PROVPASS 3 Kvantitativ del (NOG) 2013-10-26

Provansvarig: kvant@edusci.umu.se


23. På en buss finns det 8 män och 14 kvinnor. Hur många av personerna på bussen har hatt?
     
  (1) En fjärdedel av männen har hatt.
     
  (2) Om en man med hatt kliver av bussen så innebär det att fyra gånger så många kvinnor som män på bussen har hatt.
 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  A i (1) men ej i (2)
  B i (2) men ej i (1)
  C i (1) tillsammans med (2)
  D i (1) och (2) var för sig
  E ej genom de båda påståendena

 

24. I en ladugård finns enbart grisar, höns och får. Hur många djur finns i ladugården?
     
  (1) Det finns fem får i ladugården och 1/8 av djuren i ladugården är grisar.
     
  (2) 25 procent av djuren i ladugården är höns.
 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  A i (1) men ej i (2)
  B i (2) men ej i (1)
  C i (1) tillsammans med (2)
  D i (1) och (2) var för sig
  E ej genom de båda påståendena

 

25. Vinkeln d är yttervinkel till vinkeln c i triangeln ABC. Hur stor är yttervinkeln d?
 
  (1) Vinkeln c är 1/4 av vinkeln b.
     
  (2) Vinkeln d är summan av vinklarna a och b.
 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  A i (1) men ej i (2)
  B i (2) men ej i (1)
  C i (1) tillsammans med (2)
  D i (1) och (2) var för sig
  E ej genom de båda påståendena

 

26. Anna och Karin fyller båda år den 4 juli. Hur gammal var Karin den 4 juli 2001?
     
  (1) Den 4 juli 2007 var Karin 24 år yngre än Anna.
     
  (2) Den 4 juli 2014 kommer Anna att vara dubbelt så gammal som Karin.
 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  A i (1) men ej i (2)
  B i (2) men ej i (1)
  C i (1) tillsammans med (2)
  D i (1) och (2) var för sig
  E ej genom de båda påståendena

 

27. En röd och en grön bil startade från samma punkt och körde i motsatta riktningar under 2 timmar. De hade då tillsammans kört 234 km. Vilken var respektive bils medelhastighet?
     
  (1) Medelhastigheten för den röda bilen var 27 km/h högre än för den gröna bilen.
     
  (2) Den röda bilens medelhastighet var 60 procent högre än den gröna bilens.
 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  A i (1) men ej i (2)
  B i (2) men ej i (1)
  C i (1) tillsammans med (2)
  D i (1) och (2) var för sig
  E ej genom de båda påståendena

 

28. På en marknad står tre marknadsstånd på rad som säljer var sin produkt. Produkterna är tröjor, strumpor och byxor. En av dessa produkter är enbart svart, en är enbart vit och en är enbart blå. Det mittersta marknadsståndet säljer tröjor. Vilken färg har strumporna som säljs?
     
  (1) Tröjorna är inte vita.
     
  (2) Byxorna är blå och finns bredvid de svarta produkterna.
 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  A i (1) men ej i (2)
  B i (2) men ej i (1)
  C i (1) tillsammans med (2)
  D i (1) och (2) var för sig
  E ej genom de båda påståendena
Sidan uppdaterades 2016-05-31