KÄLLFÖRTECKNING HÖSTEN 2013

KVANTITATIV DEL 1

DTK

Miljösanktionsavgifter
Naturvårdsverket (2005). Statistik hämtad 2005-04-25 från http://www.naturvardsverket.se/dokument/lagar/msanktio/msank.htm (länken underhålls ej)

Lärare i grund- och gymnasieskolan
Skolverket (2006). Barn, elever och personal – riksnivå. Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning. Del 2, 2006. Sveriges officiella statistik. Rapport 277

Vulkaniska asklager i Þjórsárdalur
Thorarinsson, Sigurdur (1943). Þjórsárdalur och dess förödelse. I: Stenberger, Mårten (red.). Forntida gårdar i Island. Meddelanden från den nordiska arkeologiska undersökningen i Island sommaren 1939. Köpenhamn: Munksgaard

Livsmedelsransonering och brottslighet
Wijk, Johnny (1992). Svarta börsen – samhällslojalitet i kris. Livsmedelsransoneringarna och den illegala handeln i Sverige 1940–1949. Avhandling. Stockholm: Almqvist & Wiksell International

KVANTITATIV DEL 2

DTK

Godshantering i svenska hamnar
Bergman, Maria (1999). Hamnen och godset. En studie av hamnens roll och rumsliga kopplingar i Sverige under 1900-talet. Avhandling. Stockholm: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

Svenskars civilstånd år 1900, 1950 och 1998
SCB (1999). Befolkningsutvecklingen under 250 år. Historisk statistik för Sverige. Demografiska rapporter 1999:2

Tunsäter 1924
Flinck, Maria (1991). I bondens trädgård. I: Wachtmeister, Ingegerd (red.). Sörmlandsbygden 1991. Södermanlands hembygdsförbunds årsbok 1991. Utgiven av Nordiska museet och Södermanlands hembygdsförbund i samråd med Södermanlands museum

Dödsorsaker
Socialstyrelsen (2002). Dödsorsaker 2000. Sveriges officiella statistik. Hälsa och sjukdomar 2002:4

Socialstyrelsen (2003). Dödsorsaker 2001. Sveriges officiella statistik. Hälsa och sjukdomar 2003:6

Socialstyrelsen (2004). Dödsorsaker 2002. Sveriges officiella statistik. Dödsorsaker 2004:5

VERBAL DEL 1

LÄS

Trakasserier och tvång
Lundberg, Frida (2011). Trakasserier och tvång bland blommor och bin. Genus 2011:1

Litteraturen och biblioteken
Rabe, Annina (2011). Litteraturen måste få ta plats. Svenska Dagbladet 2011-02-05

Neandertalarna
Fredholm, Lotta (2008). Längre än väntat mellan oss och neandertalarna. Forskning & Framsteg 2008:7

Med värden från alla håll
Carlsson, Lena & Linnér, Susanne (2010). Med värden från alla håll. Pedagogiska magasinet 2010:1

MEK

Diskbråck i ländryggen …
Vårdguidens webbplats. Diskbråck. Artikelförfattare Lena Fieber. Hämtat 2012-03-30 från http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Diskbrack/ (länken underhålls ej)
 
En historiker vill gärna …
Roberts, John M (1981). Allemans världshistoria. 1: Före historien. Övers. Harry Bökstedt. Stockholm: LiberFörlag

Prästyrket uppfattades …
Stadin, Kekke (2004). Stånd och genus i stormaktstidens Sverige. Lund: Nordic Academic Press

Den gängse bilden av Zorn …
Greider, Göran (2010). "Zorns mästerverk" på Zornmuseet. Dagens Nyheter 2010-05-19. Hämtat 2010-05-26 från http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/zorns-masterverk-pa-zornmuseet/ (länken underhålls ej)

Albumet innehåller popmusik …
Dahlström, Mattias (2010). Eric Saade: ”Masquerade”. Dagens Nyheter 2010-05-19. Hämtat 2010-05-26 från http://www.dn.se/kultur-noje/skivrecensioner/eric-saade-masquerade/ (länken underhålls ej)

Vandringslederna längs den …
Kustvall Larsson, Folke & Kustvall Larsson, Virginia (2006). Naturpärlor på Österlen. Lidingö: Adoxa. (Originalmening: ”Vandringslederna längs den vildvuxna och sköna Verkeåns dalgång ger möjligheter till naturupplevelser i toppklass. Från den lilla Verkasjön nära Andrarum slingrar sig ån förbi en rad självklara utflyktsmål på vägen mot Haväng nere vid kusten. [---] Verkeåns dalgång utgör en unik och varierad samling biotoper, utan tvekan bland det bästa svensk natur har att erbjuda.”)

Bostads- och kontorshus …
Nationalencyklopedins webbplats. Tak. Artikelförfattare Kennet Axelsson. Hämtat 2010-05-25 från http://www.ne.se/lang/tak (länken underhålls ej)

Alloy kallas i skandinaviskt …
Nationalencyklopedins webbplats. Alloy. Hämtat 2011-10-11 från http://www.ne.se/alloy (länken underhålls ej)

De eventuella brister …
Ehrenmark, Torsten (1969). Årets Ehrenmark. När det blommar. Teckningar Poul Ströyer. Stockholm: Åhlén och Åkerlund

 

VERBAL DEL 2  

LÄS

Barnatro
Johansson, Anders (2011). Barnatro. Aftonbladet 2011-02-24

Lågutbildade och läkemedel
Örn, Peter (2008). Lågutbildade får fler och äldre läkemedel. Medicinsk Vetenskap 2008:4

Jordgubbar utan allergier
Osignerad (2007). Jordgubbar utan allergier. DietistAktuellt 2007:5

Det goda faderskapet
Eriksson, Marie (2007). [Recension av Thomas Berglund] Det goda faderskapet – i svenskt 1800-tal. Scandia 2007:2

MEK

Aktivitetsersättning kan beviljas …
Socialdepartementet (2008). Brist på brådska - en översyn av aktivitetsersättningen. Pressmeddelande 2008-12-01. Hämtat 2008-12-08 från http://www.regeringen.se/sb/d/11201/a/116751 (länken underhålls ej)

Denna drottning …
Klynne, Allan (2009). Kleopatra. Liv och legend. Stockholm: Prisma

Här finns cirka 10 000 arter …
Kärnefelt, Ingvar & Bengtson, Sven-Axel (2006). Arternas rika värld – varför bevara biologisk mångfald? Fauna och flora 2006:1

Man får en hög tanke om …
Fehrman, Carl (1984). Svenska Dagbladets historia. I: Carlsson, Leif (red.). Ett urval understreckare ur Svenska Dagbladet. Stockholm: Svenska Dagbladets förlag

Träning spelar roll …
SBU:s webbplats (2003). Bensköra får dåligt skydd efter fraktur. Hämtat 2011-10-13 från http://www.sbu.se/sv/Vetenskap--Praxis/Vetenskap-och-praxis/2101/ (länken underhålls ej)

Den avmattning som …
Hedlund, Monica (2011). Intresset svalnar på bostadsmarknaden. Dagens Nyheter 2011-10-13

Men veckans dispyt …
Wolodarski, Peter (2009). Ständigt denna kärnkraft. Dagens Nyheter 2009-11-22. (Originalmening: ”Men detta är bara ett förspel till den verkliga kontroversen, som handlar om mer än en enskild vd:s öde. Den grundläggande fråga som veckans debacle reser är vad staten egentligen ska ha Vattenfall till. Är det ett energiföretag som i likhet med sina konkurrenter bör skötas marknadsmässigt? Eller ska bolaget reduceras till en bricka i Centerns energipolitik?”)

Floder som rinner …
Halling, Mats (1994). I: Bonniers Lexikon. 24: Atlas. Stockholm: Bonnier lexikon

Ytterligare ____ som nu …
Persson, Ewa (2011). Minsta möjliga inkomst. Arbetsmarknaden 2011:5. Hämtat 2012-05-14 från http://www.arbetsmarknaden.se/Article.aspx?a=76315&c=37562 (länken underhålls ej)

Vid betalning vill kunden …
Carlsson, Pål & Lundén, Björn (2011). Driva företag som hantverkare. Skatt, ekonomi & juridik. Andra upplagan. Näsviken: Björn Lundén information

 

Sidan uppdaterades 2020-10-13