Provansvarig: verbal@edusci.umu.se


1. magnifik 2. fragmentering
       
A högtidlig A utspädning
B förhärligad B nybildning
C överordnad C sönderdelning
D praktfull D förkortning
E förfinad E spridning

3. etsa sig in 4. valör
       
A blanda sig i A mängd
B vänja sig vid B värde
C kämpa sig igenom C standard
D ta kontroll över D form
E bränna sig fast E växel

5. uppfordrande 6. lobotomi
       
A upprepande A blodanalys
B utvärderande B skiktröntgen
C uppmanande C tarmundersökning
D utmärkande D hjärnoperation
E upplysande E ögonbehandling

7. svartmåla 8. bifall
       
A förtala A medverkan
B utmärka B synpunkt
C förstöra C tilltal
D dölja D lydnad
E förfula E samtycke

9. hårdragen 10. lekamen
       
A obetydlig A redskap
B långsökt B kropp
C plågsam C partikel
D finkänslig D gräns
E svårsmält E tecken
Sidan uppdaterades 2016-05-31