Vår söktjänst ”Hitta och jämför utbildningar” hjälper dig i utbildnings­­­valet. Här finns opartisk information om utbildningar på alla universitet och högskolor i Sverige. Även antagnings­statistik, arbets­marknads­prognoser och etablerings­grad för vissa utbildningar.

Om du redan vet vilken utbildning du vill veta mer om börjar du med steg 1 och söker i sökfältet.

Om du inte vet vilken utbildning du är intresserad av kan du utforska ut­budet genom att använda de filter som är viktiga för dig. Då börjar du med steg 2 och filtrerar efter intressen och önskemål.

1. Ute efter en särskild utbildning? Sök i sökfältet

Sök på utbildningens namn i sökfältet för att hitta en utbildning du är intresserad av. Du kan även söka genom att skriva in ämne, högskola eller ort.

Sökfältet

I nästa steg kan du använda filtren under sökfältet. Då anpassar du sökresultatet så att de utbildningar som passar dig bäst är kvar. 

2. Vilken utbildning passar dig? Filtrera efter intressen och önskemål

Använd filtren för att behålla de utbildningar som passar dig i sök­resultatet. Om du inte riktigt vet vilken utbildning du är intresserad av så är det smart att börja här. Då väljer du de filter som är viktiga för dig och ser vilka utbildningar som finns och som passar dig.

Du kan välja att enbart se kurser eller program, eller om du vill studera på plats eller på distans. 

Filtrera fram program eller kurs samt utbildningar på distans eller på plats

Du kan anpassa sökresultatet efter dina önskemål genom att använda filtren "Ämne", "Högskola", "Studieort", "Examen", "Utbildningsnivå", "Termin", "Studietakt" eller "Utbildningsspråk". 

Filterval ämne, högskola, studieort, examen, utbildningsnivå, termin, studietakt och utbildningsspråk

I filtret "Ämne" kan du välja vilket ämnesområde du är intresserad av, som till exempel ekonomi, data eller pedagogik. Du kan välja att se alla utbildningar inom ett ämnesområde, eller att göra en smalare filtrering genom att välja något av ämnena i listan. 

I vårt exempel klickar vi på ämnet ”Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik” och väljer att se utbildningar i pedagogik. 

Alternativ i filtret ämne

Då får vi fram en träfflista med utbildningar som ges vid olika högskolor och universitet:

Träfflista med sökresultat

I träfflistan visas utbildningarnas namn och vilka högskolor och universitet som erbjuder dem. Här finns information om hur många högskolepoäng (hp) en utbildning ger och hur lång den är. Det står i vilken studietakt som utbildningen genom­förs, det vill säga om den ges på heltid (100 procent) eller deltid. Det går också att se om det är en kurs eller ett program. Det finns tydlig information om vilka utbildningar som ges på distans. 

3. Sortera sökresultatet

Du kan sortera sökresultatet efter:

  • relevans
  • utbildningens namn (i bokstavs­ordning eller i omvänd bokstavs­ordning)
  • universitets eller högskolans namn (i bokstavsordning eller i omvänd bokstavsordning)
  • hur många högskolepoäng utbildningen ger (minst antal högskolepoäng först eller störst antal högskolepoäng först)
  • hur lång utbildningen är (kortast utbildningar först eller längst utbildningar först).

Sortera på relevans, utbildningens namn, universitet eller högskola, antal högskolepoäng eller utbildningens längd

4. Jämför utbildningarna

För att jämföra två eller flera utbildningar med varandra, klicka på knappen ”Jämför” i utbildnings­informationen. Det går att jämföra max fem utbildningar åt gången.

Jämför utbildningarna genom att klicka på knappen lägg till

Du hittar jämförelsekorgen i fältet "Valda för jämförelse". Klicka på knappen ”Jämför”, så kommer du till sidan där du kan jämföra utbildningarna med varandra. 

Jämförelsekorgen

I jämförelsevyn finns bland annat uppgifter om utbildningarnas längd, studietakt och vilken behörighet som krävs. Här jämför vi kandidat­programmet i datavetenskap på Umeå universitet och Stockholms universitet med varandra:

Jämför utbildningar sida vid sida

Tips! När du jämför flera utbildningar är det också bra att jämföra utbildningarnas kurs­planer. Utbildningens kursplan hittar du på högskolan eller universitetets webb­plats. Ofta hittar du den när du går till länken "Om tillfället" i raden "Utbildningstillfällets hemsida".

5. Har du behörigheten som krävs? Kontrollera krav

För att kunna studera på högskolan behöver du ha grundläggande behörighet. Till många utbildningar behöver du även ha särskild behörig­het, som skiljer sig åt mellan olika utbildningar. Det innebär oftast att du ska ha läst och fått godkänt på vissa specifika gymnasiekurser.

Klicka på knappen "Läs mer" för att öppna mer information om utbildningen. Här ser du vilka behörighetskrav som gäller för utbildning­en. Kontrollera alltid att du uppfyller behörighetskraven innan du anmäler dig till en utbildning.

Behörig för högskolestudier 

Information om vilken behörighet som krävs finns i utbildningsinformationen

6. Kommer du in på utbildningen? Antagningsstatistik

Kommer du in på utbildningen? I jämförelse­vyn finns en länk till antagnings­statistik för varje vald utbildning.

Så använder du antagningsstatistiken i Hitta och jämför utbildningar

7. Får du jobb efter utbildningen? Arbetsmarknads­prognoser och etableringsgrad

Finns det jobb efter utbildningen? I utbildningsinformationen finns en länk till arbetsmarknadsprognoser för utbildningen. De prognoser som visas är för 2023 och 2026 och är hämtade från Arbetsförmedlingen.

De yrken som visas är exempel på hur kunskaperna som utbildningen ger kan användas. Kom ihåg att det finns flera vägar att gå till ett yrke och flera vägar att gå från en utbildning.

Yrkesprognoser

För utbildningar som ger yrkes­examen visar vi även etablerings­grad. Det står för andelen som hade ett arbete inom 1–1,5 år av samtliga studenter som examinerades från utbildningen i Sverige år 2020. Etableringsgraden för utbildningen kan jämföras med ett genomsnitt av etableringsgraden för samtliga yrkesexamina.

Information om etableringsgrad

Sidan uppdaterades 2024-02-15