Här hittar du normeringstabeller till högskoleprovet som skrevs den 13 mars 2021.

Normeringstabeller 

Verbal normeringstabell (pdf)

Kvantitativ normeringstabell (pdf)

Exempel på hur slutlig normeringspoäng räknas ut: Om normerad poäng för den verbala delen är 0.9 och normerad poäng för den kvantitativa delen är 1.2 blir medelvärdet (0.9 + 1.2)/2 = 1.05. Det normerade resultatet hamnar då på en skala från 0.00 till 2.00.

I antagningen till högskolan används två decimaler för högskoleprovsresultat.

Fördelningstabell

I fördelningstabellen kan du se hur många andra som har fått samma normerad poäng som du. Medelvärdet på provet var: 0.88

Fördelningstabell (pdf)

Hur görs normering?

Om du vill veta mer om normeringen så hittar du det på sidan Efter högskoleprovet.

Frågor om normeringen ställs till provresultat@edusci.umu.se, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet.

Sidan uppdaterades 2022-02-24