Universitet och högskola är inte den enda vägen för dig som vill plugga vidare. Kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskola och folkhögskola är andra alternativ.

Du kanske vill skaffa dig behörighet för att kunna studera på ett universitet eller en högskola, komplettera några ämnen eller helt enkelt förbättra dina kunskaper. Då finns det alternativ till högskoleutbildning, några av de vanligaste är:

  • Vuxenutbildning
  • Yrkeshögskolan (YH-utbildning)
  • Kompletterande utbildning
  • Folkhögskola

Vuxenutbildning

Svensk vuxenutbildning anordnas i många olika former med många olika ansvariga. Den består av alltifrån statlig och kommunal vuxenutbildning till arbetsmarknadsutbildning, personalutbildning och kompetensutveckling i arbetslivet.

  • Kommunal vuxenutbildning (komvux)
  • Grundläggande vuxenutbildning
  • Gymnasial vuxenutbildning
  • Särvux, vuxenutbildning för personer med särskilda behov
  • Svenskundervisning för invandrare (SFI)

Kommunal vuxenutbildning (komvux)

Grundläggande vuxenutbildning

Den grundläggande vuxenutbildningen motsvarar den nioåriga grundskolan.

Gymnasial vuxenutbildning

Den gymnasiala vuxenutbildningen ska ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar gymnasieutbildningen för ungdomar. Utbildningen består av kurser på olika nivåer. Du får betyg efter varje avklarad kurs.

Många läser på komvux för att bli behöriga för studier på universitet eller högskola. På komvux kan du läsa in både grundläggande och särskild behörighet.

Mer om behörighet

Yrkeshögskolan

Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är den eftergymnasiala utbildningsform som mest liknar högskoleutbildning. De anordnas av privata företag, kommuner, landsting och högskolor i samverkan med arbetslivet. Utbildningarna har stark arbetslivsanknytning och kombinerar studier med praktik.

Behörigheten till yrkeshögskolan skiljer sig från högskolans och en del utbildningar kräver även särskilda förkunskaper. Det kan till exempel handla om vissa kurser på gymnasiet eller viss arbetslivserfarenhet.

En genomförd YH-utbildning leder antingen till en yrkeshögskoleexamen (minst ett års studier) eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen (minst två års studier).

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ansvarar för utbildningsformen och utövar tillsyn.

Till myh.se

Sök yh-utbildningar på yrkeshogskolan.se

YH-poäng

En veckas heltidsstudier på yrkeshögskolan motsvarar 5 YH-poäng. Ett års studier motsvarar 200 YH-poäng.

Tillgodoräknande av YH-poäng i högskolestudier

Det är upp till varje högskola att besluta om du kan tillgodoräkna dig poäng från en yrkeshögskoleutbildning och i så fall hur mycket av dem. YH-poängen är inte kopplade till högskolepoäng.

Kompletterande utbildningar

Kompletterande utbildningar är en form av fristående utbildningar som staten stöder på olika sätt. Utbildningarna riktar sig till ungdomar och vuxna, och finns inom många olika områden, till exempel inom konst, musik, dans, teater, design, mode, hantverk, media, flyg, djurvård och hälsa och friskvård. Många av utbildningarna är högskoleförberedande men det finns även utbildningar som leder till ett visst yrke.

Olika förkunskaper

Kraven på förkunskaper skiljer sig åt mellan olika kompletterande utbildningar. På de flesta krävs att du har gymnasiekompetens, men på vissa räcker det att du har fyllt 18 år och gått den obligatoriska grundskolan. Ibland kan det krävas speciella förkunskaper, till exempel arbetslivserfarenhet. 

Folkhögskola

På folkhögskolan läser du kurser som kan vara allt från ett år till sommarkurser. Du måste vara över 18 år för att få läsa på folkhögskola och det går att läsa på distans.

Det kostar inget att studera på folkhögskola, men du måste betala för kurslitteratur, material, mat och eventuellt boende. Du kan ansöka om studiemedel från CSN.

Läs mer om folkhögskolan hos Folkhögskolornas informationstjänst, FIN

Till CSN:s information om studiemedel

Kurserna kan se olika ut

Varje folkhögskola bestämmer själva vilka kurser de vill ge och lägger fritt upp sin undervisning.

Två olika kurser

Du kan läsa två olika slags kurser, allmänna eller särskilda.

Allmänna kurser

Allmänna kurser är ett alternativ till komvux. Det är kurser du kan läsa om vill skaffa dig behörighet för studier på ett universitet eller en högskola. Kurserna motsvarar och ger samma behörighet som grundskolan eller gymnasieskolan. Efter avslutad kurs får du ett så kallat studieomdöme.

Läs mer om behörighetsregler för dig som går eller har gått på folkhögskola på Antagning.se

Särskilda kurser

Särskilda kurser är inriktade mot specifika intresseområden eller yrken, till exempel musik, konst och fritidsledare. Efter avslutad kurs får du ett utbildningsbevis eller ett kursintyg.

Ska du läsa på högskolan? Skriv högskoleprovet!

Om du går på folkhögskola för att läsa vidare på högskolan så är det viktigt att du dessutom skriver högskoleprovet.

På många utbildningar blir det väldigt få platser till dem som bara söker med intyg från folkhögskola. Om du har skrivit högskoleprovet så konkurrerar du både i högskoleprovsgruppen och i folkhögskolegruppen.

Du kan läsa mer om högskoleprovet här

Sidan uppdaterades 2017-08-30

Utbildningssystemet

På Skolverkets webbplats Utbildningsinfo.se finns en karta över det svenska utbildningssystemet. Den ger dig en bra överblick över hur de olika utbildningsformerna är kopplade till varandra.

Till Skolverkets karta över det svenska utbildningssystemet