Under försöksperioden kan du som är minst 24 år och saknar grundläggande behörighet till högskolestudier skriva ett prov för att styrka din kompetens. Nästa prov ges 30 september 2023. Anmälan öppnar 23 augusti. 

Gick du inte mål med dina gymnasiestudier, men siktar på högskolan?

Du som aldrig började gymnasiet eller som började och hoppade av och har arbetat eller skaffat dig kunskaper och färdigheter på annat sätt, kan skriva det grundläggande behörighetsprovet för högskolestudier. Med ett godkänt provresultat visar du på din faktiska kompetens och att du har förutsättningar att läsa på högskolan. 

Även du som gått gymnasiet, men saknar grundläggande behörighet kan skriva provet:

Några gymnasieutbildningar som inte ger behörighet

Godkänt provresultat ger grundläggande behörighet 

Det nya provet mäter bland annat kunskaper i engelska, svenska och matematik, men också kompetenser som vetenskapligt förhållningssätt och problemlösningsförmåga. Alltså kompetenser som du kan ha förvärvat genom arbete och praktik, annan typ av utbildning eller egen verksamhet. Vilka de är kan du läsa mer om: 

Kompetenser för grundläggande behörighet

Hela provet måste vara godkänt

För att provet ska ge grundläggande behörighet, måste du ha godkänt resultat på hela provet. Du kan alltså inte bara få godkänt på de delar som prövar din kompetens i exempelvis matematik eller engelska. 

Du som skriver behörighetsprovet hösten 2023 och får godkänt på alla delar kan söka till kurser och program på högskolan som startar vårterminen 2024 och framåt. 

Grundläggande behörighet, räcker det?

Mer än 3 000 kurser och ett hundratal utbildningsprogram på högskolan har  grundläggande behörighet som enda krav. 

Särskild behörighet krävs för vissa utbildningar

De flesta utbildningar har förutom krav på grundläggande behörighet även krav för särskild behörighet. Kraven är kopplade till utbildningens innehåll: till sjuksköterskeprogrammet krävs exempelvis matematik, naturkunskap och samhällskunskap.

Kurser från gymnasiet, Komvux eller folkhögskola ger särskild behörighet. 

Osäker? 

Är du intresserad av att läsa vidare på högskolan, men är osäker på vad som krävs, kontakta en studie- och yrkesvägledare i din kommun eller vid högskolan. 

Studievägledaren hjälper dig

Kontaktuppgifter till landets universitet och högskolor

UHR:s Antagningsservice svarar på frågor om provet

Har du specifika frågor om provet kan du ringa till Antagningsservice på telefon 010-174 07 08 (måndag till fredag kl. 9–16) eller skicka ett mejl: 

Ställ din fråga via formuläret på Antagning.se

Andra provtillfället 30 september 2023

För att få skriva provet måste du vara 24 år eller äldre. Du som fyller 24 samma år som provet genomförs har också möjlighet att göra provet. 

Det finns 1 000 platser fördelade på fem provorter och du kan välja var du vill skriva provet när du anmäler dig: Göteborg, Luleå, Lund, Sundsvall och Stockholm. Skrivtiden är kl. 8.50 – 17.30. 

Provet ger inget meritvärde

Till ett stort antal utbildningar, både kurser och program, finns fler platser än sökande. Det innebär att alla som söker en viss utbildning kommer in. Men till några utbildningar, exempelvis civilingenjör, sjuksköterska och veterinär, görs ett urval bland de sökande utifrån meritvärde. 

Om du som vill skriva det grundläggande behörighetsprovet är intresserad av att söka en utbildning som har fler sökande än platser, måste du skriva högskoleprovet för att kunna vara med och konkurrera i urvalet. 

Allt om högskoleprovet

Sidan uppdaterades 2023-01-27