Här hittar du normeringen för högskoleprovet som skrevs den 31 mars 2012.

Normeringstabeller våren 2012

Det har genomförts två normeringar, en för den verbala delen och en för den kvantitativa delen.
Medelvärdet av dessa två normeringar utgör den slutliga poäng som används vid antagningen.

Antal provdeltagare: 57 304

Kvantitativ del högskoleprovet 2012-03-31

Kvantitativ normeringstabell som pdf

Medelvärde för den kvantitativa delen är 0.91. Standardavvikelse är 0.43.

Tabell för överföring av antal rätta svar till normerad poäng. Övriga kolumner visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare för respektive normerad poäng. 

Antal rätta svar Normerad poäng Antal provdeltagare Andel provd. i procent Kumulativ andel provd. i procent
0-16 0.0 722 1.3 1.3 
17-18 0.1 962 1.7  2.9 
19-20 0.2 1626  2.8  5.8 
21-22 0.3 2337  4.1  9.9 
23-24 0.4 3117  5.4  15.3 
25-26 0.5 3520  6.1  21.4 
27-28 0.6 3628  6.3  27.8 
29-31 0.7 5713  10.0  37.7 
32-34 0.8 5468  9.5  47.3 
35-37 0.9 5023  8.8  56.0 
38-40 1.0 4668  8.1  64.2 
41-43 1.1 4171  7.3  71.5 
44-46 1.2 3649  6.4  77.8 
47-49 1.3 3112  5.4  83.3 
50-52 1.4 2643  4.6  87.9 
53-55 1.5 2061  3.6  91.5 
56-58 1.6 1616 2.8  94.3 
59-61 1.7 1250  2.2  96.5 
62-64 1.8 851  1.5  98.0 
65-67 1.9 593  1.0 99.0 
68-80 2.0 574  1.0  100.0 

Verbal del högskoleprovet 2012-03-31

Verbal normeringstabell som pdf

Medelvärde för den verbala delen är 0.92. Standardavvikelse är 0.43.

Tabell för överföring av antal rätta svar till normerad poäng. Övriga kolumner visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare för respektive normerad poäng.              

Antal rätta svar Normerad poäng Antal provdeltagare Andel provd. i procent Kumulativ andel provd. i procent
0-16 0.0 558  1.0  1.0 
17-19 0.1 1160  2.0  3.0 
20-21 0.2 1421  2.5  5.5 
22-23 0.3 1946  3.4  8.9 
24-25 0.4 2417  4.2  13.1 
26-28 0.5 4295  7.5  20.6 
29-31 0.6 4810  8.4  29.0 
32-24 0.7 5141 9.0  38.0 
35-37 0.8 5185  9.0  47.0 
38-40 0.9 4855  8.5  55.5 
41-43 1.0 4557  8.0  63.4 
44-46 1.1 4159  7.3  70.7 
47-49 1.2 3738  6.5  77.2 
50-52 1.3 3199  5.6  82.8 
53-55 1.4 2732  4.8  87.6 
56-58 1.5 2142  3.7  91.3 
59-61 1.6 1749  3.1  94.3 
62-63 1.7 1000  1.7  96.1 
64-66 1.8 1055  1.8  97.9 
67-68 1.9 511  0.9  98.8 
69-76 2.0 674  1.2  100.0 

 

Exempel på hur slutlig normeringspoäng räknas ut

Om normerad poäng för den verbala delen är 0.9 och normerad poäng för den kvantitativa delen är 1.2 blir medelvärdet (0.9 + 1.2)/2 = 1.05.

En decimal för proven hösten 2011 och våren 2012

Medelvärdet avrundades vid dessa provtillfällen till en decimal, eftersom antagningssystemet inte kunde hantera två decimaler. Avrundningen skedde uppåt, vilket innebar att den normerade poängen blev 1.1. Den normerade poäng som gäller vid antagningen från och med antagningen till vårterminen 2013 blir alltså 1.10 och för den återstående tid som provet fortfarande är giltigt.

Två decimaler från hösten 2012

Från och med hösten 2012 sker ingen avrundning av medelvärdet, vilket innebär att det normerade provresultatet finns på skalan 0.00 till 2.00.

Fördelningstabell högskoleprovet 2012-03-31

I fördelningstabellen kan du se hur många andra som har fått samma normerad poäng som du. Medelvärdet är 0.94. Standardavvikelsen är 0.38.
Fördelningstabell som pdf              

Normerad poäng Antal provdeltagare Andel provd. i procent Kumulativ andel provd. i procent
0.0 61 0.1 0.1 
0.1 370  0.6  0.8 
0.2 913  1.6  2.3 
0.3 1672  2.9  5.3 
0.4 2643  4.6  9.9 
0.5 3525  6.2  16.0 
0.6 4419  7.7  23.7 
0.7 5378  9.4  33.1 
0.8 5608  9.8  42.9 
0.9 5736  10.0  52.9 
1.0 5325  9.3  62.2 
1.1 4994  8.7  70.9 
1.2 4354  7.6  78.5 
1.3 3692  6.4  85.0 
1.4 2791  4.9  89.8 
1.5 2201  3.8  93.7 
1.6 1525  2.7  96.3 
1.7 1025  1.8  98.1 
1.8 599  1.0  99.2 
1.9 313  0.5 99.7 
2.0 160  0.3  100.0 

Frågor om normeringen ställs till Umeå universitet

OBS! Vi vet inte vilken poäng en provtagare skulle fått om de fyra strukna uppgifterna varit kvar.
Har du andra frågor om normeringen, kontakta Per-Erik Lyrén.

Hur görs normering?

Om du vill veta mer om normeringen så beskrivs detta på Efter högskoleprovet.
Efter högskoleprovet

Tidigare provs normeringstabeller

Sidan uppdaterades 2016-05-16