Hitta möjliga universitet för ditt utbyte. Kartfunktionen gör det enkelt att hitta de universitet som kan vara aktuellt för just dig.

Så här hittar du utbyten som passar dig

  1. Välj studieort
  2. Välj universitet eller högskola
  3. Välj det ämnesområde som intresserar dig
  4. Klicka "Visa på kartan"

Vad är Erasmus+?

Erasmus+ är ett utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera utomlands i 3–12 månader. Ta kontakt med din institution, det internationella sekretariatet eller en studievägledare centralt på ditt lärosäte för att höra om dina möjligheter till utbytesstudier, inom eller utom Europa.

Stäm av med ditt lärosäte vilka universitet de har avtal med. Vi strävar efter att kartan ska vara uppdaterad men avtalen varierar vilket kan leda till att vissa avtal löpt ut eller tillkommit.

I Sverige är det Universitets- och högskolerådet som ansvarar för Erasmus+, tillsammans med de universitet och högskolor som deltar i programmet. Programmet finansieras av Europeiska kommissionen.