Erasmus+ ger dig möjlighet att studera eller praktisera utomlands med stipendium. Det är en rolig och spännande utmaning som berikar och ger bredare kunskaper. Samtidigt får du chansen att träffa människor från Europa och andra delar av världen. Ta chansen och hitta din plats.

Erasmus+ är välkänt och meriterande hos arbetsgivare både i Sverige och utomlands. Genom programmet skapar du minnen för livet tillsammans med nyfunna vänner, samtidigt som du breddar dina kunskaper. 

Vill du höra om andra studenters erfarenheter av Erasmus+? Titta då på våra inspirationsfilmer med före detta utbytesstudenterna Andrea och Hilda som tillbringade varsin termin i Skottland respektive Irland.

Ta kontakt med din institution, det internationella kontoret eller en studievägledare på din högskola för att höra om dina möjligheter till utbytesstudier inom eller utom Europa.

Kontaktlista med länkar till universitetens/högskolornas information om möjliga utbyten.

Vad innebär Erasmus+?

Som Erasmusstudent läser du på ett universitet eller en högskola i ett annat land i 2-12 månader, på samma villkor som de inhemska studenterna. Studenter som inte har möjlighet att delta i längre fysiska utbyten kan i vissa fall delta i ett blandat utbyte där en kortare fysisk vistelse på mellan 5-30 dagar kombineras med en virtuell del. Tillsammans måste den fysiska och virtuella delen ge minst 3 högskolepoäng (ECTS).

Du behöver inte betala någon terminsavgift och du får dessutom ett stipendium.

Du kan söka och beviljas Erasmusutbyte flera gånger. Du kan dock maximalt delta i totalt 12 månaders utbyte (studier och/eller praktik) per utbildningsnivå, det vill säga 12 månader för kandidatnivå, 12 månader för mastersnivå och 12 månader för doktorandnivå.

Studera både i och utanför Europa

Genom Erasmus+ kan du studera på universitet eller högskolor i något av EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet. Även vissa öar och andra områden utanför Europa som ingår i eller har koppling till EU godkänns för studier (till exempel Réunion, Martinique, Azorerna, Grönland, Franska Polynesien, Aruba med flera).

Det finns även möjligheter att studera utanför de länder som ingår i Erasmus+samarbetet. Ta kontakt med din högskola för att få reda på exakt vilka länder som kan vara aktuella.

Ett huvudkrav är att du är student på en högskola i Sverige och att det finns ett avtal mellan din högskola och det utländska universitet som är aktuellt för dig.

Kurser och tillgodoräknande

Studierna bedrivs på liknande villkor som för de inhemska studenterna och du får tillgodoräkna dig kurserna som en del av din svenska utbildning, under förutsättning att du har klarat av dina studier. Undervisningen bedrivs ofta på landets språk, vilket ger dig möjlighet att lära dig ett nytt språk eller fördjupa dina kunskaper i ett språk du talar. Universitet i många länder erbjuder även kurser på engelska.

Du får stipendium

Som Erasmusstudent får du ett stipendium från din högskola. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, men det är inte heltäckande. Storleken på stipendiet för utbyten mellan 2 – 12 månader varierar mellan 400 och 510 euro i månaden. Du kan även i vissa fall få ett resebidrag.

Om du får Erasmusstipendium påverkas inte ditt studiemedel från CSN.

Erasmus+ är främst ett fysiskt utbytesprogram vilket innebär att du som deltagare med stor sannolikhet kommer att resa. Eftersom just resor utgör en stor del av koldioxidutsläppen i världen, kan du i vissa fall få ett extra stipendium om du väljer ett miljövänligt resesätt. Dessutom kan du få extra resdagar (med stipendium) eftersom miljövänliga resesätt ibland tar lite längre tid.

För ett blandat utbyte får du 70 euro per dag upp till den 14:e dagen och 50 euro för den 15:e dagen. Ett blandat utbyte innebär att du studerar en del på plats i värdlandet och en annan del virtuellt/online. Du kan även få ett särskilt resebidrag för resan till och från studieorten. Resebidragets storlek varierar beroende på vilket land du ska åka till.

Det finns även möjligheter att studera utanför de länder som ingår i Erasmus+ samarbetet. Du får då mellan 400-700 euro per månad, beroende på land. Till vissa länder får du även ett resebidrag.

Tilläggsbidrag till deltagare med begränsade möjligheter

Inkludering är en av de främsta prioriteringarna i Erasmus+ och målet är att fler personer med begränsade möjligheter eller underrepresenterade grupper ska delta i internationella utbyten.

Med begreppet begränsade möjligheter avses faktorer som kan innebära hinder för att delta i en Erasmusaktivitet, exempelvis:

  • Medföljande barn
  • Funktionsnedsättning eller långvarigt nedsatt hälsa
  • Låga kvalifikationer
  • Begränsningar i utbildningssystemet
  • Kulturella och språkliga faktorer
  • Sociala och ekonomiska faktorer
  • Diskriminering
  • Geografiska faktorer

Som student med begränsade förutsättningar kan du ansöka om inkluderingsbidrag och andra stöd och resurser för att möjliggöra ditt deltagande.

Du ansöker om bidraget på din högskola med hjälp av det internationella kontoret, din studievägledare eller samordnaren för studenter med funktionsnedsättning.

Språktest

Innan du åker på ett utbyte kommer du få genomföra ett test i det språk som du kommer använda under din tid utomlands. Kontakta din högskola för mer information om språktestet.

Du kan också söka praktik

Om du vill få arbetslivserfarenhet utomlands kan du genom Erasmus+ praktisera på ett företag eller organisation i något av de länder som ingår i Erasmus+. Precis som för studier gäller att praktiken ska ha relevans för din utbildning. Oftast måste du själv hitta en praktikplats som sedan ska godkännas av ditt universitet eller högskola.  

Erasmus+ praktik

Vem ansvarar för Erasmus+?

I Sverige är det Universitets- och högskolerådet, UHR, som ansvarar för Erasmus+, tillsammans med de universitet och högskolor som deltar i programmet. Programmet finansieras av Europeiska unionen.

Sidan uppdaterades 2024-02-12