Facit och provfrågor för provet våren 2015. Normeringstabellerna publiceras den 20 april.

Frågor som gäller de kvantitativa delarna ska ställas till kvant@edusci.umu.se
Frågor som gäller de verbala delarna ska ställas till verbal@edusci.umu.se

Anvisningar

Anvisningar kvantitativ del (pdf)

Anvisningar verbal del (pdf)

Svarshäfte

Svarshäftet ser ut så här:
Svarshäfte (pdf)

Engelsk läsförståelse borttagen

Upphovsrätten för delprovet engelsk läsförståelse, ELF, gäller bara i en vecka efter provdagen, därför är delprovet utbytt mot ett exempelprov.

Facit högskoleprovet 28 mars 2015

Provpass 1 ingår ej! (Utprövningspass)

Provpass 2 (=DYS 1)
Kvantitativ del
Provpass 3 (=DYS 2)
Verbal del
Provpass 4 (=DYS 3)
Kvantitativ del
Provpass 5 (=DYS 4)
Verbal del
1 D 1 E 1 C 1 E
2 A 2 E 2 C 2 D
3 B 3 C 3 B 3 C
4 B 4 E 4 C 4 C
5 C 5 D 5 B 5 B
6 D 6 A 6 D 6 E
7 B 7 D 7 D 7 D
8 A 8 B 8 D 8 A
9 B 9 A 9 A 9 B
10 D 10 B 10 C 10 B
11 C 11 C 11 A 11 D
12 C 12 D 12 A 12 D
13 B 13 D 13 C 13 A
14 D 14 C 14 D 14 D
15 C 15 D 15 A 15 C
16 A 16 A 16 D 16 A
17 C 17 B 17 A 17 B
18 A 18 D 18 A 18 D
19 A 19 B 19 B 19 B
20 B 20 C 20 C 20 B
21 C 21 B 21 D 21 C
22 A 22 C 22 A 22 B
23 C 23 C 23 C 23 C
24 D 24 B 24 B 24 A
25 C 25 D 25 C 25 D
26 E 26 B 26 A 26 B
27 B 27 A 27 B 27 D
28 D 28 A 28 D 28 B
29 B 29 A 29 D 29 C
30 C 30 C 30 B 30 A
31 A 31 C 31 D 31 C
32 C 32 B 32 B 32 D
33 C 33 D 33 B 33 B
34 B 34 A 34 B 34 D
35 C 35 A 35 D 35 A
36 D 36 C 36 C 36 D
37 A 37 D 37 A 37 C
38 C 38 A 38 B 38 B
39 D 39 D 39 B 39 A
40 C 40 D 40 B 40 C

Provpass 1 ingår ej! (Utprövningspass)

Inom parentes anges vilket provpass som gäller för dem som gjort provet för dyslektiker eller svagt synskadade, t.ex. (=DYS1)

Provfrågor i html

Provpass 2 - Kvantitativ del

XYZ

KVA

NOG

DTK

ELF exempelprov

Facit exempelprov

 

Källförteckning

Provpass 3 - Verbal del

ORD

LÄS

MEK

Provpass 4 - Kvantitativ del

XYZ

KVA

NOG

DTK

Provpass 5 - Verbal del

ORD

LÄS

MEK

Provfrågor i pdf

Provpass 2

Kvantitativ del (pdf)

ELF exempelprov (pdf)

Facit exempelprov (pdf)

Facit (pdf)

Källförteckning (pdf)

Provpass 3

Verbal del (pdf)

Provpass 4

Kvantitativ del (pdf)

Provpass 5

Verbal del (pdf)

Normeringstabeller

Normeringstabellerna publiceras måndagen den 20 april. Det har genomförts två normeringar, en för den verbala delen och en för den kvantitativa delen.
Medelvärdet av dessa två normeringar utgör den slutliga poäng som används vid antagningen.

Normeringstabeller våren 2015

Mer om processen efter provet

Vad händer egentligen efter provet? Hur går rättningen till och normeringen? Sidan Efter provet ger svar på dina frågor.

Efter provet

Sidan uppdaterades 2022-11-10