Facit och provfrågor för högskoleprovet våren 2015. 

Under högskoleprovet våren 2015 var provpass 1 utprövningspass och räknas därför inte.

Provfrågor

UHR har bara tillstånd att visa de engelska texterna (ELF) i en vecka efter provdagen.

Provpass 2 kvantitativ del (pdf)

Provpass 3 verbal del (pdf)

Provpass 4 kvantitativ del (pdf)

Provpass 5 verbal del (pdf)

Facit

Facit (pdf)

Källor

Källförteckning (pdf)

Normeringstabeller

Normeringstabellerna publiceras måndagen den 20 april. Det har genomförts två normeringar, en för den verbala delen och en för den kvantitativa delen.
Medelvärdet av dessa två normeringar utgör den slutliga poäng som används vid antagningen.

Normeringstabeller

Exempelprov engelsk läsförståelse

ELF exempelprov (pdf)

Facit exempelprov (pdf)

Anvisningar

Anvisningar kvantitativ del (pdf)

Anvisningar verbal del (pdf)

Svarshäfte

Svarshäfte (pdf)

Frågor om högskoleprovet

Frågor som gäller de kvantitativa delarna ska ställas till kvant@edusci.umu.se

Frågor som gäller de verbala delarna ska ställas till verbal@edusci.umu.se

Sidan uppdaterades 2023-08-08