Här hittar du normeringen för högskoleprovet som skrevs den 29 oktober 2011.

Normeringstabeller hösten 2011

Det har genomförts två normeringar, en för den verbala delen och en för den kvantitativa delen.
Medelvärdet av dessa två normeringar utgör den slutliga poäng som används vid antagningen.

Antal provdeltagare: 40 970

Kvantitativ del högskoleprovet 2011-10-29

Kvantitativ normeringstabell som pdf

Medelvärde för den kvantitativa delen är 0.92. Standardavvikelse är 0.46.

Tabell för överföring av antal rätta svar till normerad poäng. Övriga kolumner visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare för respektive normerad poäng.             

Antal rätta svar Normerad poäng Antal provdeltagare Andel provd. i procent Kumulativ andel provd. i procent
0-16 0.0 791 1.9 1.9
17-18 0.1 898 2.2 4.1
19-20 0.2 1371 3.3 7.5
21-22 0.3 1867 4.6 12.0
23-24 0.4 2138 5.2 17.2
25-26 0.5 2379 5.8 23.1
27-28 0.6 2406 5.9 28.9
29-31 0.7 3468 8.5 37.4
32-34 0.8 3410 8.3 45.7
35-37 0.9 3155 7.7 53.4
38-40 1.0 3005 7.3 60.7
41-43 1.1 2745 6.7 67.4
44-46 1.2 2548 6.2 73.7
47-49 1.3 2277 5.6 79.2
50-53 1.4 2563 6.3 85.5
54-57 1.5 2042 5.0 90.5
58-61 1.6 1542 3.8 94.2
62-64 1.7 866 2.1 96.3
65-67 1.8 657 1.6 97.9
68-70 1.9 420 1.0 99.0
71-80 2.0 422 1.0 100.0

Verbal del högskoleprovet 2011-10-29

Verbal normeringstabell som pdf

Medelvärde för den verbala delen är 0.92. Standardavvikelse är 0.46.

Tabell för överföring av antal rätta svar till normerad poäng. Övriga kolumner visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare för respektive normerad poäng.

Antal rätta svar Normerad poäng Antal provdeltagare Andel provd. i procent Kumulativ andel provd. i procent
0-17 0.0 593 1.4 1.4
18-20 0.1 980 2.4 3.8
21-22 0.2 1039 2.5 6.4
23-24 0.3 1424 3.5 9.9
25-27 0.4 2536 6.2 16.0
28-30 0.5 3045 7.4 23.5
31-33 0.6 3222 7.9 31.3
34-36 0.7 3308 8.1 39.4
37-39 0.8 3331 8.1 47.5
40-42 0.9 3278  8.0  55.5 
43-45 1.0 3007  7.3 62.9 
46-48 1.1 2734  6.7  69.6 
49-51 1.2 2524  6.2  75.7
52-54 1.3 2226  5.4  81.1 
55-57 1.4 1906  4.7  85.8 
58-60 1.5 1639  4.0 89.8
61-63 1.6 1335  3.3  93.1 
64-66 1.7 1084 2.6  95.7
67-69 1.8 774 1.9  97.6 
70-72 1.9 517  1.3  98.9
73-80 2.0 468 1.1 100.0 

Exempel på hur slutlig normeringspoäng räknas ut

Om normerad poäng för den verbala delen är 0.9 och normerad poäng för den kvantitativa delen är 1.2 blir medelvärdet (0.9 + 1.2)/2 = 1.05.

En decimal för proven hösten 2011 och våren 2012

Medelvärdet avrundades vid dessa provtillfällen till en decimal, eftersom antagningssystemet inte kunde hantera två decimaler. Avrundningen skedde uppåt, vilket innebar att den normerade poängen blev 1.1. Den normerade poäng som gäller vid antagningen från och med antagningen till vårterminen 2013 blir alltså 1.10 och för den återstående tid som provet fortfarande är giltigt.

Två decimaler från hösten 2012

Från och med hösten 2012 sker ingen avrundning av medelvärdet, vilket innebär att det normerade provresultatet finns på skalan 0.00 till 2.00.

Fördelningstabell högskoleprovet 2011-10-29

I fördelningstabellen kan du utläsa hur många fler som har fått samma normerade poäng som du.

Medelvärde för hela provet är 0.94. Standardavvikelse är 0.40.

Tabell som visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare som uppnått normerad poäng på hela högskoleprovet.

Fördelningstabell som pdf            

Normerad poäng Antal provdeltagare Andel provd. i procent Kumulativ andel provd. i procent
0.0 76 0.2 0.2
0.1 386 0.9 1.1
0.2 824 2.0 3.1
0.3 1375 3.4 6.5 
0.4 1957  4.8  11.3 
0.5 2471  6.0  17.3 
0.6 3142  7.7  25.0 
0.7 3493  8.5  33.5 
0.8 3705  9.0  42.5 
0.9 3709  9.1  51.6 
1.0 3720  9.1  60.7 
1.1 3435  8.4  69.1 
1.2 3121  7.6  76.7 
1.3 2675  6.5  83.2 
1.4 2184  5.3  88.5 
1.5 1716  4.2 92.7 
1.6 1237  3.0  95.7 
1.7 828  2.0  97.8 
1.8 535  1.3  99.1 
1.9 255  0.6  99.7 
2.0 126  0.3  100.0 

Frågor om normeringen ställs till Umeå universitet

Frågor om normeringen, ställs till Per-Erik Lyrén.

Hur görs normering?

Om du vill veta mer om normeringen så beskrivs detta på Efter högskoleprovet.

Efter högskoleprovet

Tidigare provs normeringstabeller

Sidan uppdaterades 2016-05-16