KVANTITATIV DEL 1

DTK

Barn och medier
Medierådet (2006). Ungar & medier. Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier. Stockholm: Medierådet

Kreativa näringar i Stockholms läns kommuner
Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms läns landsting (2004). Kreativa näringar i Stockholmsregionen. Solidarisk individualism, uppkäftigt engagemang, kvalitativ galenskap, lust och kreativitet. Storstadspolitik 2004:3. Stockholm: Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms läns landsting

Försäljning av läkemedel
Socialstyrelsen (2006). Statistik över läkemedelsförsäljningen 2005. Sveriges officiella statistik. Hälso- och sjukvård 2006:1

Svensk import 1739–1813  
Björkenheim, Gösta, Johnsson, Theresa & Nyberg, Klas (2006). Kopparkungen. Handelshuset Björkman i Stockholm 1782–1824. Monografier utgivna av Stockholms stad, 172. Stockholm: Stockholmia  

KVANTITATIV DEL 2

DTK

Ammoniak och kadmium inom jordbruket
Jordbruksverket & SCB (2009). Jordbruksstatistisk årsbok 2009. Med data om livsmedel. Sveriges officiella statistik. Stockholm: SCB

Observationer av fladdermöss
Ahlén, Ingemar, Baagøe, Hans J, Bach, Lothar & Pettersson, Jan (2007). Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien. Naturvårdsverket. Rapport 5748. Stockholm: Naturvårdsverket

Vanliga namn under hundra år
Göransson, Inge (2010). Populäraste namnen de senaste 100 åren. Välfärd 2010:1

Klyftehög
Lundborg, Lennart (2007). Undersökningar av bronsåldershögar och bronsåldersgravar i södra Halland. Halmstads, Hylte och Laholms kommuner under åren 1971–2001. Del 2. Halmstad: Kulturmiljö Halland

VERBAL DEL 1

LÄS

Sill och strömming
Osignerad (2012). Genetiska skillnader mellan sill och strömming. Fauna & Flora 2012:4

Våra egna ord
Aili, Carola (2009). När blir orden våra egna?. Pedagogiska magasinet 2009:1

Tsar Putin
Kleberg, Carl Fridh (2012). [Recension av] Anna Arutunyan, Tsar Putin. Scoop 2012:3

Näringsdryck inför tarmoperation
Sahlin-Österlund, Lena, Forsman, Inger, Dahlberg, Gunhild & Lindqvist, Ingrid (2002). Näringsdryck bra inför tarmoperation. Vårdfacket 2002:9

MEK

Tiggarmunkarna tillhörde …
Roberts, John M. (1980). Allemans världshistoria. 4: Skilda världar. Övers. Harry Bökstedt. Stockholm: LiberFörlag

Ibland ___ makthavare …
Ramberg, Tomas (2013). P1-morgon. Sveriges radio 2013-10-31

Kompressionsstrumpor …
Moberg, Alexander (2011). Fotens bästa vän. Runner’s World 2011:9

Hur ska Sverige kunna …
Braunerhjelm, Pontus (2008). Ge mindre pengar till de sämre universiteten. Dagens Nyheter 2008-01-07. Hämtat 2008-01-29 från http://www.dn.se/debatt/ge-mindre-pengar-till-de-samre-universiteten/. (länken underhålls ej)

Riktiga skor är på väg ...
Shachar, Nathan (2009). Riktiga skor inte inne längre. Dagens Nyheter 2009-05-09. Hämtat 2009-05-12 från http://www.dn.se/nyheter/varlden/riktiga-skor-inte-inne-langre/ (länken underhålls ej)

Svenska journalister …
Helmerson, Erik (2012). Agent 007 med rätt att vara gubbstrutt. Dagens Nyheter 2012-10-28. Hämtat 2012-10-29 från http://www.dn.se/ledare/signerat/agent-007-med-ratt-att-vara-gubbstrutt/ (länken underhålls ej)

Marie C. Nelson och …
Nilsson, Anders (2010). Sanatorium illustrerar tbc-debatt och begynnande välfärdsstat. I: Romanus, Ragnhild (red.). Forskning om kultur och hälsa. Vetenskapsrådet. Hämtat 2012-10-18 från https://publikationer.vr.se/produkt/forskning-om-kultur-halsa/ (länken underhålls ej)

Det är som om själva …
Gelin, Martin (2012). Mästare i politisk satir. Dagens Nyheter 2012-10-28. Hämtat 2012-10-29 från http://www.dn.se/arkiv/kultur/mastare-i-politisk-tvsatir (länken underhålls ej)

Ett av de utmärkande …
Fält, Lars (2001). Hundens språk och flockliv. Andra uppl. Stockholm: Bilda förlag

 

VERBAL DEL 2  

LÄS

Calle Schewen
Forsman, Björn (2010). Calle Schewen blev kändis. Trossen 2010:3

Alkoholproblemet
Von Greiff, Ninive (2004). Tradition eller vetenskaplig evidens? Om handlingsramen för ideella organisationers alkohol- och drogpreventiva arbete med ungdomar. Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift 2004:3

Miljölagstiftning
Bååth, Anette (2012). Olagligt stoppa läkemedel av miljöskäl. Miljö & Utveckling 2012:1

Språk och kön på teknikutbildningar
Wiklund, Karin (2006). [Recension av] Eva Erson. ”Skärp dig!” Språk och kön i utbildningsmiljö. Kvinnovetenskaplig tidskrift 2006:4

MEK

Flertalet av oss …
Engdahl, Peter (2002). Den andliga människan i ljuset av teologin, psykologin & tolvstegsprogrammet. Edsbruk: Akademitryck

Nästan ännu värre …
Sölveborn, Sven-Anders (1999). Felaktiga benämningar leder tanken åt fel håll. Läkartidningen 1999:42. Hämtat 2013-04-02 från http://ltarkiv.lakartidningen.se/1999/temp/pda20136.pdf (länken underhålls ej)

Vatten förekommer på …
Halling, Mats (1994). ”Vår jord” – Vattnet. I: Bonniers Lexikon. BL 24, Atlas. Stockholm: Bonnier lexikon

Trots avhandlingens …
Arping, Åsa (2013). [Recension av Maria Wahlström] Jag är icke heller en. Den svenska dagboksromanen. Tidskrift för litteraturvetenskap 2013:1

Stödinsatserna för …
Olofsson, Jonas & Panican, Alexandru (2010). ”Kommunerna tar inte sitt ansvar för unga utan jobb”. Sydsvenska Dagbladet 2010-03-26. Hämtat 2010-03-31 från http://www.sydsvenskan.se/opinion/kommunerna-tar-inte-sitt-ansvar-for-unga-utan-jobb/ (länken underhålls ej)

Att dramats huvudkaraktär …
Lerner, Thomas (2009). Är det ett yrke att vara känd? Dagens Nyheter 2009-03-10. Hämtat 2009-03-11 från http://www.dn.se/insidan/ar-det-ett-yrke-att-vara-kand/ (länken underhålls ej)

Spåtrumman var ett …
Rydving, Håkan (1996). Spåtrumman. I: Edlund, Lars-Erik & Frängsmyr, Tore (red.). Norrländsk uppslagsbok. Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Band 4. Umeå: Norrlands univ.-förl 

Eleverna får visserligen …
Wynne, Anders (2013). Påverkan på undervisningen olika beroende på program. Västerbottens-Kuriren 2013-01-15

Selma Lagerlöfs …
Nationalencyklopedins webbplats. Selma Lagerlöf. Artikelförfattare Vivi Edström. Hämtat 2012-09-08 från http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lang/selma-lagerlof (länken underhålls ej)

Sidan uppdaterades 2020-10-13