Erasmus+ är ett europeiskt utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera eller praktisera i andra länder i Europa.

Så här hittar du utbyten som passar dig

  1. Välj studieort
  2. Välj universitet eller högskola
  3. Välj det ämnesområde som intresserar dig
  4. Klicka "Visa på kartan"

Vad är Erasmus+?

Erasmus+ är ett utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera utomlands i 3–12 månader. Programmet finansieras av Europeiska kommissionen. I Sverige är det Universitets- och högskolerådet som ansvarar för Erasmus+, tillsammans med de universitet och högskolor som deltar i programmet. Som studerande ska du alltid vända dig till ditt universitet/din högskola angående dina utbytesstudier.