Provansvarig: 

21. Tiggarmunkarna tillhörde en ny typ av ____ som ägnade sig åt att predika och undervisa i stället för att leva bakom klostermurarna. De kallades tiggarmunkar därför att de levde på ____.

A munkordnar – allmosor
B klosterceller – gengåvor
C broderskap – eftergifter
D trotjänare – munskänkar

22. Ibland ____ makthavare uttalanden som de överhuvudtaget inte har gjort, normalt då av motståndare.

A tillskrivs
B tillämpar
C tillgodoräknas
D tillbakavisar

23. Kompressionsstrumpor användes ursprungligen inom den medicinska vården för att ____ blodcirkulationen och minska svullnad i benen, men på senare år har man börjat använda strumporna även inom idrotten eftersom de kan ____ koncentrationen av mjölksyra och andra ____ som uppstår i samband med träning.

A upprätthålla – förbättra – mineraler
B hämma – balansera – kroppsvätskor
C underlätta – minska – slaggprodukter
D befrämja – öka – födoämnen

24. Omfånget av Rembrandts kända produktion har med tiden stabiliserat sig någonstans mellan 250 och 300 målningar. Risken för att förfalskningar ska vara i omlopp ____ idag genom en rad metoder som med stor säkerhet gör det möjligt att bestämma om en målning är en Rembrandt eller ej.

A verifieras
B minimeras
C optimeras
D approximeras

25. Hur ska Sverige kunna ____ sig i den internationella konkurrensen och förstärka sin position som en ledande kunskapsnation? Ett första steg är att titta på de ____ som styr fördelningen av statliga forskningsmedel.

A aktivera – kunskaper
B markera – behov
C hävda – kriterier
D anförtro – institutioner

26. Riktiga skor är på väg ut, medan gymnastikskorna breder ut sig. Följande ____ väcker numera inget uppseende: kavaj, byxor med pressveck och vita sneakers.

A manér
B klädsamhet
C ekipage
D mundering

27. Svenska journalister i allmänhet och filmkritiker ____ är överlag en trendmedveten skara som gärna ligger i ____ vad gäller nya politiska och psykologiska strömningar.

A för den delen – tiden
B dessutom – centrum
C förvisso – framkant
D i synnerhet – frontlinjen

28. Marie C. Nelson och Staffan Förhammar har gjort en historisk studie av sanatoriet Apelviken och tagit fasta på två ____: den socialpolitiska och den vetenskapliga. I båda fallen var den studerade perioden, 1900-talets tre första decennier, en ____ mellan olika synsätt. ”Studien ger bland annat en bild av övergången från privat ____ till en begynnande välfärdsstat”, säger Förhammar.

A perspektiv – samordning – antroposofi
B aspekter – brytningstid – filantropi
C förhållanden – sammansmältning – diakoni
D angreppspunkter – övergångsålder – autonomi

29. Det är som om själva ____ har blivit en subkultur i USA, avskild från mediernas rapporteringar och diskussioner där rena påhitt snabbt etableras som vedertagna sanningar.

A verkligheten
B skrivandet
C religionen
D ljugandet

30. Ett av de utmärkande dragen hos ”flow” är total koncentration och därmed en _____ förmåga att reagera på andra _____ än de som tillhör uppgiften. Detta är inte alltid så lyckat om problemlösningen förutsätter samarbete och ett fungerande rollspel.

A bristande – stimuli
B ökad – impulser
C naturlig – situationer
D oöverträffad – direktiv

Sidan uppdaterades 2016-05-31