via den nationella webbsidan för VAL. När du har gjort din ansökan ska du ladda upp eller skicka in dina bilagor såsom tjänst­görings­intyg till det universitet eller hög­skola som du valt som första alternativ. 

Ansökan till VAL

 

Studenter berättar

Två VAL-studenter berättar

Möt Marika och Ann-Kristin som studerar VAL via Göteborgs universitet.  
Filmen publicerades 14 september 2020.