Basåret riktar sig till dig som framförallt vill läsa en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning men som saknar den särskilda behörigheten för dessa utbildningar.

Då har du möjlighet att komplettera din behörighet genom att läsa en basårsutbildning – ett basår. En basårsutbildning är en ettårig utbildning på gymnasienivå som anordnas av högskolor och universitet. Eftersom det är en utbildning på gymnasienivå ger den inga högskolepoäng.

Basår - en introduktion till högskolestudier

Ett basår är en bra förberedelse inför kommande studier. Samtidigt som du bygger på din behörighet inom de ämnen som du behöver prövar du också på hur det är att studera på högskolenivå. Du har möjlighet att förbättra din studieteknik och klivet mellan gymnasie- och högskolestudier upplevs förhoppningsvis enklare och inte lika stort.

På en basårsutbildning läser du oftast tekniska eller naturvetenskapliga ämnen. När du är klar med ditt år har du ibland möjlighet till en garantiplats på den aktuella utbildningen som du sedan vill gå. Men det är viktigt att du ser efter vad som gäller för respektive basår på högskolan eller universitetet där den ges.

Syftet med en basårsutbildning är att fler ska kunna bli behöriga att läsa till exempelvis en teknisk- eller en vårdutbildning.

Vad krävs för att få läsa en basårsutbildning?

För att få läsa ett basår krävs att du har grundläggande behörighet.

Du läser alltså ett basår för att få den särskilda behörigheten. Betygen du får efter en avklarad basårsutbildning påverkar inte ditt meritvärde.

Hitta basårsutbildningar i vår söktjänst

Du kan hitta de olika basårsutbildningarna i vår söktjänst "Hitta och jämför utbildningar" här på Studera.nu. Under "Utbildningsnivå" kryssar du i rutan "Förutbildning". Bland träffarna finns de olika basårsutbildningarna.

Förutbildningar i söktjänsten "Hitta och jämför utbildningar"

Anmälan till basårsutbildning

Du gör din anmälan till en basårsutbildning på Antagning.se. Du hittar bland annat utbildningarna om du klickar i att du vill se ”Förutbildning” under "Välj utbildningsnivå".

Anmälan på Antagning.se

Basår finns även på komvux och folkhögskola

Det är mindre vanligt att läsa ett basår på komvux eller folkhögskola, men det går också. Skillnaden från att läsa på högskola eller universitet är att du inte får någon garantiplats till en utbildning på högskolan. Om du läser ditt basår på komvux så kommer betygen att påverka ditt meritvärde.  

Sidan uppdaterades 2024-01-22