Måttet etableringsgrad anger hur stor andel av de examinerade från en utbildning som har fått ett arbete efter en viss tid. Det är ett sätt att visa hur lätt det är att få arbete efter en utbildning och hur den motsvarar arbetslivets behov.

Av alla de som tog examen från en högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå under läsåret 2019/20 var 84 % etablerade på arbetsmarknaden 1–1,5 år efter examen. Viktigt att veta är att alla typer av yrken räknas och att arbetet alltså inte behöver ha något med utbildningen att göra.

De som har en yrkesexamen har oftast lättare att etablera sig på arbetsmarknaden än de som läst till en generell examen. 

Utbildningsnivåer och examina

Etableringsgrad i Hitta och jämför utbildningar

Vi visar etableringsgrad för utbildningar som leder till yrkesexamen i vår tjänst Hitta och jämför utbildningar.

Procent­satsen visar andelen som hade ett arbete inom 1–1,5 år av samtliga studenter som examinerades från utbildningen i Sverige år 2020. Vi visar även ett rikssnitt för samtliga som examinerade från utbildningar som leder till yrkesexamen i Sverige år 2020.

Du hittar informationen genom att klicka på länken "Arbetsmarknaden" som finns under varje utbildning i sökresultatet.

Hitta och jämför utbildningar

Vi hämtar statistiken från Universitetskanslersämbetets (UKÄ) senaste etableringsrapport. För att en person ska räknas som etablerad på arbetsmarknaden av UKÄ krävs att den:

  • var sysselsatt i november månad det aktuella uppföljningsåret. Här används den definition som SCB använder i sysselsättningsregistret.
    SCB:s definition av sysselsatt
  • hade en sammanräknad arbetsinkomst under året på mer än 260 300 kronor (år 2021).
  • inte har varit arbetslös (på heltid eller deltid) under året eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Viktigt att veta är att alla typer av yrken räknas och att arbetet alltså inte behöver ha något med utbildningen att göra.

UKÄ:s etableringsmått är ganska strikt och innebär att individerna är väl förankrade på arbetsmarknaden. Personer i gruppen etablerade har haft en smidig övergång från utbildning till arbetsliv, jämfört med andra grupper.

UKÄ tar fram etableringsgrad

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) senaste rapport om etablering på arbetsmarknaden visar hur stor andel av de som tog examen under läsåret 2019/20 som var etablerade på arbetsmarknaden efter 1–1,5 år. 

UKÄs senaste rapport om etablering på arbetsmarknaden (PDF)

Page last updated 2024-02-02