Provansvarig: kvant@edusci.umu.se


 

29.Vad angav cirka en fjärdedel av 12–16-åringarna att de ägnade sig åt 1–2 timmar en vanlig dag?

A Titta på TV
B Använda internet
C Spela datorspel
D Spela TV-spel

30. Hur mycket större var andelen 12–16-åringar som angav att de en vanlig dag tittade på video/DVD minst 1 timme jämfört med andelen föräldrar till 12–16-åringar som angav att barnet en vanlig dag tittade på video/DVD minst 1 timme?

A  10 procentenheter
B  14 procentenheter
C  24 procentenheter
D  34 procentenheter

31. Sammanlagt hur många barn i studien angav att de tittade på TV 3–4 timmar en vanlig dag?

A   40
B  150
C 240
D 350

 

32.Hur stor var skillnaden mellan Solna och Värmdö med avseende på hur sysselsättningen respektive branschkoncentrationen inom de kreativa näringarna hade förändrats?

A 20 procentenheter respektive 550 indexenheter
B 25 procentenheter respektive 50 indexenheter
C 35 procentenheter respektive 0 indexenheter
D 45 procentenheter respektive 900 indexenheter

33Vilket svarsförslag är korrekt avseende de kreativa näringarna i de olika kommunerna?

A Lidingö hade sysselsättningen minskat med 55 procent medan branschkoncentrationsindex hade minskat med 2 600.
B I Huddinge hade sysselsättningen minskat med 40 procent medan branschkoncentrationsindex var oförändrat.
C I Vaxholm hade sysselsättningen ökat med 45 procent medan branschkoncentrationsindex hade minskat med 950.
D Nykvarn hade sysselsättningen minskat med 95 procent medan branschkoncentrationsindex hade ökat med 700.

34. Vilken kommun avses?

Sysselsättningen inom de kreativa näringarna hade ökat, men ökningen var mindre än 25 procent. Branschkoncentrationsindex hade minskat med mer än 1 000 enheter.

A Ekerö
B Norrtälje
C Nynäshamn
D Österåker


35.Hur stor var den totala försäljningen inom läkemedelsgrupp C jämfört med inom läkemedelsgrupp J år 2004, i DDD räknat?

A 18 gånger så stor
B 20 gånger så stor
C 23 gånger så stor
D 28 gånger så stor

 

36.Med hur mycket ökade det totala värdet av läkemedelsförsäljningen från 2004 till 2005?

A  41 miljoner kronor
B  60 miljoner kronor
C  79 miljoner kronor
D  101 miljoner kronor

37. Hur stor var den totala försäljningen år 2004 för de fyra läkemedelsgrupper som då hade störst försäljning, i DDD räknat?

A   1 462 miljoner DDD
B   1 866 miljoner DDD
C   3 328 miljoner DDD
D   3 459 miljoner DDD

38Med hur mycket, räknat i riksdaler, hade importvärdet av livsmedel respektive textilråvaror förändrats 1790 jämfört med året innan?

  Livsmedel Textilråvaror
A
0
40 000
B
50 000
70 000
C
50 000
190 000
D
190 000
40 000
 

39För vilket av följande år gällde att importvärdet av livsmedel utgjorde mindre än hälften av Sveriges totala importvärde samtidigt som det totala importvärdet var större än 1,2 miljoner riksdaler?

A 1756
B 1769
C 1778
D 1788

40Med hur många procent hade det totala importvärdet förändrats 1795 jämfört med 1755?

A 15 procent
B 30 procent
C 45 procent
D 55 procent

 

Sidan uppdaterades 2016-05-31