Provansvarig: kvant@edusci.umu.se


23. En cykelhandlare har fem enfärgade cyklar till salu. Det finns både herr- och damcyklar. Färgen på cyklarna är svart, blå, röd eller grön, och två av cyklarna har samma färg. Vilken färg har dessa två cyklar?
     
  (1) Herrcyklarna finns i tre färger.
     
  (2) Den ena av de båda damcyklarna är röd medan den andra har en annan färg. Det finns ingen svart eller grön damcykel.
 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  A i (1) men ej i (2)
  B i (2) men ej i (1)
  C i (1) tillsammans med (2)
  D i (1) och (2) var för sig
  E ej genom de båda påståendena

 

24. Ett museum köpte ett antal nya skulpturer vid ett visst tillfälle. Köpet resulterade i att det totala värdet av museets samtliga skulpturer ökade med 25 procent. Hur många nya skulpturer köptes in?
     
  (1) Före köpet var museets 40 skulpturer värda 12 miljoner kronor.
     
  (2) Efter köpet var det genomsnittliga värdet 300 000 kronor per skulptur.
 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  A i (1) men ej i (2)
  B i (2) men ej i (1)
  C i (1) tillsammans med (2)
  D i (1) och (2) var för sig
  E ej genom de båda påståendena

 

25. 24-karats guld innehåller 99,6 viktprocent rent guld. Antag att resterande 0,4 procent är koppar, zink och nickel. Hur många gram koppar innehåller en 24-karats guldtacka som väger 1 kg?
     
  (1) Vikthalten nickel i 24-karats guld är 500 ppm (parts per million).
     
  (2) Guldtackan innehåller 1 gram zink.
 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  A i (1) men ej i (2)
  B i (2) men ej i (1)
  C i (1) tillsammans med (2)
  D i (1) och (2) var för sig
  E ej genom de båda påståendena

 

26. Karolina kastar en diskus tre gånger. Hennes första och tredje kast är lika långa.
Hur långt är hennes tredje kast?
     
  (1) Hennes andra kast är en tredjedel av de två övriga kastens sammanlagda längd.
     
  (2) Hennes första kast är 33 meter plus en tredjedel av det tredje kastets längd.
 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  A i (1) men ej i (2)
  B i (2) men ej i (1)
  C i (1) tillsammans med (2)
  D i (1) och (2) var för sig
  E ej genom de båda påståendena

 

27. I en ask finns enbart röda, gröna och blå pärlor. Maria tar upp en pärla slumpmässigt. Hur stor är sannolikheten att denna pärla är röd?
     
  (1) Sannolikheten att ta upp en blå eller en röd pärla är 0,7.
     
  (2) Sannolikheten att ta upp en grön eller röd pärla är 0,9.
 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  A i (1) men ej i (2)
  B i (2) men ej i (1)
  C i (1) tillsammans med (2)
  D i (1) och (2) var för sig
  E ej genom de båda påståendena

 

28. A och B planterar sammanlagt 120 träd. Om A och B arbetar samtidigt utan rast tar
planteringen 6 timmar. A och B planterar alltid med sina egna konstanta hastigheter.
Hur lång tid skulle det ta för B att ensam plantera de 120 träden?
     
  (1) A planterar 3 träd på samma tid som B planterar 2 träd.
     
  (2)

Det skulle ta 10 timmar för A att ensam plantera de 120 träden.

 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  A i (1) men ej i (2)
  B i (2) men ej i (1)
  C i (1) tillsammans med (2)
  D i (1) och (2) var för sig
  E ej genom de båda påståendena
Sidan uppdaterades 2016-05-31