Provansvarig: verbal@edusci.umu.se


1. konferera 2. centrifug
       
A värdera A torkskåp
B bekräfta B plattform mitt i gatan
C överlägga C kraftcentral
D granska D roterande behållare
E komma överens E tvättautomat

3. sömndrucken 4. oboe
       
A i djup sömn A ödebygd
B som har stort sömnbehov B pelare
C pigg och utvilad C trädgårdsväxt
D som har försovit sig D ädelsten
E omtöcknad av sömn E blåsinstrument

5. de facto 6. spel för galleriet
       
A för säkerhets skull A hemliga förhandlingar
B i själva verket B publikfrieri
C med ens C offentlig vadslagning
D till varje pris D repetition
E på inga villkor E exklusiv underhållning

7. efterleva 8. förtrytelse
       
A förbättra A förargelse
B ångra B förskräckelse
C överta C förakt
D följa D förtvivlan
E ersätta E förvirring

9. välsituerad 10. domesticering
       
A rik A inavel
B känd B uppfostran
C tränad C avvänjning
D artig D inlärning
E kunnig E tämjning
Sidan uppdaterades 2016-05-31