I möjligaste mån ska alla som har behov av hjälpmedel på grund av funktionsnedsättning också kunna skriva högskoleprovet på samma villkor som andra deltagare.

Om du har en funktionsnedsättning eller diabetes, kan universitetet eller högskolan försöka göra det möjligt att utreda och anpassa provsituationen för dig och dina behov.

Det är viktigt att du kontaktar det universitet/högskola du har anmält dig till, senast sista anmälningsdag. Observera att ditt behov av anpassning också måste styrkas med läkarintyg eller motsvarande senast sista anmälningsdag.

Observera att det  inte är säkert att alla önskemål om anpassning kan tillgodoses. 

Sidan uppdaterades 2018-01-25