Provansvarig: verbal@edusci.umu.se


21. Aktivitetsersättning kan beviljas ungdomar som med anledning av funktionsnedsättning har en förlängd skolgång. Utredningen menar att denna särlösning bör avskaffas, och föreslår istället ____ av det ordinarie studiestödssystemet.
  A avveckling
  B besparingar
  C inrättande
  D anpassningar

 

22. Denna drottning verkar ha varit en extremt ____ person snarare än en tvålfager modell. Antagligen tillhörde hon den typ av människor som så fort de kliver in i ett rum blir centrum för uppmärksamheten; utåtriktad, talför och med en attraktiv aura som ofta ____ framgångsrika personer.
  A hårdhudad – uppehåller
  B intelligent – kringgår
  C karismatisk – omger
  D förbehållsam – utmärker

 

23. Här finns cirka 10 000 arter blomväxter varav 80 % är endemiska, cirka 250 fågelarter varav omkring 75 % är endemiska samt 33 unika arter av lemurer. Andra områden med minst samma höga ____ avseende endemism och skyddsvärde är Galapagosöarna och Hawaii.
  A division
  B komponent
  C dignitet
  D expansion

 

24. Man får en hög tanke om dåtidens ____: handstilstolkningen måste ha legat på en ____ nivå, bland annat hos dem som skulle ta hand om B:s ____.
  A sättare – aktningsvärd – manuskript
  B gravörer – klandervärd – alster
  C revisorer – berömvärd – partitur
  D grafologer – läsvärd – utgåvor

 

25. Träning spelar roll för skelettets uppbyggnad. Minst en halvtimmes fysisk aktivitet 2–3 gånger i veckan kan ge bättre bentäthet, och för kvinnor som har passerat
klimakteriet finns ____ att fysisk träning kan förhindra ____.
  A argument för – inaktivitet
  B reaktioner på – benskörhet
  C belägg för – frakturer
  D resultat på – överansträngning

 

26. Den avmattning som kunde märkas på bostadsmarknaden redan i våras hängde delvis samman med en mera ____ utlåning från bankerna, men även med högre bolåneräntor och höga energipriser.
  A frikostig
  B expansiv
  C okritisk
  D restriktiv

 

27. Men veckans dispyt är bara ett förspel till ____, som handlar om mer än en enskild vd:s öde. Den grundläggande fråga som veckans schism reser är vad staten egentligen ska ha Vattenfall till. Är det ett energiföretag som i likhet med sina konkurrenter bör skötas marknadsmässigt? Eller ska bolaget ____ en bricka i det politiska spelet?
  A den verkliga kontroversen – reduceras till
  B den huvudsakliga poängen – modifieras som
  C det viktiga beslutet – avvecklas till
  D den stora knäckfrågan – exploateras av

 

28. Floder som rinner över en slätt har en ____ att anta ett ____ lopp i meanderbågar. Skarpa krökar kan ____ till korvsjöar.
  A förmåga – krökt – strömma in
  B benägenhet – slingrande – snöras av
  C tendens – förnyat – mynna ut
  D fördel av – strömt – skäras av

 

29.. Ytterligare ____ som nu diskuteras hett i Sverige är att införa ingångslöner för bland annat ungdomar. Ingångslönen är ofta, men inte alltid, den lägstalön som ____ har avtalat om i kollektivavtal.
  A en åtgärd – parterna
  B en påföljd – ledningen
  C ett fenomen – de anställda
  D en paragraf – arbetsförmedlarna

 

30. Vid betalning vill kunden ofta att fakturan märks med en speciell referens, vanligen den person eller avdelning hos kunden som ska ____ fakturan.
  A attestera
  B inkassera
  C arvodera
  D kreditera
Sidan uppdaterades 2016-05-31