Provansvarig: kvant@edusci.umu.se


 

29. År 1998 fanns det cirka 6,3 miljoner människor i Sverige som var i åldern 16–74 år. Hur många av dessa hade Internet i hushållet?

A 2 100 000
B 2 500 000
C 2 800 000
D 3 200 000

30. Studera andelen som hade dator i hushållet 1994–2005. Hur stor var den största förändringen mellan två på varandra följande år, i procentenheter räknat?

A  10 procentenheter
B  13 procentenheter
C  16 procentenheter
D  25 procentenheter

 

31. Studera de utskrivna kvinnorna 2005. Hur många fler per 100 000 var de i åldersgruppen 15–24 år jämfört med i åldersgruppen 25–44 år?

A 100 fler
B 140 fler
C 190 fler
D 250 fler

32Vilket av följande år avses?

De utskrivna männen i åldersgruppen 5–14 år var fler än 200 per 100 000 och de utskrivna kvinnorna i åldersgruppen 45–64 år var fler än 100 per 100 000.

A 2001
B 2003
C 2004
D 2006

33. För hur många av åldersgrupperna gäller att antalet utskrivna män per 100 000 nådde sin topp år 2002?

A 3
B 5
C 6
D 7

34.Studera utskrivna män i de olika åldersgrupperna år 1999 och 2008. I vilken åldersgrupp var skillnaden mellan dessa två år som störst, räknat i antal per 100 000?

A   0–4 år
B 25–44 år
C 75–84 år
D 85+ år

 

35.Hur lång var resvägen från Luleå till Nederkalix under sommaren jämfört med under vintern?

A 3 mil längre
B 6 mil längre
C 3 mil kortare
D 6 mil kortare

36Hur länge varade marknadsbesöket i Jokkmokk?

A   4 dagar
B   7 dagar
C 14 dagar
D 17 dagar

37.Hur lång tid gick det från marknadsbesöket i Gällivare till det sista redovisade marknadsbesöket under sjöfartssäsongen?

A 4 månader
B 5,5 månader
C 7 månader
D 8,5 månader

38. Studera hur antalet kulturartiklar på kultursidorna fördelade sig procentuellt på genrer och ämnesområden 1969. Vilket svarsförslag är korrekt?

A I genren recensioner av skönlitteratur och estetiska evenemang utgjorde artiklarna inom ämnesområdet konst den största andelen.
B I genren recensioner av tidskrifter och facklitteratur utgjorde artiklarna inom ämnesområdet samhällsstoff den största andelen.
C I genren övrigt material utgjorde artiklarna inom ämnesområdet samhällsstoff den största andelen.
D Av det totala antalet artiklar på kultursidorna utgjorde artiklarna inom ämnesområdet litteratur den största andelen.

39Hur många kulturartiklar på kultursidorna 1969 var recensioner av skönlitteratur och estetiska evenemang inom något av ämnesområdena litteratur, konst eller musik?

A  214
B 242
C 373
D 562

40. Vilken tidning avses?

Kulturartiklarna i tidningen var fler 1969 än 1965. År 1960 publicerades en majoritet av kulturartiklarna på tidningens kultursida. Vidare var tidningen en av de tidningar som 1969 publicerade kulturartiklar på ledarsidan.

A Göteborgs-Posten
B Sydsvenska Dagbladet
C Aftonbladet
D Göteborgs-Tidningen

Sidan uppdaterades 2016-05-31