Erasmus+ är ett utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera utomlands i 3–12 månader.

Ta kontakt med din institution, det internationella sekretariatet eller en studievägledare på ditt lärosäte för att höra om dina möjligheter till utbytesstudier inom eller utom Europa.

Kontaktlista med länkar till universitetens/högskolornas information om möjliga utbyten.

Vem ansvarar för Erasmus+?

I Sverige är det Universitets- och högskolerådet, UHR, som ansvarar för Erasmus+, tillsammans med de universitet och högskolor som deltar i programmet. Programmet finansieras av Europeiska kommissionen.

Sidan uppdaterades 2021-05-24