Facit och provfrågor för provet våren 2015. Normeringstabellerna publiceras den 20 april.

Frågor som gäller de kvantitativa delarna ska ställas till kvant@edusci.umu.se
Frågor som gäller de verbala delarna ska ställas till verbal@edusci.umu.se

Anvisningar

Anvisningar kvantitativ del
Anvisningar verbal del

Svarshäfte

Svarshäftet ser ut så här:
Svarshäfte

Engelsk läsförståelse borttagen

Upphovsrätten för delprovet engelsk läsförståelse, ELF, gäller bara i en vecka efter provdagen, därför är delprovet utbytt mot ett exempelprov.

Facit högskoleprovet 28 mars 2015

Provpass 1 ingår ej! (Utprövningspass)

Provpass 2 (=DYS 1)Provpass 3 (=DYS 2)Provpass 4 (=DYS 3)Provpass 5 (=DYS 4)
Kvantitativ del Verbal del Kvantitativ del Verbal del
1 D 1 E 1 C 1 E
2 A 2 E 2 C 2 D
3 B 3 C 3 B 3 C
4 B 4 E 4 C 4 C
5 C 5 D 5 B 5 B
6 D 6 A 6 D 6 E
7 B 7 D 7 D 7 D
8 A 8 B 8 D 8 A
9 B 9 A 9 A 9 B
10 D 10 B 10 C 10 B
11 C 11 C 11 A 11 D
12 C 12 D 12 A 12 D
13 B 13 D 13 C 13 A
14 D 14 C 14 D 14 D
15 C 15 D 15 A 15 C
16 A 16 A 16 D 16 A
17 C 17 B 17 A 17 B
18 A 18 D 18 A 18 D
19 A 19 B 19 B 19 B
20 B 20 C 20 C 20 B
21 C 21 B 21 D 21 C
22 A 22 C 22 A 22 B
23 C 23 C 23 C 23 C
24 D 24 B 24 B 24 A
25 C 25 D 25 C 25 D
26 E 26 B 26 A 26 B
27 B 27 A 27 B 27 D
28 D 28 A 28 D 28 B
29 B 29 A 29 D 29 C
30 C 30 C 30 B 30 A
31 A 31 C 31 D 31 C
32 C 32 B 32 B 32 D
33 C 33 D 33 B 33 B
34 B 34 A 34 B 34 D
35 C 35 A 35 D 35 A
36 D 36 C 36 C 36 D
37 A 37 D 37 A 37 C
38 C 38 A 38 B 38 B
39 D 39 D 39 B 39 A
40 C 40 D 40 B 40 C

Provpass 1 ingår ej! (Utprövningspass)

Inom parentes anges vilket provpass som gäller för dem som gjort provet för dyslektiker eller svagt synskadade, t.ex. (=DYS1)

Provfrågor i html

Provpass 2Provpass 3Provpass 4Provpass 5
Kvantitativ del Verbal del Kvantitativ del Verbal del
XYZ
ORD XYZ ORD
KVA LÄS KVA LÄS
NOG MEK NOG MEK
DTK   DTK  
       
ELF exempelprov      
Facit exempelprov      
       
Källförteckning      

Provfrågor i pdf

Provpass 2Provpass 3Provpass 4Provpass 5
Kvantitativ del Verbal del Kvantitativ del Verbal del
       
ELF exempelprov      
Facit exempelprov      
       
Källförteckning      
Facit      
       

Normeringstabeller

Normeringstabellerna publiceras måndagen den 20 april. Det har genomförts två normeringar, en för den verbala delen och en för den kvantitativa delen.
Medelvärdet av dessa två normeringar utgör den slutliga poäng som används vid antagningen.

Normeringstabeller våren 2015

Mer om processen efter provet?

Vad händer egentligen efter provet? Hur går rättningen till och normeringen? Sidan Efter provet ger svar på dina frågor.

Efter provet

Sidan uppdaterades 2015-05-07