Provansvarig: verbal@edusci.umu.se

21. Flertalet av oss har materiella tillgångar i rikliga mått. Men trots alla dessa yttre tecken på ____ upplever förbluffande många av oss tomhet, rotlöshet och rastlöshet i stället för tillfredsställelse.

A måttfullhet
B välfärd
C inflytande
D materialism

22. Nästan ännu värre är den vårdslösa försvenskningen av diagnosen artros till ”förslitning”, vilken är fullständigt inkorrekt och leder tankarna åt helt fel håll. I själva verket förhåller det sig precis tvärtom: ____, och hela kroppen för övrigt, byggs snarare upp av ____, även krävande sådan.

A en människa – träning
B en led – aktivitet
C ett hjärta – hög puls
D ett skelett – benmassa

23. Vatten förekommer på jordklotet i form av vätska, is och ånga. Dessa former ingår i ett känsligt samspel inom ett mycket _____ temperaturintervall betingat av avståndet från solen. Ingen annan planet i vårt solsystem har ett så _____ läge. Vattnets kretslopp, den _____ cykeln, är en förutsättning för allt liv på jorden.

A snävt – gynnat – hydrologiska
B marginellt – isolerat – ekologiska
C beskuret – bestämt – planetariska
D ovanligt – unikt – atmosfäriska

24. Trots avhandlingens förtjänster kvarstår, enligt min mening, kravet på en ____ forskningsfråga som ger riktning och konkretion åt kunskapssökandet, och åt ____ av denna process. Åtminstone i en studie som vill tala om den svenska dagboksromanen i bestämd form.

A självkritisk – uppsamlandet
B övergripande – redovisningen
C retrospektiv – framskridandet
D dominerande – syftningen

25. Vi vänder oss särskilt till kvinnor som funderar på att bli företagare, eller som redan är företagare och vill utvecklas vidare. Vi vill även nå dem som på olika sätt arbetar med att ____ kvinnors företagande på exempelvis länsstyrelserna eller i projekt ute i landet.

A förkovra
B driva
C engagera
D främja

26. Stödinsatserna för socialt sårbara ungdomar bestäms i inte så ____ grad av i vilken kommun man råkar bo. Likvärdighetsprincipen är därmed ____ ur spel.

A ringa – satt
B måttlig – tagen
C ansenlig – lämnad
D omfattande – förd

27. Att dramats huvudkaraktär inte vågar stå för att det var hon som bar skulden till missödet tycker jag understryker det allmänt mänskliga: att vår rädsla för att tappa ____ är mycket starkare än våra värderingar.

A huvudet
B balansen
C hakan
D ansiktet

28. Spåtrumman var ett heligt instrument i den ____ samiska religionen. Endast nåjden kunde använda ceremonitrumman för att med hjälp av trumljudet ____ och i detta tillstånd företa resor till andra världar eller andra trakter i vår värld.

A samtida – se in i framtiden
B offentliga – finna ny kunskap
C förkristna – komma i extas
D profana – nå evig frid

29. Eleverna får visserligen lära sig hur demokratin fungerar i samhället och hur riksdagsval går till. Däremot är det väldigt lite av demokrati, delaktighet och ____ inflytande i klassrummet.

A ideellt
B speciellt
C reellt
D partiellt

30. Selma Lagerlöfs 1910-talsromaner har en mer ____ form än hennes tidigare verk med deras episka rymd. Det glansfulla och ____ ersätts av anspråkslösare miljöer befolkade av socialt utsatta människor. ____ blir mer intim och dialektnära.

A lyrisk – exalterade – Språkkänslan
B svulstig – facila – Texten
C reducerad – heroiska – Stilen
D grundad – spektakulära – Handlingen

Sidan uppdaterades 2016-05-31