Provansvarig: verbal@edusci.umu.se

1.signalement
A förklaring
B underrättelse
C varning
D stämpel
E beskrivning

3.talg
A skal
B hud
C fett
D frö
E hår

5.eklips
A soluppgång
B omloppsbana
C stjärnfall
D förmörkelse
E spiralform

7.aktualitet
A information
B åsikt
C principfråga
D nyhet
E allmänbildning

9.krum
A böjd
B svag
C grym
D hård
E kort
2.uppsåtlig
A tänkbar
B överdriven
C trotsig
D förträfflig
E avsiktlig

4.kontrastera
A motarbeta
B dra ihop
C återkalla
D säga emot
E bilda motsats

6.snart sagt
A så gott som
B som väntat
C vanligtvis
D återkommande
E i bästa fall

8.inmundiga
A sucka
B äta
C andas
D bita
E tystna

10. tirader
A övernaturliga händelser
B mångordiga yttranden
C förutfattade meningar
D genomskinliga lögner
E tråkiga nyheter
Sidan uppdaterades 2016-05-31