I möjligaste mån ska alla som har behov av hjälpmedel på grund av funktionsnedsättning också kunna skriva högskoleprovet på samma villkor som andra deltagare.

Om du har en funktionsnedsättning eller diabetes, kan universitetet eller högskolan försöka göra det möjligt att utreda och anpassa provsituationen för dig och dina behov.

För dig som är diabetiker kan det handla om att behöva äta eller dricka under provpassen och att kunna ta med nödvändig mätutrustning. Är du till exempel rullstolsburen, har en hörselskada eller har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, kan speciella arrangemang tillgodoses i vissa fall. Det kan handla om en skrivsal på markplan, möjlighet att sitta nära provansvarig eller sitta avskilt från andra. Universitetet eller högskolan försöker, i möjligaste mån, att ordna de anpassningar som är nödvändiga.

Observera att det  inte är säkert att alla önskemål om anpassning kan tillgodoses. 

Kontakta provanordnaren och skicka intyg senast sista anmälningsdag

Det är viktigt att du kontaktar det universitet eller högskola du har anmält dig till, senast sista anmälningsdag. Observera att ditt behov av anpassning också måste styrkas med läkarintyg eller motsvarande senast sista anmälningsdag. Om du ska skriva ett anpassat högskoleprov utomlands, ska du skicka ditt intyg direkt till Universitets- och högskolerådet (UHR).

Du som har dyslexi eller synskada (svagt eller gravt) kan du få skriva ett anpassat högskoleprov. Du får längre tid på dig. Ditt intyg ska du skicka in samtidigt som du anmäler dig till provet eller senast sista anmälningsdag. Det ska skickas till högskolan eller universitetet som håller provet på den ort du har anmält dig till.

Sidan uppdaterades 2019-12-03