Provansvarig: verbal@edusci.umu.se

21. För tio år sedan var det nästan lite skamligt för en nybakad skådespelare att medverka i exempelvis reklamfilmer. Idag kan det snarare vara en ____ i karriären; man kan bli mer känd genom en reklamfilm än genom en roll på bioduken.

A medvind
B livboj
C språngbräda
D stötesten

22. I stället för att ____ ett synsätt där man rekryterar de krafter som blir över, jobbar Peter och hans kollegor med det motsatta perspektivet. De arbetar medvetet för att skapa stolthet och en vilja att anta sjukvårdens ____ i glesbygden.

A rekommendera – ändamål
B acceptera – utmaningar
C införliva – begränsningar
D negligera – uppdrag

23. Våra solvanor är den främsta orsaken till att hudcancer är ____ cancerformen i Sverige; statistiskt sett drabbas var femte svensk av hudtumörer, och antalet nya fall accelererar, även bland yngre. Därför är det dags att skilja åsikter och tyckande från vetenskapligt ____ rekommendationer i frågan om solning och D-vitamin. Att uppmana människor att sola mer och utsätta sig för cancerogen UV-strålning är både ovetenskapligt och ____.

A den mest svårbehandlade – godkända – omoraliskt
B den allvarligaste – granskade – ohälsosamt
C den snabbast ökande – grundade – oetiskt
D den mest komplicerade – bevisade – obefogat

24. Det finns några bergspartier med ____ klimat, men större delen av detta central amerikanska land ____ ett av tropisk regnskog bevuxet lågland.

A tempererat – utgörs av
B atlantiskt – infattar
C termiskt – ingår i
D arktiskt – förenar

25. Att vara hemarbetare kan verka soft, en Solsidetillvaro med touch av Maria Montazamis liv med tofs-shopping och vänninnepartyn. (Även om hon ____ är en business-kvinna, som slår mynt av bilden av sig själv.)

A ad hoc
B inkognito
C in spe
D de facto

26. Ergonomen M. Carlström säger att de flesta anställda är mer intresserade av arbetsplatsens ____ än vad det är för färgsättning. ”Jag har besökt läckert inredda, ____ kontorslandskap, som ändå har problem med överhörning och där folk klagar på att de har svårt att koncentrera sig.”

A design – konstnärliga
B funktionalitet – spatiösa
C trivsel – visuella
D möblemang – estetiska

27. Svenska Folkpartiets ungdomsorganisation vill se ett modernare Svenska Finlands Folkting, med större visioner än ____. Folktinget är idag ____ från en förgången tid, där medaljutdelningen tycks vara verksamhetens huvudsyssla. De säger sig arbeta för det svenska i Finland, men för att göra det framgångsrikt så krävs mera ____.

A det rådande – ett eko – medlemmar
B det gamla – en fornlämning – kampanjer
C det föregående – en spillra – pengar
D det nuvarande – en relikt – nytänkande

28. Novellisten Alice Munro fick Nobelpriset i litteratur för att hon är en av vår tids största författare. Det finns ingen annan författare som kan ____ komplexa skeenden och stora frågor till ett så litet och kort format.

A dramatisera
B koncentrera
C extrahera
D kombinera

29. Naturskyddsföreningens (SNF) länsordförande har en egen förklaring till SNF:s ____ engagemang i gruvfrågan: ”Det handlar inte om att gruvbrytning inte får miljö konsekvenser, utan om vad de som engagerar sig i föreningen brinner för. Vi jobbar alla ____ och då blir det personliga engagemanget styrande.”

A brinnande – individuellt
B sakliga – ambitiöst
C lama – ideellt
D skiftande – i skift

30. Staten var tvungen att ____ i hela bankväsendet: förstatliga många banker, socialisera enorma skulder och ta tillbaka många privatiserade företag.

A intervenera
B administrera
C investera
D alternera

Sidan uppdaterades 2016-05-31