Här hittar du normeringstabeller till högskoleprovet som skrevs den 23 oktober 2022.

Normeringstabeller 

Verbal normeringstabell (pdf)

Kvantitativ normeringstabell (pdf)

Exempel på hur slutlig normeringspoäng räknas ut

Om normerad poäng för den verbala delen är 0.9 och normerad poäng för den kvantitativa delen är 1.2 blir medelvärdet (0.9 + 1.2)/2 = 1.05. Det normerade resultatet hamnar då på en skala från 0.00 till 2.00.

I antagningen till högskolan används två decimaler för högskoleprovsresultat.

Fördelningstabell

I fördelningstabellen kan du se hur många andra som har fått samma normerad poäng som du. Medelvärdet på provet var: 0.88

Fördelningstabell (pdf)

Hur görs normering?

Om du vill veta mer om normeringen så hittar du det på sidan Efter högskoleprovet.

Frågor om normeringen ställs till provresultat@edusci.umu.se, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet.

Sidan uppdaterades 2023-09-26