Universitetskanslersämbetet utvärderar kvaliteten på högskoleutbildningar för att du ska vara säker på att din utbildning håller hög kvalitet.

System för granskning av högre utbildningar

En modell för kvalitetssäkring har tagits fram av Universitetskanslersämbetet i nära dialog med universiteten och högskolorna och kommer att börja användas under åren 2017-2022.

Läs om de nationella kvalitetssäkringssystemet på UKÄs webbplats.

Utvärdering av utbildningar

I den nya modellen för kvalitessäkring som började användas 2017 kommer ett urval av högskoleutbildningar runt om i landet att granskas. Universitetskanslerämbetet ska fokusera på hur utbildningen säkerställer att studenterna får goda förutsättningar att nå sina examensmål. Granskningarna ska också bidra till universitetens och högskolornas egna utvecklingsarbete av kvaliteten på utbildningarna. 
 

Resultat av utbildningsutvärderingarna

I "Högskolekollen" som tagits fram av Universitetskanslersämbetet kan du se resultatet av de urvärderingar som görs kontinuerligt. 

Till Högskolekollen

 

 

Sidan uppdaterades 2020-01-29