Erasmus+ är ett utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera utomlands i 3–12 månader.

Ta kontakt med din institution, det internationella sekretariatet eller en studievägledare centralt på ditt lärosäte för att höra om dina möjligheter till utbytesstudier, inom eller utom Europa.

Kontaktlista med länkar till universitetens/högskolornas information om möjliga utbyten.

I Sverige är det Universitets- och högskolerådet som ansvarar för Erasmus+, tillsammans med de universitet och högskolor som deltar i programmet. Programmet finansieras av Europeiska kommissionen.

Sidan uppdaterades 2020-09-17