Provansvarig: verbal@edusci.umu.se


1. vinna gehör 2. inventering
       
A bli framgångsrik A tillställning
B uppfatta tydligt B förberedelse
C få medhåll C kartläggning
D lyssna in D skapelse
E få en fördel E inredning

3. rådvill 4. fradga
       
A målmedveten A rök
B oförnuftig B ånga
C välmenande C kyla
D obeslutsam D skum
E tankfull E vätska

5. retro- 6. genmäle
       
A ny- A eko
B för- B svar
C utåt- C utrop
D mot- D fråga
E tillbaka- E påstående

7. differentiera 8. läckergom
       
A dra ner på A skämtare
B bedöma B hedersman
C lista ut C snygging
D avskärma D finsmakare
E skapa variation i E charmör

9. bilateral 10. allegori
       
A ömsesidig A grov överdrift
B jämställd B debattskrift
C målinriktad C bildlig framställning
D inofficiell D högtidstal
E motstridig E visdomsord
Sidan uppdaterades 2016-05-31