Provansvarig: verbal@edusci.umu.se


1. hospitaliserad 2. alpinism
       
A inbillningssjuk A bergsbestigning
B gästvänlig B fjällräddning
C läkemedels-beroende C snöblindhet
D väl mottagen D höjdrädsla
E sjukhustillvänjd E glaciärbildning

3. gestalta 4. amnesti
       
A fantisera A påtryckning
B utforma B försvar
C tyda C uppskov
D urskilja D förbud
E fullborda E benådning

5. brådstörtat 6. schabrak
       
A tvärbrant A grustag
B smärtsamt B mullrande ljud
C djupgående C nederlag
D plötsligt D stort tygstycke
E stressigt E metallbygel

7. kymig 8. peang
       
A barnslig A klämma
B olustig B tunn kniv
C enformig C mätinstrument
D oärlig D liten sax
E märklig E väggur

9. upplåta 10. subtilitet
       
A höja till skyarna A finess
B belöna B stolthet
C ställa till förfogande C upphöjdhet
D belysa D påverkan
E uttrycka glädje E ersättning
Sidan uppdaterades 2016-05-31