Universitetskanslersämbetet utvärderar kvaliteten på högskoleutbildningar för att du ska vara säker på att din utbildning håller hög kvalitet.

Nytt system för granskning av högre utbildningar

En ny modell för kvalitetssäkring har tagits fram av Universitetskanslersämbetet i nära dialog med universiteten och högskolorna och kommer att börja användas under åren 2017-2022.

Läs mer om det nya utvärderingssystemet på Universitetskanslersämbetets webbplats

Utbildningsutvärderingar

I den nya modellen för kvalitessäkring som ska börja användas från 2017 kommer ett urval av högskoleutbildningar runt om i landet att granskas. Universitetskanslerämbetet ska fokusera på hur utbildningen säkerställer att studenterna får goda förutsättningar att nå sina examensmål. Granskningarna ska också bidra till lärosätenas egna utvecklingsarbete av kvaliteten på utbildningarna
 

 

Sidan uppdaterades 2017-09-20