Erasmus+ är ett europeiskt utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera eller praktisera i andra länder i Europa.

Så här hittar du utbyten som passar dig

  1. Välj studieort
  2. Välj universitet eller högskola
  3. Välj det ämnesområde som intresserar dig
  4. Klicka "Visa på kartan"

Vad är Erasmus+?

Erasmus+ är ett utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera utomlands i 3–12 månader. Ta kontakt med din institution, det internationella sekretariatet eller en studievägledare centralt på ditt lärosäte för att höra om dina möjligheter till utbytesstudier, inom eller utom Europa.

I Sverige är det Universitets- och högskolerådet som ansvarar för Erasmus+, tillsammans med de universitet och högskolor som deltar i programmet. Programmet finansieras av Europeiska kommissionen.