Provansvarig: verbal@edusci.umu.se

21. Diskbråck i ländryggen kan påverka nervrötterna i ryggen och ge utstrålande smärta i benet, även kallad ____.
  A artros
  B ischias
  C skolios
  D whiplash

 

22. En historiker vill gärna sätta in olika händelser i en ordningsföljd för att visa hur de förhåller sig till varandra, men det är svårt att upprätta ____ över den förhistoriska tiden eftersom de tidsuppgifter man har att tillgå är mycket ____.
  A en kronologi – vaga
  B ett schema – föråldrade
  C en tidsstudie – knappa
  D en hierarki – diffusa

 

23. Prästyrket uppfattades som ____, och knöts också till en speciell manlighet och till en speciell livsstil. Detta berörde inte endast prästen själv, utan hela prästfamiljen ____ av denna livsstil. Till exempel tjänstgjorde prästen på söndagar och vid de stora helgerna, när den övriga befolkningen uppmanades att följa sabbatsbudet och ____.
  A ett ämbete – vägleddes – gå i kyrkan
  B ett hantverk – påverkades – stanna hemma
  C en gudagåva – invigdes – helga vilodagen
  D ett kall – omfattades – avstå från arbete

 

24. Den gängse bilden av Zorn som ursvensk och fast i det gamla är inte rättvis; hans akvareller byggde inte sällan på fotografier, och han var definitivt en ____ orienterad målare.
  A inhemskt
  B erkänt
  C klassiskt
  D internationellt

 

25. Rymdsamarbetet fortsatte in på 1960-talet. Hösten 1961 beslutade Sverige att inte gå med i ELDO, medan ESRO-konventionen undertecknades påföljande år. Två år senare trädde den i kraft, och Sverige ____ konventionen. Under samma tid pågick också förhandlingar om var ESRO skulle ____ sina anläggningar.
  A certifierade – omsätta
  B sanktionerade – anrätta
  C ratificerade – förlägga
  D auktoriserade – bebygga

 

26. Albumet innehåller popmusik i gränslandet mellan ringsignaler och pojkbandspop, med en hållbarhet sämre än en liter mjölk. Man kan nynna varenda refräng efter två genomlyssningar, och man är ____ på dem efter fem.
  A såld
  B utled
  C insnöad
  D ledsam

 

27. Vandringslederna längs den vildvuxna och sköna Lummeråns ____ ger möjligheter till naturupplevelser i toppklass. Området hyser en unik och varierad samling ____, utan tvekan bland det bästa svensk natur har att erbjuda.
  A urskog – reservat
  B vattendrag – servitut
  C dalgång – biotoper
  D strömfåra – strövtåg

 

28. Bostads- och kontorshus har traditionellt ____ med takstommar av trä, med takstolar som primärt ____ element. Dessa takstolar, som placeras på ett visst ____ centrumavstånd (t.ex. 1,20 m), förbinds med längsgående åsar.
  A utrustats – sammanhållande – övergripande
  B förbundits – utvalt – gemensamt
  C utförts – inbyggt – standardiserat
  D försetts – bärande – inbördes

 

29.. Alloy kallas i skandinaviskt ____ språkbruk det pulver som blandas med kvicksilver till amalgam. Numera används andra fyllnadsmaterial inom tandvården.
  A odontologiskt
  B kardiologiskt
  C dermatologiskt
  D toxikologiskt

 

30. De eventuella ____ som är förenade med denna publikation, såsom uppenbara överdrifter, logiska felslut, rent felaktiga sakuppgifter, äreröriga ____, likheter med i verkligheten levande personer och jag vet inte vad, får alltså helt och hållet tillskrivas denna spillkråka. Jag fritar mig absolut från allt ansvar.
  A avbrott – avvikelser
  B brister – beskyllningar
  C antydningar – analyser
  D bekännelser – bagateller
Sidan uppdaterades 2016-05-31