Yrkeslärare

Yrkeslärarutbildningen är en kortare utbildning för dig med yrkeserfarenhet och som vill jobba som lärare inom gymnasiets yrkesprogram eller inom vuxenutbildning.

Omfattning

90 hp, 1,5 år (3 år på halvfart)

Studiemedel

Studiemedelsberättigad. Statsbidrag för yrkeslärare som vill kombinera jobb med studier för att nå en yrkeslärarexamen

Förkunskaper

Gymnasiekompetens eller motsvarande samt kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper

Medellön 

Varierar mellan 24 700 och 38 400 beroende på ålder

Ansökningsperiod

För vårterminen 2021 är anmälan öppen mellan 15 september och 15 oktober. 

Ansök

Om utbildningen

Du kan söka två gånger om året

Antagning till yrkeslärarutbildningar sker två gånger om året, i april och oktober. De flesta yrkeslärarutbildningar startar till hösten, medan hälften startar till vårterminen.

Anmälningsperioden till vårterminen är öppen mellan den 15 september till den 15 oktober. Anmälan gör du på Antagning.se. 

Validera dina yrkeskunskaper

När du gjort din anmälan på Antagning.se behöver du också ansöka om att få dina yrkeskunskaper bedömda (validerade) av den högskola eller universitet du vill studera vid. Kontakta gärna en studievägledare i god tid för att få stöd och hjälp med din ansökan.

Plugga i din egen takt – där du vill

Beroende på vilket universitet eller högskola du anmäler dig till kan du studera till yrkeslärare på hel- eller deltid. Utbildningen ges delvis på distans, förutom VFU-perioden (praktik) som alltid sker ute på en skola.

Distansutbildning innebär webbaserade kurser där du inte behöver ta dig till lärosätet varje dag utan har ett antal obligatoriska träffar på plats eller virtuella möten över nätet. Helfart motsvarar en heltidstjänst. Det vill säga du studerar 40 timmar per vecka. Halvfart motsvarar 20 timmar per vecka.

Bidrag och lån – hur hänger det ihop?

Du kan söka studiemedel under tiden du utbildar dig. Studiemedlet har två delar. En del är bidrag, den andra är studielån. Du kan välja att ansöka om enbart bidraget, om du inte vill ta lån. Hur mycket pengar du har rätt till beror på din studietakt, hur många veckor du studerar och om du har inkomst över fribeloppet.

Studiemedel och jobba samtidigt?

När du studerar med studiemedel kan du samtidigt ha inkomster upp till ett visst belopp utan att studiemedlet påverkas. Detta belopp kallas för fribelopp. Om du har högre inkomst än fribeloppet så har du inte rätt till lika mycket bidrag och lån.

Lär mer om studiemedel hos CSN

Statsbidrag för dig som jobbar som obehörig yrkeslärare

För dig som arbetar som yrkeslärare och vill studera till en yrkeslärarexamen så finns en möjlighet att gå ned i arbetstid för att studera. Din arbetsgivare kan söka ett s.k. statsbidrag som kompenserar den minskade arbetstiden.

Läs mer om statsbidrag på Skolverket

Det här läser du

Lär dig hantverket

Den utbildningsvetenskapliga kärnan ger alla lärare en gemensam kunskapsbas inom sju centrala områden:

 • Läroplansteori och didaktik
 • Skolans historia, organisation och villkor, samt demokratins grunder och mänskliga rättigheter
 • Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
 • Utveckling, lärande och specialpedagogik
 • Uppföljning och analys av lärande och utveckling
 • Bedömning och betygssättning
 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Prova dina vingar i verkligheten

Din VFU-handledare och universitetets lärarutbildare samverkar för att du ska få stöd och utvecklas i din roll som professionell lärare. Om du redan idag arbetar som obehörig yrkeslärare kan du ansöka om att få göra VFU i din tjänst.

Examen och lärarlegitimation

Efter avslutad yrkeslärarutbildning ansöker du om en yrkeslärarexamen hos examensenheten på den högskola du studerar på. När du fått din yrkeslärarexamen ska du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Läs mer om lärarlegitimation

Studieorter

Här kan du läsa till yrkeslärare

Yrkeslärarutbildning erbjuds vid 10 olika universitet och högskolor. De flesta yrkesutbildningar startar på höstterminen. Några startar även till vårterminen (Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Stockholms universitet och Malmö högskola).

Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs universitet Yrkeslärarprogrammet vid Högskolan Dalarna Yrkeslärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad Yrkeslärarprogrammet vid Högskolan Väst Yrkeslärarprogrammet vid Karlstads universitet Yrkeslärarprogrammet vid Linköpings universitet Yrkeslärarprogrammet vid Linnéuniversitetet Yrkeslärarprogrammet vid Malmö universitet Yrkeslärarprogrammet vid Stockholms universitet Yrkeslärarprogrammet vid Umeå universitet

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten betyder att du ska ha ett slutbetyg från gymnasieskolan eller motsvarande. Om du saknar grundläggande behörighet kan du komplettera inom vuxenutbildning eller folkhögskola. Du kan också ansöka om att få din reella kompetens bedömd.

Läs mer om grundläggande behörighet och reell kompetens

Särskild behörighet

För att antas till yrkeslärarprogrammet behöver du ha kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. Det betyder att du ska ha kunskaper i de ämnen och kurser som du vill bli behörig att undervisa i. Det är dina yrkeskunskaper som är den särskilda behörigheten.

Läs mer om särskild behörighet för yrkeslärare

Framtid och karriär

Stort behov av yrkeslärare

Arbetsmarknaden för yrkeslärare är god. Här kan du läsa mer om dina framtidsutsikter, lön och hur det är att jobba som lärare.

Läs mer om lön hos Statistiska centralbyrån Läs mer om dina framtidsutsikter Läs mer om läraryrket och karriärvägarna

Så går ansökan till

Ansök på Antagning.se

Du anmäler dig på Antagning.se. Där hittar du också utförlig information om behörighet och urvalsgrupper. Anmälningsperioden för vårterminen 2021 är  öppen mellan den 15 september till 15 oktober.

Ansök

Validera dina yrkeskunskaper

När du gjort din anmälan på Antagning.se behöver du också ansöka om att få dina yrkeskunskaper bedömda (validerade) av den högskola eller universitet du vill studera vid i första hand.

Exakt vilken information som behövs i anmälan hos respektive högskola eller universitet hittar du på deras respektive webbplats. Kontakta en studievägledare för programmet i god tid för att få stöd och hjälp med din ansökan.

Till följande universitet och högskolor ansöker du om validering i Valda:

 • Högskolan Väst
 • Karlstads universitet
 • Malmö universitet
 • Stockholms universitet

Till ansökan i Valda

Till följande universitet och högskolor ansöker du om validering i ValiWeb:

 • Göteborgs universitet
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan Kristianstad
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Umeå universitet

Till ansökan i ValiWeb

För höstterminen 2020 är anmälningsperioden öppen mellan den 16 mars till 15 april.

Studenter berättar

Möt Louise Österlund, som studerat Yrkeslärarprogrammet på Stockholms universitet, om hur det är att arbeta som yrkeslärare inom handels-och administrationsprogrammet.