KVANTITATIV DEL 1

DTK

Råvaror inom trä- och pappersindustrin i Sverige
Skogsindustrierna (2008). Skogsindustrin. En faktasamling. Periodisk publikation. Stockholm: Sveriges skogsindustrier. Hämtat 2009-02-25 från http://www.skogsindustrierna.se/litiuminformation/site/page=asp?Page=10&IncPage=544&IncPage2=234&Destination2=226&Destination=227 (länken underhålls ej)

Körkortsinnehavare
SCB (2005). Statistisk årsbok för Sverige 2008. Sveriges officiella statistik

Utlandsstuderande
CSN (2011). Studiestödet 2010. Hämtat 2011-09-12 från http://www.csn.se/press/pressmeddelanden/1.4273 (länken underhålls ej)

Rovdjursjakt i Sverige 1830–2010
Naturvårdsverket (2011). Löpande statistik hämtad 2012-02-24 från http://www.naturvardsverket.se (länken underhålls ej)

KVANTITATIV DEL 2

DTK

Häktade för sysslolöst kringstrykande
Fångvårdsstyrelsen (1903). Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1901. Stockholm: P. A. Norstedt. Bidrag till Sveriges officiella statistik, G. Fångvården, XLIII  

Barns kunskaper i geometri
Wittman, Erich (2006). Att undersöka barns geometrikunskaper. I: Boesen, Jesper, Emanuelsson, Göran, Wallby, Anders & Wallby, Karin (red.). Lära och undervisa matematik – internationella perspektiv. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet

Två byar i Småland
Hansson, Martin (2001). Huvudgårdar och herravälden. En studie av småländsk medeltid. Avhandling. Stockholm: Almqvist & Wiksell International

Hjärtinfarkter i Sverige
Socialstyrelsen (2008). Hjärtinfarkter 1987–2006 samt utskrivna efter vård för akut hjärtinfarkt 1987–2007. Sveriges officiella statistik. Hälsa och sjukdomar 2008:13. Hämtat 2009-11-26 från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8720/2008-125-20_200812520:rev.pdf (länken underhålls ej)

VERBAL DEL 1

LÄS

Hjärnskador och hjälmar
Jansson, Carina Wahlstedt (2012). Digital hjärna gör hjälmar säkrare. CAD&ritnytt 2012:1

AD om fallet praktikanten
Norrby, Ann (2012). Praktikanten var inte arbetstagare. Lag & Avtal 2012:9

Stressade lärare
Hallsenius, Erik (2013). Pressen på lärare ökar. Pedagogiska magasinet 2013:2

Ett steg mot en bättre värld
Andersson, Karl-Olof (2010). Ett steg mot en bättre värld. Pedagogiska magasinet 2010:4

MEK

Eleverna på gymnasieskolan …
Wynne, Anders (2013). Påverkan på undervisningen olika beroende på program. Västerbottens-Kuriren 2013-01-15

På landsvägen skrittar …
Tillema, Linnea (2009). Så tämjdes hästböckernas vilda pojkflickor. Dagens Nyheter 2009-11-22

Scenen utspelar sig …
Strage, Fredrik (2006). The Knife. Dagens Nyheter 2006-02-11. Hämtat 2007-01-10 från www.dn.se/kultur-noje/musik/the-knife (länken underhålls ej)

Vid sidan av den i Lettland …
Nationalencyklopedins webbplats. Lettland. Sociala förhållanden. Artikelförfattare Örjan Sjöberg &
Frans af Schmidt. Hämtat 2013-12-19 från http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lettland (länken underhålls ej)

Rent allmänt gäller att …
Engfors, Tommy (2011). Så sätter du stopp för lösenordsslarvet. TechWorld 2011:2. Hämtat
2011-03-09 från http://techworld.idg.se/2.2524/1.374861/sa-satter-du-stopp-for-losenordsslarvet (länken underhålls ej)

Ambulanssjuksköterskor ser ...
Eriksson, Bengt & Norberg, Gabriella (2009). Ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vara i rollen som medicinskt ansvarig sjuksköterska på skadeplats. Magisteruppsats. Borås: Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås

Somliga ____ menar att …
Roberts, John M. (1980). Allemans världshistoria. 1: Före historien. Övers. Harry Bökstedt. Stockholm: LiberFörlag

Alla delar av skelettet …
Sonne, Claus (2010). Lyft skrot - din kropp älskar det. Aktiv Träning 2010:8

Regeringens beslut att …
Osignerad (2009). Vindelälven ett steg närmare som världsarv. ViEF, pressmeddelande. Hämtat 2009-10-20 från http://www.vindelalven.se/ide/varv.pdf (länken underhålls ej)

Att det handlar om ett …
Wolodarski, Peter (2012). Ett fredspris som ringar in krisen. Dagens Nyheter 2012-10-14.
Hämtat 2012-10-18 från http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-ett-fredspris-som-ringar-in-krisen/ (länken underhålls ej)

VERBAL DEL 2

LÄS

Vivlar
Fägerström, Christoffer (2013). Vivlar – en utmaning att artbestämma. Fauna & Flora 2013:1

Risk för bias
Ribe, Martin (2013). Grepp på bias. Källa:SCB 2013:1

Språkbyte
Ekberg, Lena (2010). Full bytesrätt. Språktidningen 2011:2

Fysisk aktivitet vid mental ohälsa
Hedlund, Lena, Gunnarsson, Lars-Gunnar, Jonsdottir, Ingibjörg H, Nyberg, Lillemor & Taube, Jill (2010). Fysisk aktivitet vid mental ohälsa ges stort värde i nya riktlinjer. Läkartidningen 2010:24-25

MEK

För tio år sedan var det …
Lerner, Thomas (2009). Är det ett yrke att vara känd? Dagens Nyheter 2009-03-10. Hämtat
2009-03-11 från http://www.dn.se/insidan/ar-det-ett-yrke-att-vara-kand/ (länken underhålls ej)

I stället för att ___ …
Edlund, Roland (2013). Stolthet och attraktionskraft ett vinnande koncept. Västerbottens-Kuriren 2013-01-15

Våra solvanor är den …
Eksborg, Ann-Louise, Holm, Lars-Erik & Westermark, Bengt (2009). Hudcancern femfaldigad bland solande svenskar. Dagens Nyheter 2009-05-11. Hämtat 2009-05-12 från http://www.dn.se/debatt/hudcancern-femfaldigad-bland-solande-svenskar/ (länken underhålls ej)

Det finns några bergspartier …
Roberts, John M. (1980). Allemans världshistoria. 4: Skilda världar. Övers. Harry Bökstedt. Stockholm: LiberFörlag

Att vara hemarbetare kan …
Beckström, Liv (2011). Hemmafrudröm med regeringsstöd. Kommunalarbetaren 2011-11-09

Ergonomen M. Carlström …
Patmalnieks, Ann (2012). Snygg arbetsplats viktig för trivseln. Du och jobbet 2012:3

Svenska Folkpartiets ungdomsförbund …
Svensk Ungdoms webbplats. Hämtat 2010-10-14 från http://www.su.fi/sve/nyheter/nyhetsarkiv/artikel-2358-3748.html (länken underhålls ej)

Novellisten Alice Munro fick …
Sima, Jonna (2013). Johan Hilton: ”Det känns helt otroligt”. Dagens Arena 2013-10-10. Hämtat 2013-10-17 från http://www.dagensarena.se/innehall/johan-hilton-det-ar-helt-otroligt/ (länken underhålls ej)

Naturskyddsföreningens (SNF) …
Brännström, Bertholof (2012). Gruvboom utan motstycke. Dagens Arena 2012-06-25. Hämtat 2013-10-17 från http://www.dagensarena.se/innehall/gruvboom-utan-motstycke/ (länken underhålls ej)

Staten var tvungen att …
Gunnarsson, Christer & Rojas Mauricio (1995). Tillväxt, stagnation, kaos. En institutionell studie av underutvecklingens orsaker och utvecklingens möjligheter. Stockholm: SNS Förlag

Sidan uppdaterades 2020-10-13