Provansvarig: verbal@edusci.umu.se

21. Eleverna på gymnasieskolan har svårt att få ____ för önskemålet att dra ner på
tempot, och motiveringen är ”det här behöver ni för att läsa vidare”.

A  opinion
B  gehör
C  verkan
D  utlopp

 

22. På landsvägen skrittar Jill oss till mötes på ____. Hon bjuder på ett honungsleende i prydliga flätor med citronfärgade rosetter som ____ den gula tröjan.

A  en pinscher – passar
B  en edamer – framhäver
C  en skimmel – matchar
D  en habanero – förgyller

 

23.Scenen utspelar sig en sommardag i San Francisco. En ____ gitarr ljuder i bakgrunden och två bollar, en röd och en gul, studsar nedför en sluttande gata. Snart följs de av fler ____ bollar. En mansröst sjunger en ballad, och en flodvåg av studsbollar, tvåhundratusen stycken, ____ fram längs gatan.

A  klassisk – studsande – flanerar
B  driven – anemiska – rullar
C  akustisk – kulörta – väller
D  basisk – färgglada – studsar

 

24. Vid sidan av den i Lettland ____ sovjetiska partieliten utgjorde särskilt de anställda i den unionellt ledda industrin en gynnad grupp, medan kollektivjordbrukens medlemmar däremot var de sista att ____ sociala förmåner.

A  aktiva – gå i bräschen för
B  verksamma – komma i åtnjutande av
C  förverkade – bli föremål för
D  existerande – vara i besittning av

 

25. Rent allmänt gäller att ju kortare ett lösenord är, desto mer ____ bör det vara eftersom ett kort lösenord har få permutationer.

A  elementärt
B  plausibelt
C  veritabelt
D  komplext

 

26. Ambulanssjuksköterskor ser ____ tillsammans med sin kollega som en naturlig del av arbetet. Denna gör att de bearbetar upplevelserna och utvecklar sin självkänsla och sin yrkesmässiga mognad. Bra baskunskaper och regelbundna ____ övningar under lättar rollen som medicinskt ansvarig. 

A  analys – triviala
B  reflektion – realistiska
C  observation – operativa
D  förberedelse – avancerade

 

27. Somliga ____ menar att de lär sig åtskilligt om levnadsförhållandena för forntidens män och kvinnor genom att studera folk som fortfarande lever under omständigheter som liknar förhistoriska förhållanden.

A  antropologer
B  kardiologer
C  geologer
D  histologer

 

28. Alla delar av skelettet är ____, men styrketräning ökar bentätheten så att skelettet blir mer ____. Vad som sker rent konkret är att kroppen försvarar sig mot de belastningar som träningen ger genom att öka ____ av benmassa.

A  porösa – massivt – produktionen
B  rörliga – flexibelt – avsöndringen
C  elastiska – uppbyggt – förtätningen
D  hårda – komprimerat – destruktionen

 

29. Regeringens beslut att inte bygga ut Vindelälven för vattenkraft innebar ____ att svenska staten satte ett värde på älven motsvarande tiotals miljarder kronor. Beslutet att bevara älven ____ på dess rika natur- och kulturresurser, och det ekonomiska värdet understryker ytterligare älvens dignitet.

A  i realiteten – grundades
B  rent teoretiskt – syftade
C  i genomsnitt – inverkade
D  överraskande – fattades

 

30. Att det handlar om ett verkligt orsakssamband mellan genomförda besparingar och försämrad ekonomisk utveckling i dessa länder bekräftas när man jämför de prognoser som gjordes för några år sedan med ____.

A  den statliga garantin
B  tidigare orsaker
C  det verkliga utfallet
D  bankernas låneräntor

Sidan uppdaterades 2016-05-31