VAL

Om du redan jobbar som förskollärare eller lärare idag men saknar examen kan du komplettera dina studier i programmet vidareutbildning av lärare. 

Information

Omfattning

7,5 hp - högst 120 hp  

Studiemedel

Studiemedelsberättigad

Förkunskaper

Varierar beroende på din erfarenhet

Medellön 

För lärare från 24 700 till 38 400, för förskollärare från 22 000-31 500 beroende på ålder

Ansökningsperiod

Anmälan till vårterminen 2022 är öppen mellan den 15 september och 15 oktober.

Ansök

Om utbildningen

Du kan söka två gånger om året

Antagning till VAL sker två gånger om året. Webbanmälan öppnas inför varje ny ansökningsperiod. Inför vårterminen 2022 öppnar anmälan den 15 september.

Du studerar enligt din individuella studieplan 

Kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ges i de flesta fall med 50 % studietakt och på distans med fysiska träffar. Om du även behöver ämneskomplettera försöker VAL om möjligt hitta distanskurser.

När du får din individuella studieplan kommer du se hur dina studier är upplagda och din väg mot en examen.

Studiemedel och jobba samtidigt?

När du studerar med studiemedel kan du samtidigt ha inkomster upp till ett visst belopp utan att studiestödet påverkas. Detta belopp kallas för fribelopp.  

Normalt sett är din inkomst för hög för att vara studiemedelsberättigad eftersom studier inom VAL förutsätter att du är verksam som lärare eller förskollärare.

Tillfälligt slopat fribelopp

Regeringen har tillfälligt tagit bort fribeloppet under 2021. Detta innebär att alla som studerar med studiemedel kan ha inkomster utan att det påverkar studiemedlen under 2021.

Läs mer om studieekonomi på CSN

 

Det här läser du

Du läser det du behöver komplettera

Om du antas till VAL kommer ditt antagningsbesked innehålla en individuell studieplan.

Examen och lärarlegitimation

När du är klar med dina studier ska du vända dig till examensenheten vid din högskola för att ansöka om examen.

När du tagit ut din examen ska du ansöka hos Skolverket om legitimation.

Läs mer om lärarlegitimation

Förkunskaper

Så vet du om du kan gå VAL

På den nationella sidan för VAL kan du läsa mer om du har möjlighet att studera VAL och om du är behörig.

Läs mer om behörighet för VAL här

Framtid och karriär

Som lärare går du en ljus arbetsmarknad till mötes

Arbetsmarknaden för förskollärare och lärare är god. Behoven varierar inom de olika lärarkategorierna. Här kan du läsa mer om dina framtidsutsikter, lön och hur det är att jobba som förskollärare eller lärare.

Läs mer om lön hos Statistiska centralbyrån Läs mer om dina framtidsutsikter Läs mer om läraryrket och karriärvägarna

Så går ansökan till

Anmäl dig på den nationella sidan för VAL

Du anmäler dig via den nationella sidan för VAL. När du gjort din webbanmälan ska du skicka in dina bilagor såsom tjänstgöringsintyg och din utskrivna signerade ansökan per post till det universitet eller högskola som du valt som första alternativ. Dokumenten ska vara dem tillhanda senast 10 dagar efter webbanmälan.

Till sidan för ansökan till VAL

Anmälan till vårterminen 2022 är öppen mellan 15 september och 15 oktober.  

Studenter berättar

Två VAL-studenter berättar

Möt Marika och Ann-Kristin som studerar VAL via Göteborgs universitet.  
Filmen publicerades 14 september 2020.