Här finns alla versioner av frågor och facit från högskoleprovet som skrevs 14 april 2018.

För att motverka fusk använder vi flera versioner av högskoleprovet. Alla versionerna innehåller samma frågor, men i lite olika ordning.

Version 1 (användes också till anpassat prov för svag synskada och dyslexi)

Facit

Facit högskoleprovet våren 2018, provversion 1 (pdf)

Provfrågor

Provpass 3 är utprövningspass och räknas inte till provresultatet. 

Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte publicera frågorna från ELF.

Provpass 1, kvantitativ del (pdf)

Provpass 2, verbal del (pdf)

Provpass 4, kvantitativ del (pdf)

Provpass 5, verbal del (pdf)

 

Version 2

Facit

Facit högskoleprovet våren 2018, provversion 2 (pdf)

Provfrågor

Provpass 3 är utprövningspass och räknas inte till provresultatet. 

Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte publicera frågorna från ELF.

Provpass 1, kvantitativ del (pdf)

Provpass 2, verbal del (pdf)

Provpass 4, kvantitativ del (pdf)

Provpass 5, verbal del (pdf)

 

Version 3

Facit

Facit högskoleprovet våren 2018, provversion 3 (pdf)

Provfrågor

Provpass 3 är utprövningspass och räknas inte till provresultatet. 

Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte publicera frågorna från ELF.

Provpass 1, kvantitativ del (pdf)

Provpass 2, verbal del (pdf)

Provpass 4, kvantitativ del (pdf)

Provpass 5, verbal del (pdf)

 

Version 4

Facit

Facit högskoleprovet våren 2018, provversion 4 (pdf)

Provfrågor 

Provpass 3 är utprövningspass och räknas inte till provresultatet. 

Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte publicera frågorna från ELF.

Provpass 1, kvantitativ del (pdf)

Provpass 2, verbal del (pdf)

Provpass 4, kvantitativ del (pdf)

Provpass 5, verbal del (pdf)

 

Version 5

Facit

Facit högskoleprovet våren 2018, provversion 5 (pdf)

Provfrågor

Provpass 3 är utprövningspass och räknas inte till provresultatet. 

Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte publicera frågorna från ELF.

Provpass 1, kvantitativ del (pdf)

Provpass 2, verbal del (pdf)

Provpass 4, kvantitativ del (pdf)

Provpass 5, verbal del (pdf)

 

Version 6

Facit

Facit högskoleprovet våren 2018, provversion 6 (pdf)

Provfrågor

Provpass 3 är utprövningspass och räknas inte till provresultatet. 

Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte publicera frågorna till ELF.

Provpass 1, kvantitativ del (pdf)

Provpass 2, verbal del (pdf)

Provpass 4, kvantitativ del (pdf)

Provpass 5, verbal del (pdf)

 

Version 7 (användes också utomlands)

Facit

Facit högskoleprovet våren 2018, provversion 7 (pdf)

Provfrågor

Provpass 3 är utprövningspass och räknas inte till provresultatet. 

Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte publicera frågorna till ELF.

Provpass 1, kvantitativ del (pdf)

Provpass 2, verbal del (pdf)

Provpass 4, kvantitativ del (pdf)

Provpass 5, verbal del (pdf)

 

Version 8

Facit

Facit högskoleprovet våren 2018, provversion 8 (pdf)

Provfrågor

Provpass 3 är utprövningspass och räknas inte till provresultatet. 

Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte publicera frågorna till ELF.

Provpass 1, kvantitativ del (pdf)

Provpass 2, verbal del (pdf)

Provpass 4, kvantitativ del (pdf)

Provpass 5, verbal del (pdf)

 

Källor

Källförteckning (pdf)

Sidan uppdaterades 2022-03-18