Provansvarig: kvant@edusci.umu.se

13.

Kvantitet I: 0,9999
Kvantitet II: 1,111

A  I är större än II
B  II är större än I
C  I är lika med II
D  informationen är otillräcklig

 

14. 
x = y+z+w
w = z+y+x

Kvantitet I: y
Kvantitet II: z

A  I är större än II
B  II är större än I
C  I är lika med II
D  informationen är otillräcklig

 

15. ABCD är en rektangel och E ligger på AB.

Kvantitet I: Arean av triangeln AED + arean av triangeln EBC
Kvantitet II: Arean av triangeln ECD

A  I är större än II
B  II är större än I
C  I är lika med II
D  informationen är otillräcklig

 

16. x > 1

Kvantitet I: (x3)2
Kvantitet II: x5

A  I är större än II
B  II är större än I
C  I är lika med II
D  informationen är otillräcklig

 

17. En låda innehåller bollar. 30 bollar är röda, 30 bollar är stora och 15 bollar är både röda och stora.

Kvantitet I: Antalet stora bollar som inte är röda
Kvantitet II: Antalet röda bollar som inte är stora

A  I är större än II
B  II är större än I
C  I är lika med II
D  informationen är otillräcklig

 

18.

Kvantitet I: 13 % av 55
Kvantitet II: 14 % av 50

A  I är större än II
B  II är större än I
C  I är lika med II
D  informationen är otillräcklig

 

19. Arean av triangeln ABC är 4 cm2.

Kvantitet I: x
Kvantitet II: 1

A  I är större än II
B  II är större än I
C  I är lika med II
D  informationen är otillräcklig

 

20.
x > 0
y = 3x
z = x/3

Kvantitet I: x
Kvantitet II: Medelvärdet av x, y och z

A  I är större än II
B  II är större än I
C  I är lika med II
D  informationen är otillräcklig

 

21.

Kvantitet I: (1/7)-2
Kvantitet II: 49

A  I är större än II
B  II är större än I
C  I är lika med II
D  informationen är otillräcklig

 

22. Linjen y = (3/4)x + m, där m ≠ 0, skär x-axeln i punkten P och y-axeln i punkten Q.

Kvantitet I: Avståndet från P till origo (0, 0)
Kvantitet II: Avståndet från Q till origo (0, 0)

A  I är större än II
B  II är större än I
C  I är lika med II
D  informationen är otillräcklig

Sidan uppdaterades 2016-05-31